PREZIDENT: Gašparoviče přijala švýcarská spolková prezidentka
Prezidenta České republiky Ivana Gašparoviče, který je na oficiální návštěvě Švýcarska, přijala ve své rezidence v Manor Lohne ve městě Kehrsatz neDaleko Bernu spolková prezidentka Švýcarské konfederace Eveline Widmer -Schlumpfová. Podle prezidenta za klíčové považujeme rozšíření naší obchodní výměny a investic. „Máme velký zájem o spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, ve kterých patříte k absolutní světové špičce,“ uvedl slovenský prezident. Gašparovič před švýcarskou prezidentkou uvedl, že „Slovenská republika citlivě vnímá rozhodnutí švýcarské vlády z dubna tohoto roku o omezení pobytových povolení pro občany osmi zemí EU včetně ČR formou zavedení kvót“. Jako slovenský prezident dodal, „považujeme za nespravedlivé, že naši zemi vydělit ze ostatních členů EU“. V reakci prezidentka Widmer Schlumpfová konstatovala, že Švýcarsko si váží svobodu pohybu osob v unii, ale vzhledem k 22% cizinců žijících ve Švýcarsku se jí krajina těmito kvótami brání před dalšími imigranty ze

stávka: Soukromé školy na rozdíl od církevních stávka podpoří
Čtvrteční stávka školních odborářů, na kterém odmítli účast katolické školy, podpoří soukromé školy. „Soukromý sektor a odborářské struktury se mají rádi asi jako pes s kočkou a stávku zaměstnanců soukromé školy, organizovaný odboráři, rozhodně nepatří k oblíbeným radovánkám její zřizovatele, ani ředitele. Přesto jsme se však kolegům ze státních a veřejných, ale i některých církevních škol rozhodli vyjádřit v stávce podporu, „napsala na blogu prezidentka Asociace soukromých škol a školských zařízení ČR Saskia Repčíková. Sdružení katolických škol Slovenska odmítlo účast na stávce s tím, že si církevní školy nechtějí udělat z dětí a jejich rodičů rukojmí. Podle Repčíkovej soukromé školy poskytují vzdělání tam, kde ho stát nedokáže, nebo nechce poskytnout, a tak umožňují občanům svobodnou volbu. „Proto je pro nás požadavek stávkujících kolegů posílit státní rozpočet ČR na období 2013 – 2015 v kapitole školství a systémově zvyšovat výši finančních zdrojů na školství t když, aby podíl z HDP byl do konce tohoto volebního období srovnatelný se zeměmi EU, hodná podpory,“ konstatuje Repčíková.

ŠKOLSTVÍ: Stávka podporuje Studentská rada vysokých škol
Celoslovenský výstražný stávka zaměstnanců ve školství podporuje i Studentská rada vysokých škol (ŠRVŠ). „Důvodem je snaha ŠRVŠ podporovat zvyšování kvality školství na Slovensku, jehož podstatnou součástí je právě primární vzdělávání, poskytující žákovi základní podmínky pro jeho další rozvoj,“ tlumočil stanovisko předsednictva ŠRVŠ tajemník sdružení Radoslav Zemko. Přízeň školním odborářům vyjádřili i Odborové sdružení sester a porodních asistentek, Nové školní odbory a také Asociace soukromých škol a školských zařízení ČR. Sdružení katolických škol Slovenska odmítlo účast na stávce s tím, že si církevní školy nechtějí udělat z dětí a jejich rodičů rukojmí. Jednodenní výstražný stávka zaměstnanců ve školství se uskuteční ve čtvrtek 13. září od 6:00 do 18:00. Podle předběžných informací své brány zavře přibližně 90 procent základních a více než 80 procent středních škol, vysoké školy se zatím k podpoře nevyjádřili. Od akce očekávají zejména zvýšení mzdy o 10 procent a celkově více peněz pro školství. Odbory mají v mateřských, základních, středních a vysokých školách 50-tisícovou členskou základnu.

ŠKOLSTVÍ: Odboráři varují před pseudoorganizátormi stávky
Školní odboráři upozorňují na dezinformace k čtvrtečnímu stávky zaměstnanců školství, které se začaly objevovat v posledních dnech. Podle předsedy školních odborů se na internetu objevily nové metodiky ke stávce, které kromě pseudovýziev k účasti přinášejí i nové formy, například tabule hanby pro školy, které do stávky nevstupují. „Vedení svazu se distancuje od těchto pseudoorganizátorů, jejichž cílem je nepochybně parazitovat takovým nekalým způsobem na aktivitách našeho svazu,“ uvedl předseda Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek. Připomíná, že vyhlašovatelem jednodenního výstražného stávky zaměstnanců školství na 13. září je OZPŠaV. Jednodenní výstražný stávka zaměstnanců ve školství se uskuteční ve čtvrtek 13. září od 6:00 do 18:00, prohlásil ho Odborový svaz pracovníků školství a vědy na Slovensku.

ŠKOLSTVÍ: Zástupci škol začali petici proti školním novely
Petici za zastavení novel ministra školství Dušana Čaploviče spustili stavovské a nevládní organizace ve školství. O přijetí vládních zákonů o financování škol ao odborném vzdělávání bude rozhodovat parlament ve druhém a třetím čtení na schůzi, která začne v úterý. Vzhledem k tomu, že parlamentní výbor minulý týden odmítl několik pozměňovací návrhy opozice k novele, dostanou poslanci podle iniciátorů petice návrhy, které otevřou cestu k likvidaci středních škol a center volného času (CVČ). Organizátoři petice proto zformulovali společnou výzvu předsedovi vládní strany Robertu Ficovi, předsedovi parlamentního školního výboru Mojmírovi Mamojkovi a ministrovi Dušan Čaplovič, aby z nových zákonů odstranili ustanovení, která nadřádu zájmy samospráv nad zájmy škol, rodičů a dětí.

ŠKOLSTVÍ : Resort si stojí za novelami, které žádá zastavit petice
Ministr školství Dušan Čaplovič si stojí za návrhy zákonů o financování škol ao odborném vzdělávání, které v petici žádají zastavit stavovské a nevládní organizace ve školství. „Navrhované novely zákonů pružně reagují na problémy související s efektivitou v řízení, veřejnou kontrolou činností a rozhodováním na úrovni, která detailně zná všechny souvislosti a dopady,“ uvedl mluvčí ministra Michal Kaliňák. Resort tvrdí, že novely zabrání tomu, aby byly děti v centrech volného času (CVČ) zdrojem byznysu. „Odmítáme, aby samospráva zadržovala finance, které patří dětem a požadujeme, aby o školách rozhodovali rodiče a jejich děti,“ říká Kaliňák. Novela zákona o financování škol umožní, že peníze na zájmové kroužky v CVČ a školních střediscích zájmové činnosti budou od ledna 2013 dostávat obce, kde má dítě trvalý pobyt, a ne ty, které ve skutečnosti nabízejí zájmové činnosti pro dítě. Novela zákona o odborném vzdělávání zas od ledna 2013 umožní vyšším územním celkem rozhodovat o otevření prvních ročníků ve všech, i nestátních středních školách. Resort odmítá, že by změnou zákonů dával samosprávám nadstandardní pravomoci.

ODBORY: Protestují před ministerstvem práce za valorizaci platů
Pod okny ministra práce před sídlem jeho resortu protestovali odboráři. Přišli podpořit své vyjednavačů, kteří šli na třetí kolo jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně pro státní správu a lidí pracujících ve veřejném zájmu na rok 2013. Před ministerstvem se shromáždilo kolem 250 odborářů, kteří podporují základní požadavek – valorizovat platy ve státní správě au pracujících ve veřejném zájmu o 10 procent. Odboráři argumentují tím, že v roce 2010 byla stupnice platových tarifů zvýšená jen o jedno procento av letech 2011 a 2012 byl nulový růst platů. „Věříme tomu, že na jednání může přijít ze strany zástupců vlády určitý návrh. Zatím je však ten návrh nula, „konstatoval hlavní vyjednavač KOZ Anton Szalay. To by prakticky podle jeho slů znamenalo pokles příjmů těchto zaměstnanců, nebot inflace v roce 2011 byla na úrovni 3,5 procenta a nyní osciluje na podobné výši. „Ta požadavek na zvýšení o 10 procent je podle mě naprosto opodstatněná,“ dodal. Na protest přišli odboráři z resortů zdravotnictví, školství, veřejné správy, ale i dalších oblastí nevýrobní a výrobní sféry, například z Odborového svazu KOVO.

ODBORY: Růst platů ve státní správě o 10 procent asi nebude
Požadavek odborů valorizovat platy zaměstnanců ve státní a veřejné správě o 10 procent v roce 2013 se pomalu rozplývá, i když ještě není definitivně odmítnuta vládou. Ani na dnešním třetím jednání o kolektivních smlouvách na rok 2013 se však sociální partneři nedohodli, nepomohlo ani protestu 250 odborářů pod okny ministerstva práce. „Požádali jsme jako zástupci státu o další přerušení těchto jednání, Čo zástupci zaměstnanců, odborových organizacích akceptovali,“ prohlásil po jednání státní tajemník ministerstva práce Branislav Ondruš (Směr-SD). Podobně jako státní tajemník resortu financí Peter Pelegrin (Směr-SD) potvrdil, že dnes nebyli schopni říci ohledem na současný stav příprav rozpočtu na příští rok, k jakému nárůstu těchto platových tarifů by mohlo dojít. „Není možné dnes hovořit o žádném procentu zvýšení pro tyto zaměstnance,“ prohlásil Pelegrin. Zdůvodnil to potřebou výrazné konsolidace veřejných financí pro rok 2013 a nutností získat dodatečné zdroje v objemu více než 630 milionů EUR oproti tomu rozpočtu, který předložily 15. srpna. V jednání budou pokračovat 8. října, „když bychem chtěli v závislosti na možnostech státního rozpočtu uzavřít i otázku vývoje mezd pro pracovníky pracující ve státní nebo veřejné službě,“ dodal Ondruš.

MOST-HID: Novela zákoníku práce je odměnou pro obory
Navrhovaná novela zákoníku práce nepřináší podle strany Most-Híd rovnováhu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, tak jak to prezentuje strana Směr-SD a její jedinou úlohou má být posílení postavení odborů. „Tato novela vnáší všechno možné do pracovního prostředí, ale dovolím si tvrdit, že rovnováhu určitě ne. Pokud ano, tak akorát potěšení odborářských bossů v tem, že postavení odborů nepřiměřeně posiluje, „řekl předseda poslaneckého klubu Most-Híd László Sólymos. Zároveň pokračoval, že není známo, kolik procent zaměstnanců reálně odbory zastupují, přičemž návrh novely se k nim staví t když, jak by je zastupovali všechny. „Je to vlastně odměna Směru pro odbory a pro odborových bossů za podporu ve volbách a za podporu vlády,“ řekl Sólymos. Jak dále pokračoval, navrhovaná změna zákoníku práce přinese jen zvýšení nákladů pro zaměstnavatele, omezí nadčasovou práci a práci na dobu určitou. „Podnikatelské prostředí na Slovensku je špatné a místo toho, abychem ho zkusili stabilizovat a zlepšovat, tak Směr posouvá do parlamentu a přijímá takové zákony, které jdou spíše opačným směrem,“ řekl Sólymos.

NR SR: GP ČR podle Trnky možná nebude mít na platy
Generální prokuratuře hrozí, že od října nebude mít peníze na platy bývalých vojenských prokurátorů, kteří se do standardní prokuratury začlenili na sklonku loňského roku. Bývalý generální prokurátor Dobroslav Trnka to na lidsko-právním výboru parlamentu odůvodnil vysvětlením, že při přípravě státního rozpočtu na rok 2012 se nepřesunulo peníze z rozpočtu ministerstva obrany určené na činnost vojenské prokuratury na prokuraturu SR. Trnka, který poslance výboru informoval o Zprávě o činnosti prokuratury ČR za rok 2011, upozornil, že prokuratura je finančně poddimenzovaná. Může mít tak koncem roku problém s nákupum zboží a služeb a Trnka připustil, že v prosinci se může zadlužit. Za nejvíce páchané trestnou činnost označil majetkovou a hospodářskou kriminalitu, vzhledem na vysokou nezaměstnanost nevidí pozitivně její vývoj ani v dalších letech.

NR SR: Kandidáty do správní rady ÚPN výbor ještě neodsouhlasil
Parlamentní výbor pro lidská práva a národnostní menšiny zatím nepřijal usnesení k volbám členů správní rady Ústavu paměti národa (ÚPN) a neodsouhlasil seznam kandidátů pro nové volby. Podle volebního řádu lze opětovně navrhnout kandidáty, kteří nebyli zvoleni, pokud výbor nenavrhne jinkdyž. Lidsko-právní výbor přitem v minulosti odsouhlasil, že neúspěšní kandidáti nemohou ucházet o důvěru zákonodárců v nových volbách, vysvětlil poslanec za KDH Pavol Hrušovský, zpravodaj návrhu. Dva z neúspěšných kandidátů Peter Dubovský a Jan Bickel chtějí ale kandidovat i poté, Čo v předchozí tajné volbě nezískali dostatek hlasů. Odvolávají se na své ústavní práve. Poslanec za Most-Híd Béla Bugár proto navrhl, aby se lidsko-právní výbor v této věci obrátil na předsedu parlamentu Pavla Páska, který může vyzvat k problému zaujmout stanovisko ústavní výbor národní rady.

NR SR: Beblavý navrhne řízení vůči Bubeníková
Předseda výboru pro neslučitelnost funkcí Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) navrhne zahájit řízení vůči bývalé šéfce Fondu národního majetku (FNM) Anne Bubeníková, která působila v expertním orgánu řecké privatizační agentury. Bubeníková v majetkovém přiznání za rok 2011 neinformovala o své funkci v Radě expertů v Řeckem rozvojem fondu. Veřejní funkcionáři by přitem podle ústavního zákona měli informovat o všech funkcích „ve státních orgánech, v orgánech územní samosprávy, v orgánech právnických osob vykonávajících podnikatelskou činnost av orgánech jjiných právnických osob“. Pokud výbor odsouhlasí řízení, Beblavý navrhuje oslovit Slovensku právních expertů, at vysvětlí dosavadní slovenský judikaturu o tem, Čo je a Čo není státní orgán, orgán právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost a orgán jiné právnické osoby, což jsou kategorie, kam by teoreticky mohla Rada expertů patřit. Výbor by se měl podle něj s vysvětlením obrátit i na řecké úřady, aby podaly informace, kam z pohledu jejich právního systému Rada expertů patří. O stanovisko by podle poslance za SDKÚ-DS měl výbor požádat i samotnou Bubeníková. Beblavý předpokládá, že odpovědi by mohly přijít v průběhu měsíce.

MZV: Lajčák kritizoval švýcarské pobytové omezení pro Slováky
Ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák znovu kritizoval pobytové omezení, které Švýcarsko již několik měsíců uplatňuje vůči občanům osmi zemí Evropské unie včetně Slovenska. Šéf slovenské diplomacie se během historicky první návštěvy prezidenta ČR Ivana Gašparoviče v Švýcarské konfederaci setkal se svým resortním partnerem, ministrem zahraničních věcí Didierem Ericem Burkhalterem. „Navzdory naší hodnotové blízkosti musím konstatovat, že jednoznačně odmítáme opatření švýcarské vlády z dubna tohoto roku, zaměřené na omezení pobytových povolení pro občany z osmi zemí EU, mezi nimiž jsou i občané České republiky,“ řekl Lajčák. Podle údajů Spolkového úřadu pro migraci bylo v loňském roce udělených celkově 75 tisíc pobytových povolení pro cizince, přičemž občanům dotčených osmi států unie (ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Slovinsko) bylo uděleno přibližně 5 tisíc povolení . „Nemůžeme souhlasit, abyste takovým opatřením diskriminovala občany EU a rozdělovali je do dvou či více kategorií,“ protestoval Lajčák s tím, že uvedené opatření narušuje tradiční obraz Švýcarska jako otevřené a přátelské země.

PARLAMENT Romů: Petice za slušných lidí je protiromské
Petice za slušných lidí je podle Parlamentu Romů SR protiromské. Starostové partyzánská, Handlové a Plzně ji ve čtvrtek 6. září spustili, aby se zpřísnily legislativní postihy těch, kteří omezují lidská práva slušných lidí. Předsednictvo Parlamentu Romů SR se jí zabývalo na mimořádném zasedání v sobotu 8. září ve Zvolenu. „Petici, kterou postavili lidé ve funkcích starostů a primátorů měst a obcí, považujeme za protiromské a vyhrocujúcu ostrou společenskou vztahovou krizi mezi majoritou a minoritou,“ uvádí se v tiskové zprávě z mimořádného zasedání. Parlament Romů je přesvědčen, že kompetentní lidé své funkce nezvládají a dostatečně nevyužívají Slovenská zákony. Kritizuje také, že „mnozí z uvedených funkcionářů si určitými prostředky získávali během voleb právě hlasy neslušných lidí … nyní se jim otáčejí zády a prohlašují jejich veřejně za nepřizpůsobivých. „Primátor partyzánské Jozef bůžek už při oznamování petice odmítl jakékoli rasistické pohnutky spojené s jejím spuštěním.

ARMÁDA: Novým velitelem pozemních sil OS SR bude Ondřej Novosad
Novým velitelem pozemních sil Ozbrojených sil (OS) SR bude od 15. září brigádní generál Ondřej Novosad. Dnes mu funkci slavnostně odevzdal generálmajor Ján Salaganič za přítomnosti ministra obrany Martina Glváča a náčelníka Generálního štábu OS SR generálporučíka Petra Vojtek. Novosad dosud působil jako zástupce velitele pozemních sil OS SR. „Žádné převratné věci letos dělat nebudeme. My máme letos naplánovaný, já budu s pozemními silami pokračovat v tem úsilí, které odcházející velitel začal v tomto roce, „řekl po slavnostním aktu v Trenčianských kasárnách SNP Novosad. Odcházející velitel pozemních sil Salaganič, který na postu působil dva roky, opouští svou funkci s pocitem dobře vykonané práce. Jak připomněl, za jeho působení zajišťovali operaci v Afghánistánu, pozemní síly pomáhali i na Slovensku při sesuvech půdy či záplavách. V případě výměny velitelů pozemních sil jde o běžnou rotaci kádrů.

MO: Staré UAZ-y střídají nové terénní auta
Vojáci budou moci využívat 70 nových terénních aut Land Roverů Defender, které nahradí třicetileté auta UAZ . Klíčky od nové techniky vojákům odevzdal v Nemšová ministr obrany Martin Glváč spolu s náčelníkem Generálního štábu OS SR Petrem Vojtek. Projekt obměny zastaralého vozového parku rozběhlo ministerstvo obrany ještě v roce 2008. „Jde o první velký nákup techniky, který se resortu podařilo zrealizovat prostřednictvím organizace NATO pro údržbu a zásobování – NAMSA. Agentura využívá při zakázkách mezinárodní konkurenční prostředí, díky čemuž je možné získat od dodavatelů lepší smluvní podmínky a tu nejkvalitnější techniku, „vysvětlil ministr. Ministerstvo obrany zaplatilo za jeden automobil s přesně definovanými a zejména vysoce specifickými vojenskými parametry 63 910 eur bez DPH. Vozidla budou moci využívat všechny jednotky ozbrojených sil na výcvik, při řešení krizových situací, v případě ekologických havárií, živelných pohrem, zásahů v těžko dostupném terénní, tak v zahraničních operacích.

GENERALI: Škody na movitém majetku hradu Krásná Hôrka budou nižší
Škody na movitém majetku hradu Krásná Hôrka, který 10. března zachvátil požár, budou nižší oproti původnímu odhadu. Nejdříve byly vyčísleny na jeden milion eur, ve skutečnosti je škoda pravděpodobně poloviční. Vyplývá to ze seznamů ohodnocených sbírkových předmětů poškozených požárem a seznamů ostatních poškozených movitěch věcí, které v červnu a červenci předložilo Slovenské národní muzeum pojišťovně Generali Slovensko. „Odborné ohodnocení sbírkových předmětů, které byly zničeny a poškozené během požáru, provedla expertní skupina zřízená Slovensku národním muzeem,“ dodala mluvčí pojišťovny Generali Slovensko Lucia Makayová. V případě škody na nemovitém majetku stále pokračuje šetření a pojišťovna čeká na konkrétnější informace o zadání zakázky na dodavatele stavebních prací. „Dosavadní šetření však nenasvědčuje tomu, že by měla být předpokládaná výše škody na nemovitém majetku v jiné částce než 7 milionů eur, změřeno předběžné expertní zprávě od nezávislé společnosti,“ konstatovala Makayová.

Sekule: Do školy už chodí i děti ze Sekule a Moravského sv. Jana
Začátku nového školního roku se dočkaly i děti z obcí Sekule a Moravský Svätý Ján na západě Slovenska. Starostka Sekule Pavla Maxianová posunula začátek školního roku o jeden týden po tem, jak větrná smršt koncem srpna strhla střechu ze školní budovy. Odstraňování zbytků plechů bylo nutné provádět z bezpečnostních důvodů bez dětí v budově a na školním dvoře. Do základní školy v obci chodí přes tři sta dětí, do základní umělecké asi 150 a do mateřské 50. Promeškaný týden se učitelé budou snažit podle starostky v krátkém čase dohnat.,, Střecha je vyčištěná a připravená na montáž nové krytiny, „řekla starostka Maxianová. Už v září by se podle ní mohla začít montáž nové krytiny, i když peníze obec zatím nemá.,, Máme příslib z pojišťovny, že bychem mohli dostat zálohu na řešení pojistné události, nějaká možnost je z Centrálního krizového fondu Trnavského samosprávného kraje a obrátíme se s žádostí o pomoc i na ministerstva školství a financí, „vysvětlila starostka.

BRATISLAVA: Město zatím dostalo 433 žádostí o náhradní bydlení
Bratislavský magistrát požádalo k začátku září 433 obyvatel z reštituovaných domů o náhradní bydlení. Město už přiznalo na základě věcného posouzení 63 nároků na náhradní byty. Agenturu SITA o tem informoval mluvčí primátora Ľubomír Andrassy. Město eviduje 779 výpovědí z nájmu od obyvatel, kteří bydlí v reštituovaných domech. Žádosti o bytovou náhradu mohou obyvatelé samosprávě doručit do 30. září. Jak uvedl Ľubomír Andrassy, ​​pokud žadatel do tohoto termínu nepodá oficiální žádost o přidělení bytu, ztratí něj nárok a po uplynutí 12 měsíční výpovědní lhůty jej může vlastník reštituovaného domu vystěhovat. Samospráva má podle zákona povinnost zkoumat, zda žadatel disponuje dostatečným movitým a nemovitým majetkem na to, aby si bytovou náhradu pořídil sám. Pokud město zjistí, že obyvatel reštituovaného domu si nemůže sám pořídit náhradní bydlení, do konce roku 2016 mu musí poskytnout náhradní byt ve své působnosti. Bytová náhrada pro žadatele je limitována počtem osob. Pro jednu osobu je to byt s maximální výměrou 45 m2, pro dvě až tři osoby byt o rozloze 60 m2, a při rodině se čtyřmi až pěti členy třípokojový byt o výměře do 75 m2.

POPRAD: Bývalí političtí vězni vyzvali primátora Danka odstoupit
Světové sdružení bývalých československých politických vězňů vyzvalo primátora Popradu Antona Danka na odstoupení. Důvodem mají být informace zveřejněny na internetových stránkách, které se mají týkat popradského primátora a okolností, za jakých Anton Danko nabyl majetek v době provádění funkce primátora Popradu. „Nejsme kompetentní posuzovat míru jejich hodnověrnosti, protože toto patří do kompetence jjiných instituci České republiky. Posuzujeme však Vaši politickou a morální odpovědnost vůči občanům Popradu, „uvádí se v otevřeném dopise primátorovi Popradu tajemníka Světového sdružení bývalých československých politických vězňů Františka Bednář. Zveřejněné údaje, včetně výpisů z bankovních účtů, katastru nemovitostí a fotografií zveřejněných na internetu, jsou podle Bednár natolik závažné, že už jen jejich samotná existence vrhá na primátora stín podezření a zakládá důvod k odstoupení z funkce. Výzvu k odstoupení se sdružení rozhodlo podat na základě podnětu několika občanů Popradu, tak z úcty k obětem totalitních režimů, které sdružení zastupuje.

ŽILINA: Kraj polikliniky nerozpredá, zájem o koupi projevili lékaři
Žilinský samosprávný kraj se nakonec chystá prodat formou obchodní veřejné soutěže pouze polikliniku v Liptovském Hrádku. O ostatních osm poliklinik v Bytči, Kysuckém Novém Městě, Turzovce, Turčianských Teplicích, Liptovském Mikuláši av Martině na Škutétyho, Mudroňova av příkopem projevili zájem lékaři, kteří v nich mají pronajaté ambulance. „Vstoupíme s nimi do jednání a do zastupitelstva budeme předkládat podle zvláštního zřetele odprodej přímo tímto lékařem. V jednem případě jsme nedostali žádnou žádost lékařů na odkoupení této nemovitosti, proto jsme vyhlásili obchodní veřejnou soutěž s podmínkami, které jsou pro nás absolutně prioritní. To znamená, že ten, kdo odkoupí tu polikliniku se zavazuje minimálně pět let poskytovat zdravotní péči v rozsahu, v jakém se tam poskytuje zdravotní péče i dnes.

ŽILINA: Krajský poslanci schválili všech 36 ředitelů
Žilinská krajští poslanci schválili všech 36 ředitelů kulturních a sociálních organizací. Až 29 organizací Žilinského samosprávného kraje budou řídit stejní lidé jako dosud. Nových šéfů dostali Kysucká knihovna, Turčianska galerie, Liptovské muzeum, Turčianske kulturní středisko a domovy sociálních služeb v Tvrdošíně, Ostravě a Čadci. Dubnové plošné odvolání ředitelů všech kulturních a sociálních organizací kraje a jejich opětovný výběr by podle předsedy kraje pan Juraj BLANÁR měly přinést nové myšlenky a novou kvalitu do řízení krajských institucí.

BRATISLAVA: Město uzavřelo se Svobodou volného zvířat dočasnou smlouvu
Bratislavský magistrát se jednání dohodl se Svobodou volného zvířat na opatřeních při odchytu toulavých zvířat a provozu karanténní stanice v jejich útulku. Samospráva bude na jejich provoz měsíčně přispívat částkou 4 150 eur. Agenturu SITA o tem informoval mluvčí primátora Ľubomír Andrassy. Město a Svoboda zvířat podepsali dočasnou smlouvu, která vychází ze základních smluvních pravidel a povinností platných do 7. září, kdy přestala platit dvouletá smlouva. Podle Andrássyho město během tohoto týdne vyhlásí novou soutěž a až do uzavření smlouvy s jejím vítězem bude zajišťovat aktivity vyplývající ze zákona o veterinární péči Svoboda zvířat. Dočasná smlouva mezi městem a Svobodou volného zvířat bude platit nejpozději do 31. prosince. V případě, že vítěz soutěže bude znám před tímto termínum, platnost dočasné smlouvy bude ukončena automaticky po podpisu nové.

Lipany: O podnikání v průmyslovém parku mají zájem noví investoři
Do průmyslového parku v Lipan v okrese Sabinů má zájem přijít několik nových investorů. Jak uvedl pro agenturu SITA primátor Lipian Eduard Vokál, za nejvíce reálnou investici považuje v této chvíli zájem domácí firmy E & G – Eisen-Stahl, sro, která v průmyslovém parku plánuje postavit strojírenskou fabriku. Práci by zde mělo najít předběžně 20 lidí. Investor dokáže postavit halu za několik měsíců, pokud dojde k rychlé dohodě, výrobní prostory mohou být realitou již v prosinci tohoto roku. Druhým zájemcům je čínské konsorcium, které v Lipan chce vyrábět alkohol určený k přidávání do pohonných směsí. Investice by přinesla regionu 100 nových pracovních míst. „Tato investice mě velmi zajímá, protože pro svou výrobu bude potřebovat zemědělské produkty, které by se mohly pěstovat v okolí Lipian,“ uvedl Vokál. Primátor v tem vidí novou šanci pro zemědělství, kterému se zde v posledních letech nepříliš daří. Pokud se tento záměr stane realitou, investice bude znamenat přínos pro město i jeho okolí. O podnikání v Lipan projevily zájem i dvě firmy, které chtějí vyrábět elektrickou energii z bioproduktů. Mělo by jít o dvě bioplynové stanice.

DUNAJSKÁ STŘEDA: Radnice odstartovala kampaň proti vandalismu ve městě
Válku vandalismu ve městě vyhlásila Dunajská Streda. Radnice bude vyzývat lidi, aby hlásili městské policii ničení veřejného majetku, do kampaně chce zapojit i děti a mládež. Vandalismus stojí radnici každoročně 15 – až 20-tisíc eur, další škody vznikají na soukromém majetku. Pokud se podaří výrazně omezit ničení veřejného majetku, primátor Dunajské Stredy Zoltán Hajóse slíbil z ušetřených peněz postavit nové dětské hřiště a pro mládež zorganizovat velký koncert.,, Kampaní proti vandalismu chceme připomínat, že všechny škody v konečném důsledku zaplatí obyvatelé města, „řekl Hajóse při startu kampaně proti vandalismu. Dunajská Streda chce zároveň podpořit i snahy o zpřísnění legislativy v případě výkupu kanalizačních poklopů podnikateli v oblasti sběrných surovin, protože jejich krádeže ohrožují zdraví a životy lidí.

SOUDY: Případ obžalovaného expolicajta odročen na listopad
Do případu údajného pohlavního zneužívání nezletilé Natálie, ze kterého je obžalován její otec a bývalý policista Josef P., výpovědi znalců z oboru medicíny nepřinesly více světla. Před senátem Okresního soudu v Prešově vypověděli dva znalci z oboru gynekologie, kteří se měli vyjádřit k fotografii genitálií z mobilu obžalovaného. Zatímco jeden ze znalců vypověděl, že z fotografie se nedá jednoznačně určit, zda jde o pohlavní orgány dítěte nebo dospělé ženy, druhý ze znalců uvedl, že jde o orgány nezletilého děvčete. V zájmu odstranění tohoto rozporu se senát usnesl, že dá vypracovat znalecký posudek dalším znalcem a hlavní líčení odročil na 15. listopadu. Případ se dostal před soud loni 25. července.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.