Čaplovič: Ministr navrhne odebrat přídavky, pokud dítě nechodí do školy
Až odebrání rodinných přídavků bude trestem pro rodiče, jejichž děti si nebudou řádně plnit povinnou školní docházku. Uvedl to ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Dušan Čaplovič slavnostního otevření školního roku v Základní škole na Zimní ulici v Dobšjiné. Právě z této školy mu dvě učitelky napsali dopis. Ministr se setkal nejen s nimi, ale s celým pedagogickým sborem. „Musím říct, že učitelé mi otevřeně hovořili o několika problémech, o kterých se psalo nejen v dopise. Následující slova platí nejen pro tuto Dobšinskou školu, ale pro všechny. Musíme dosáhnout respektování zákonů a vymahatelnost práva a zpřísnění postihy těch rodičů, jejichž děti neplní povinnou školní docházku, včetně odběru rodinných přídavků, ale i jjiných výhod souvisejících se školou. Je to můj názor, za kterým si stojím a budu ho prosazovat, „řekl Čaplovič. Vyslovil přesvědčení, že jedním z řešení je i zavedení povinné předškolní docházky, aby děti před příchodem do školy byly socializované. Toto vše se musí odrazit v zákonech a na každého občana musí platit stejný metr. Doložil, že i solidarita má být vyvážená v rámci společnosti.

ŠKOLSTVÍ: Brány otevřelo 2 200 základních a 780 středních škol
školáky se v pondělí opět začalo vyučování. Po dvouměsíčním odpočinku otevírá své brány více než 2 200 základních a 780 středních škol. Do školních lavic poprvé zasedne i přibližně 52 tisíc prvňáčků. K reformním ročníkům se přidává 9. ročník, který jako poslední přejde na nový způsob výuky. V novém roce 2012/2013 čekají školy několik novinky. Na podzim se v přípravě testování piataků v základních školách uskuteční pilotní ověřování testovacích nástrojů pro Testování 5. Ve středních odborných školách budou experimentálně ověřovat 55 studijních a učebních oborů a pět studijních oborů ověří iv konzervatořích. Nové obory jsou podle resortu odpovědí na aktuální požadavky trhu práce. „Půjde například o mechanika automobilových linek, kontrolora potravin, informační technologie a informační služby v cestovním ruchu, právo a podnikání či reklamní tvorbu nebo ochranu osob a majetku,“ uvedl mluvčí ministerstva školství Michal Kaliňák. Resort zároveň ze soustavy oborů vzdělání vyřadí 171 oborů vzdělávání, zavede nové kódy jednotlivých učebních a studijních oborů středních škol.

CÍRKEV: Žádá Fica o rovnoprávné postavení škol
Katolická církev žádá premiéra Roberta Fica, aby v navrhované novele zákona o financování škol byly naplněny základní požadavky církve na rovnoprávné postavení církevních škol a školských zařízení, jakož i jejich rovnocenné financování. V současnosti podle církve dochází k nerovnému přístupu k církevním školním subjektům, protože stát garantuje církevním školským subjektům přístup k menšímu objemu dotací z výnosu daně z příjmů jako veřejným školským subjektům, přičemž kritéria přidělování této dotace jsou stejné pro všechny školní subjekty bez ohledu na zřizovatele. Konference biskupů Slovenska Ficovi připomíná, že podle smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem se katolickým školám „poskytuje finanční zabezpečení ve stejném rozsahu, jako ho mají ostatní školy v souladu s právním řádem ČR“. Obdobné ustanovení je zakotveno i ve smlouvě s registrovanými církvemi. Podle církve z toho vyplývá, že garancí poskytování finančních prostředků pro církevní školy a školská zařízení je platný právní řád ČR, který by měl pro tyto subjekty zajistit finanční prostředky ve stejném rozsahu jako pro ostatní školy a školská zařízení. Podle biskupů pokud stát akceptoval možnosti zřizování a fungování církevních škol a školských zařízení spolu s podmínkami jejich financování, není přijatelné, aby případnými legislativními změnami platné právní úpravy tyto závazky porušoval a vytvářel tak mezi subjekty zvýhodňující, nebo nevýhodný prostředí.

ECAV: Má výhrady k navrhované novele o financování škol
Výhrady k navrhované novele zákona o financování škol má i Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku (ECAV). Jak řekla tajemnice pro školy a náboženství generálním biskupském úřadě ECAV Daniela Veselá, evangelíci mají k normě připravené resortem školství stejné výhrady jako katolíci. Katolická církev požádala premiéra Roberta Fica, aby v navrhované novele zákona o financování škol byly naplněny základní požadavky církve na rovnoprávné postavení církevních škol a školských zařízení, jakož i jejich rovnocenné financování. V současnosti podle církve dochází k nerovnému přístupu k církevním školním subjektům, protože stát garantuje církevním školským subjektům přístup k menšímu objemu dotací z výnosu daně z příjmů jako veřejným školským subjektům, přičemž kritéria přidělování této dotace jsou stejné pro všechny školní subjekty bez ohledu na zřizovatele.

BRATISLAVA: Škola na Jesenského už nefunguje, žákem našli jiné školy
V bratislavském Starém Městě mají o jednu základní školu méně. Školní rok 2012/2013 otevřeli na sedmi základních školách ve zprávě městské části, loni jich bylo osm. Ze sítě škol vypadla škola na Jesenského ulici. Poslanci Starého Města schválili vyřazení školy na prosincovém zasedání zastupitelstva. Škola totiž sídlila v budově, ke které nemá městská část právní vztah. Na základě rozsudku soudu z března 2010 vrátilo město budovu římskokatolické církve, která ji prodala soukromému vlastníkovi. Objekt byl majetkem města Bratislava, Staré Mesto ho mělo pouze svěřený. „V případě dětí ze základní školy na Jesenského ulici se nevyskytly problémy,“ uvedl Staroměstský mluvčí Tomáš Halán. Školu, která měla osm ročníků, navštěvovalo v minulém školním roce 149 žáků. Zápis prvňáků do nového školního roku se již nekonal. „Všechny děti, jejichž rodiče projevili zájem, byly umístěny na jiné základní školy v zřizovatelské působnosti městské části,“ řekl Halán. Přestěhovat se museli i žáci bratislavské Základní umělecké školy Júliuse Kowalského, která také sídlila v budově na Jesenského a její zřizovatelem je město.

PREŠOV: PSK bojuje s nezájmem žáků o řemesla
Do středních škol v zřizovatelské působnosti Prešovského samosprávného kraje (PSK) by podle odhadů vedoucího odboru školství PSK Karla Lacka mělo nastoupit v tomto školním roce přes 30 tisíc studentů. Jejich přesný počet bude znám až v druhé polovině měsíce, protože někteří z přijatěch žáků mohou nastoupit do církevních nebo soukromých středních škol. Samosprávný kraj se pokouší poskytovat vzdělávání i formou detašovaných pracovišt v blízkosti romských osad. Nejvíce se osvědčil projekt v Jarovnice v okrese Sabinů, kde za čtyři roky existence pracoviště absolvovalo asi 160 žáků dvouleté učební obory. Od září pracoviště rozšířili o šest unimobuňek, čímž se zlepší prostorové vybavení školy. Lacko předpokládá, že zde nastoupí přibližně 60 až 70 žáků a otevřou tři první ročníky. Žáci se budou vzdělávat v oborech švadlena, mechanizátor lesní výroby a čalouník. Na detašovaném pracovišti mají své žáky dvě prešovské školy a jedna Střední odborná škola z Lipian. Podle vedoucího odboru již několik let klesá zájem žáků o stavební, zemědělské a lesnické profese a celkově o řemesla. Naop když, zájem o studium na gymnáziích stále převyšuje jejich kapacitní možnosti a žáci se s oblibou hlásí i na obchodní akademie, zdravotnické a pedagogické školy.

NORSKÉ FONDY: Tři státy žádají ČR, aby pro podvod vrátila peníze
Island, Lichtenštejnsko a Norsko žádají Slovensko, aby vrátilo 668 184 eur z Norských fondů, protože při jejich čerpání údajně podvádělo, informuje o tem server eeagrants.org. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norské fondy spolufinancovány výstavbu víceúčelového sportovního areálu v Senci, který otevřeli ještě v roce 2009. Po obviněních z podvodů žádali státy, které peníze poskytly, o audit projektu. Ten odhalil podvody a podle serveru eeagrants.org to potvrdilo i vyšetřování Slovensku orgánů. Island, Lichtenštejnsko a Norsko nyní žádají peníze vrátit. Odpovědnost za projekt je nyní podle serveru na bedrech slovenské strany. EHP a Norské fondy podle serveru uplatňují politiku nulové tolerance při zneužití peněz z fondů. Všechny projekty jsou pravidelně sledovány a kontrolovány. Dárcovské státy ukládají při podvodech sankce bez ohledu na to, o jaké částky v projektech šlo. Úřad vlády ČR, který je národním kontaktním bodem pro tyto finanční mechanismy, projekt sportovního areálu v Senci kontroloval a potvrdil, že podvod se stal. Tvrdí, že celý problém vznikl pro částku 62 tisíc eur. „Přesto, že kontrola ÚV ČR zjistila problém jen při částce 62 000 eur (ostatní prostředky byly podle kontroly použity účelně), dárcovské země na základě mezinárodních dohod žádají vrácení celé částky,“ dodal tiskový odbor. Úřad vlády ČR bude celou částku 668 284 eur včetně spoluúčasti státu ve výši 118 000 eur vymáhat od příjemce, tedy ŠK SFM Senec. Předseda občanského sdružení ŠK SFM Senec Alexander Matlák tvrdí, že nedostal žádné stanovisko EHP, Norského fondu a ani Úřadu vlády ČR. Celou záležitost dále nekomentoval.

EXPRES: Radičová nebude kandidovat za prezidentku ve volbách 2014
Bývalá premiérka Iveta Radičová nebude kandidovat v prezidentských volbách v roce 2014. Řekla to v Rádiu Expres v politicko-publicistické relaci Živě. „Ne, děkuji za důvěru, ale opravdu ne. Ty zkušenosti, které z politiky mám, jsou zkušenostmi, které ve mně zanechaly negativní stopu, „uvedla Radičová. Slovenská politickou kulturu vnímá spíše jako nekulturně s množstvím arogance, nenávisti a útočnosti. „S větším odstupem si uvědomuji vysokou míru nesvobody v politice právě z důvodu různých kompromisů, nutných kompromisů, ale i míru nesvobody z důvodu reakcí na podněty, které nemohu dát do kategorie podnětů slušných, kulturních, nebo které by měly stát za zmínku, přesto tomu vás ovlivňují a jsou zde, „poznamenala v Expresu Radičová.

MATOVIČ: Dnes bychem do koalice nešli s žádnou stranou
OĽaNO by podle předsedy hnutí Igora Matoviča za současných poměrů nešlo do vládní koalice se žádnou z parlamentních stran. „Odmítám se už teď dívat na pravici jako na jedjiných odpovědných, správných bohů na zemi, kteří dělají vše zodpovědně a dobře. A odmítám se dívat na Směr jako na stranu, která dělá všechno špatně, „uvedl Matovič. Růžové brýle o pravici ztratil po roce a půl v koalici za vlády Ivety Radičové. „Stále jsem si vykreslí, že pravice je odpovědná a dobrá, ale když jsem zjistil, že ti lidé byli schopni nadřazují své vlastní zájmy, ego a emoce nad zájmy státu av rozhodujících chvílích se chovali extrémně nezodpovědně, tehdy jsem se zeptal, jestli takovým lidem mám krýt záda a nevidět jejich chyby. Něco se ve mně zlomilo, „vysvětlil lídr OĽaNO. O tem, jak hodnotit levici a pravici bude Matovič rozhodovat i podle přístupu k romské reformě, kterou hnutí připravuje. „Pokud se Směr-SD dokáže v tomto chovat zodpovědně, tak já velký rozdíl v odpovědnosti už mezi pravicí a levicí vidět nebudu,“ poznamenal. Bugár: Nemá význam reagovat na Matovičove bludy Předseda Mostu-Híd Béla Bugár nebude reagovat na slova lídra OĽaNO Igora Matoviča, které označil za bludy. „Trefený husa zagága,“ uvedl Bugár. Připomněl, že ještě před volbami říkal, že pravicové strany by neměly jít do koalice s Matovičovým hnutím. „A měl jsem pravdu. Dnes je vidět, že Matovič nemá jednotný poslanecký klub, polovina poslanců má jiný názor než on. Kolikrát podporují návrhy Směru-SD, „konstatoval šéf Mostu-Híd. Bugár zdůraznil, že nemá význam uvažovat o spolupráci pravice s OĽaNO, třeba prohlubovat spolupráci tří pravicových stran SDKÚ-DS, Most-Híd a KDH, které mají podobný pohled na demokratizaci Slovenska a evropské otázky. Tyto subjekty by podle Bugára měli hledat společná témata a rozvíjet i spolupráci se SaS.

MATOVIČ: Název Lipšicovho hnutí působí arogantně a povýšeně
Název nového hnutí Daniela Lipšic Nová většina vyvolává v lídrovi Obyčejných lidí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igorovi Matovičovi negativní emoci. Jak řekl Matovič, název Lipšicovho hnutí působí na něj dost povýšeně a arogantně. „Jsem v úžasu, že Lipšic se prezentuje jako člověk, který povstal z lidu a chce bojovat proti politikům, sponzorům stran a mafiánem v politice. Je najednou právem rozčilený, v jakém stavu se Slovensko nachází, a do jakého ho politici přivedli, ale to nesedí s realitou, nebot je 14 let vrcholovým politikům, „řekl Matovič, přičemž upozornil, že Lipšic byl deset let místopředsedou KDH a dvě volební období byl ministrem. Po oznámení vzniku nového politického hnutí poslancem NR SR Danielem Lipšic museli podle předsedy poslaneckého klubu strany Most-Híd Lászlóa Solymosa otevírat v centrále Směru šampaňské, nebo alespoň láhev coca coly. Jak řekl Solymos, pravicový volič očekává spojování a ne tříštění. Podle místopředsedy KDH Pavla Abrhana je cílem křesťanských demokratů spolupráce a nikoli tříštění pravicových sil. Štěpení pravice je podle předsedy SDKÚ-DS Pavla FRESNES dobrá zpráva pro vládnoucích socialistů. Podle místopředsedy SaS Ľubomíra Galka každý má právo plnit si své sny. „Lipšic si chce splnit sen, má na to prá ve, uvidíme, Čo ukáže čas,“ řekl Galko.

FÓRUM ŽIVOTA: Vyzývají poslance, aby nepodpořili sterilizace
Fórum života vyzývá poslance Národní rady SR, aby nepodpořili návrh na zavedení bezplatných sterilizací, který do parlamentu předložila strana Svoboda a Solidarita (SaS). Poslankyně za SaS Lucia Nicholsonová navrhuje dobrovolné bezplatné sterilizace pro osoby, které mají minimálně čtyři děti a pro osoby starší 35 let s minimálně třemi dětmi. Zákrok by se v jejich případě plně hradil z veřejného zdravotního pojištění. „Fórum života zásadně nesouhlasí s tím, aby stát nutil všechny občany financovat sterilizační programy prostřednictvím daní a odvodů. Jde o eticky sporné prostředky, které způsobují záměrné mrzačení lidského těla a uměle podporují zisk zdravotnických zařízení. Plodnost ani těhotenství nejsou chorobou, a stejně tak sterilizace není léčbou. Nelze ji tedy vydávat za zdravotní péči, „uvádí občanské sdružení.

vrány N. Toplou: Pracovníci Slotex Fashion našli firmu zavřenou
Zaměstnanci společnosti Slotex Fashion sro se sídlem ve Vranově nad Topľou našli v pondělí po celozávodní dvoutýdenní dovolené brány fabriky zavřené. Domů jim šla z podniku písemná výpověď. Textilní firma s italskou majetkovou účastí nevyplatila kolem 180 pracovníkům mzdy za měsíce červen, červenec a nyní jim bude dlužit i výplatu za srpen. Pracovníci firmy Slotex Fashion jsou od 16. srpna v stávkové pohotovosti. Od 20. srpna nastoupili na dva týdny na celozávodní dovolenou, po níž měli 3. září nastoupit do práce. Ve čtvrtek chystají zaměstnanci firmy stávkový pochod městem.

KOŠICE: DPMK chystá zdražení jízdného
Dopravní podnik města Košice (DPMK) chystá zdražení jízdného, ​​zrušení nejlevnějšího jízdenky platného čtyři zastávky, jakož i řadu dalších opatření , kterými chce zlepšit současnou nepříznivou ekonomickou situaci. Na tiskové konferenci o tem informoval generální ředitel Juraj Hrehorčák. „Finanční situace dopravního podniku je nepříznivá. Společnost se nachází v kritickém stavu, tak v oblasti techniky i finanční stability, „řekl Hrehorčák. Management dopravního podniku vidí možnost strategie stabilizace a rozvoje ve finanční stabilizaci se snížením provozních nákladů, obnově nemovitého majetku a přehodnocením linkového vedení. Poslancům na městské radě dnes předložily materiál, jehož cílem je strategie stabilizace a rozvoje DPMK spolu s návrhem opatření a materiál na schválení změn v dokumentu Tarifa DPMK z důvodu kompenzace každoročního zvyšování nákladů na provozování veřejné dopravy. Jak uvedl Hrehorčák, městská rada strategický materiál o stabilizaci DPMK doporučila předložit na jednání zastupitelstva, návrh nové tarify budou ještě upravovat. O záměrech DPMK budou jednat poslanci městského zastupitelstva na zářijovém zasedání.

B. BYSTRICA: Celkový dluh Rooseveltově nemocnice je kolem 30 mil.. eur
Celkový dluh Rooseveltově fakultní nemocnice v Banské Bystrici je zhruba 30 milionů eur, z čehož kolem 24 milionů eur tvoří závazky po lhůtě splatnosti. Uvedl to pro média její ředitel Vladimír Baláž po návštěvě ministryně zdravotnictví Zuzany Zvolenské s tím, že ekonomická situace nemocnice se za posledního půl roku mírně zlepšuje. Výraznější změnu vedení nemocnice očekává připravované celkové restrukturalizace, která přinese i snižování počtu zaměstnanců. Konkrétněji počty však Baláž odmítl uvést s tím, že o tem musí mluvit nejprve s primář a přednostmi. „My jsme minulý týden skončili audity na všech pracovištích v této nemocnici. Trvali skoro dva měsíce a byly velmi podrobné. Příští týden máme velkou gremiálnu poradu is primáře a vrchními sestrami, kde jim to představíme. A na základě toho auditu vyvstanou otázky, zda někoho propuštěním nebo ne, „řekl Baláž. Ministryně Zvolenská postup vedení nemocnice podporuje.

B. BYSTRICA: Zaměstnanci psychiatrie požadují odchod primárky
Nespokojenost zaměstnanců psychiatrického oddělení banskobystrické Rooseveltově nemocnice s jeho primářka Zuzanou Kasparova vyústila do petice za její odvolání z funkce. Podepsala ji více než polovina zaměstnanců oddělení. Primářku obviňují z nevhodného chování k zaměstnancům i pacientům. Zároveň vedení nemocnice žádají, aby do vedení oddělení opět povolalo bývalého primáře Ludvíka Nábělka, který z oddělení odešel před rokem na protest proti rušení lůžek. „Nástupem primárky do funkce oddělení trpí ztrátou zájmu o řešení problémových a kritických situací, rozvratem kolektivu, zhoršením mezilidských vztahů, dezorganizací práce na oddělení, podceňováním práce podřízených, výrazným zhoršením přístupu k pacientovi. Podle nás jedjjjjjiným řešením této situace, stabilizace oddělení a zajištění perspektivy psychiatrické péče je návrat doktora Ludvíka Nábělka, po kterém volají i mnozí pacienti, „uvádí se v petici, kterou vedení nemocnice doručili ještě 16. srpna. Ředitel Rooseveltově nemocnice Vladimír Baláž se s členy petičního výboru chce setkat tento týden. „Samozřejmě, budeme hledat nějaké řešení toho stavu, ale představa, že se to dá udělat na základě nějaké petice, je jistě naivní. My jistě budeme dělat kontrolu na psychiatrii, podíváme se, v jakém je to stavu, Čo se tam děje, Čo je na tem pravdy a podle toho uděláme závěr, „řekl Baláž.

SPIŠSKÁ BELÁ: Město nesouhlasí s výrazným omezením vlakových spojů
Návrh nového grafikonu pro osobní železniční dopravu pro roky 2012 až 2013 je pro Spišskou Bély jako i region nepřijatelný. „Návrh nového grafikonu počítá s redukcí vlakových spojů v osobní dopravě na trati Poprad – Stará Ľubovňa až na polovinu. Tento výpadek však nebude nahrazen novými autobusovými spoji, „uvedl primátor Spišské Belé Štefan Bieľkdyž. Samospráva podle primátora respektuje ekonomický rozměr tohoto problému, ale podle něj třeba zohlednit i jiné rozměry a skutečnosti. „Je třeba hledat možnosti, jak dopravu na této trati znovu zefektivnit a nespokojit se jen s tvrzením, že lidé necestují, resp. cestuje jich málo, „uvedl primátor. Návrh grafikonu na období 2012/2013 je podle primátora scénářem na postupnou úplnou likvidaci osobní vlakové dopravy na této trati. Podle návrhu nového grafikonu by z Popradu, přes Kežmarok, Spišskou Bély, Starou Ľubovňu až do plavci jezdily denně jen čtyři vlaky, z toho jeden jen v pracovních dnech. Vyšší frekvence spojů by zůstala jen v úseku Poprad – Kežmarok, kde by jezdily dalších deset spojů denně, z toho čtyři jen v pracovních dnech. Nový grafikon by měl platit od prosince 2012.

MARTIN: Ocenili soutěžících jubilejní scénických žně 2012
Během uplynulého víkendu se v Martině skončil 90. ročník soutěže ochotnických divadel Divadelní žeň předáváním cen. U příležitosti životního jubilea 50 let, za mimořádný přínos v oblasti místního divadle doma iv zahraničí, za neustálou propagaci kultury v celém dolnogemerskem regionu a za soustavnou tvůrčí a zejména kulturně-organizační činnost ocenila porota Mariána Lacka medailí D. G. Licharda. Cenu Josefa Kroner udělili letos herečce Alžbětě Vagadayovej, člence Divadelního souboru Jana Chalupku v Brezně za celoživotní přínos v herecké tvorbě v neprofesionálním divadle. Cenu za Tvořivý čin roku udělilo Národní osvětové centrum a město Martin na návrh odborné poroty divadlu Gasperi z Liptovského Mikuláše za inscenaci Boj černocha se psy.

SPIŠSKÁ BELÁ: Kežmarok a Spišskou Bély spojí cyklostezky
Město Spišská Belá připravuje další trasu cyklostezky. Ta by měla spojit Spišskou Bély s Kežmarku. Nový cyklostezky bude mít jen štěrkový povrch a povede od parkoviště při kostele Strážky až po katastrální hranici mezi Strážky a Kežmarku. Úsek od Kežmarku, od sídliště Sever až po katastrální hranici s městskou částí Spišské Belé – Strážky má už město Kežmarok projekčně připraven a připravuje se jeho výstavba t když, aby se oba úseky mohli spojit v příštím roce, informoval primátor Spišské Belé Štefan Bieľkdyž. Součástí projektu je i zakoupení speciálního malotraktoru s příslušenstvím na údržbu již existující cyklostezky Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Nový stroj slouží zejména k zametání, sekání a na případnou zimní údržbu cyklostezky.

SOUDY: Prokurátor navrhl šestileté vězení pro soudkyní Miriam S.
Banskobystrická soudkyně Miriam S. by si měla podle prokurátora odsedět šest let v nejmírnější vězení, protože její připisuje účast na přijímání úplatku a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kauza souvisí s údajným úplatkářstvím při zadávání objednávek na činnosti v bytových domech, jejichž správcem byl Viktor G., se kterým soudkyně v minulosti bydlela ve společné domácnosti. Prokurátor ve své závěrečné řeči navrhl pro soudkyní i pětiletý zákaz činnosti soudce a peněžitý trest sedm tisíc eur. Pro Viktora G. prokurátor žádá rok vězení, peněžitý trest 10 tisíc eur a sedmiletý zákaz činnosti správce. Obhájci obžalovaných ve svých závěrečných řečech zpochybnili, že by byla vina jejich klientů prokázána. Měli například výhrady k odposlechem, které slouží jako důkazy. Podle nich nenasvědčují tomu, že by si Viktor G. úplatky ptal, v rozhovorech se totiž na navýšení částky zakázek ptal svědek na druhé straně telefonu. Závěrečnými řečmi a posledním slovem obžalovaných dospěl případ do finále. Jak informovala mluvčí Specializovaného trestního soudu Katarína Kudjáková, rozsudek padne ve čtvrtek 6. září v 10:00 v Pezinku.

Čunovo: Ve vodním díle našli tělo v pokročilém stadiu rozkladu
V pondělí krátce po poledni dostali bratislavští policisté oznámení, že ve vodním díle v obci Čunovo se nachází lidské tělo ve značném stádiu rozkladu. Informoval o tem bratislavský policejní mluvčí František Peczár. „V současnosti se na místě nacházejí policisté, kteří tam vykonávají prvotní úkony. Policisté čekají i na příchod soudního lékaře, kteří určí pohlaví osoby a předběžnou příčinu smrti, „uvedl Peczár. Policisté začali trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení.

POLICIE: Minulý týden zemřeli na silnicích tři lidé
V průběhu minulého týdne se na Slovensku silnicích stalo 265 dopravních nehod, při kterých zemřeli tři řidiči a jeden spolujezdec , těžko se zranilo 14 osob. Jak informovala mluvčí prezídia Policejního sboru Denisa Baloghová, šest krajů – Bratislavský, Trnavský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a Olomoucký neeviduje minulý týden žádnou tragickou nehodu.

PRIEVIDZA: Policisté odhalili v Horních Vestenice arzenál zbraní
policisté Úřadu boje proti organizované kriminalitě zadrželi ve čtvrtek 30. srpna muže z Horních Vestenice v Prievidzská okrese, který vydíral trnavského podnikatele. Při domovních prohlídkách objevili množství zbraní, dokonce já protiletadlovou střelu. Jak uvedla mluvčí prezídia policejního sboru Denisa Baloghová, obviněn Bystrík Š. v červnu tohoto roku žádal od trnavského podnikatele Igora Z. deset tisíc eur za to, že mu vrátí auto, které si od něj půjčil. Aby podnikatel vzal jeho žádost vážně, pohrozil mu ublížením a podpálení vozidla, jehož hodnota je 22 tisíc eur. I když ho podnikatel opakovaně žádal o vrácení svého auta, Bystrík Š. ho nadále používal a své hrozby neustále opakoval. Podnikatel se pro stupňující se hrozby az obavy o svůj život obrátil na policii. Vyšetřovatel Úřadu boje proti organizované kriminalitě obvinil 29-letého Bystrík Š. z Horních Vestenice ze zločinu vydírání a neoprávněného užívání cizího motorového vozidla. Za tyto skutky hrozí obviněnému po prokázání viny trest odnětí svobody na čtyři až deset let. Po Odbornost zkoumání zbraní vyšetřovatel rozšířil obvinění io zločin nedovoleného ozbrojování, za který hrozí trest odnětí svobody na tři až osm let. Soud vzal obviněného do vazby.

NITRA: Z auta, které převáželo peníze, ukradli 100 tisíc eur
Vozidlo strážní bezpečnostní služby, které převáželo peníze do banky, v pondělí rAno kolem 9:00 v Nitře vykradli. Podle neoficiálních informací auto značky Fiat SBS-Kari zaparkovali na parkovišti před obchodním centrem Max v Nitře a šli si něco vyřídit. Když se k němu vrátili, zjistili, že se někdo přes zadní dveře dostal do auta a ukradl přibližně 90 000 eur v hotovosti a stravenky za dalších 10 000 eur.

LETIŠTĚ: Bílý prášek způsobil v noci na bratislavském letišti chaos
Bílý prášek vystrašil v noci z neděle na pondělí cestujících na bratislavském Letišti M. R. Štefánika. Po příletu pravidelné linky z Bristolu ho objevili v zavazadlovém prostoru letadla typu Boing 737. Policie přijala sdělení v neděli ve 21:30. „Protože vzniklo podezření, že jde o látku, která může mít nebezpečné účinky na lidské zdraví, podezřelý materiál byl okamžitě zajištěn pro účely Odbornost zkoumání,“ informovala bratislavská policejní mluvčí Tatiana Kurucová. Podle předběžných výsledků expertíza antrax na palubě nepotvrdila. Vyšetřování v této věci vede vyšetřovatel Okresního ředitelství PZ v Bratislavě II, který začal trestní stíhání ve věci zločinu obecného ohrožení. Jak upřesnila mluvčí letiště Dana Madunická, letadlo společnosti Ryanair na pravidelné lince z Bristolu přistálo v Bratislavě ve 21:19. Po nálezu podezřelého prášku nemuseli zrušit žádný let, avšak cestující této linky si ponechali pod dohledem záchranáři. „Přibližně o půl čtvrté r ano, po oznámení výsledků expertízy, že nešlo o nebezpečnou látku biologického původu a cestujícím nehrozí přímé nebezpečí, bylo cestujícím umožněno opustit prostory letiště,“ uvedla

TRNAVA: Celníci zajistili čínské hračky za desetitisíce eur
Čínské hračky, které měly skončit na maďarském trhu, zajistili celníci z celního úřadu v Trnavě při kontrole kontejnerové zásilky v Dunajské Stredě. Hračky byly označeny ochrannými známkami Ferrari, My little pony, Transformers a dalšími. Podezření celníků o neoprávněném použití těchto ochranných známek potvrdili jejich majitelé. V rukou celníků skončilo více než 4 300 kusů hraček. , Odhadovaná škoda, která by vznikla nabízením zajištěného zboží na trhu jako originálních výrobků, byla majiteli ochranných známek vyčíslena na přibližně 70 tisíc eur, „informovala mluvčí Celního úřadu v Trnavě Iveta sličnému. Celníci po potvrzení, že jde o padělky, hračky zničí.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.