NR SR: Poslanci začali rozpravu o návrhu novely zákoníku práce
Poslanci začali třetí den 7. schůze parlamentu jednáním o návrhu novely zákoníku práce v prvním čtení. Po vystoupení předkladatele návrhu, ministra práce, sociálních věcí a rodiny Jána Richtera se slova ujala místopředsedkyně NR SR Jana Laššáková (Směr-SD). Ocenila zodpovědný přístup ministerstva při přípravě návrhu novely a hledání řešení nejen se sociálními partnery, ale i dalšími zaměstnavatelskými sdruženími, které nejsou členy tripartity. „Novela zákoníku práce nevznikala v uzavřeném kabinetu na ministerstvu práce, zda nebodaj v naší stranické centrále,“ řekla Laššáková. Jako pokračovala, loňská úprava zákoníku práce znamenala odklon od evropského standardu pracovního práva, výsledkem čehož mělo být i zhoršování pracovních podmínek zaměstnanců. NR SR: Štefanec navrhuje nepokračovat v jednání o zákoníku práce „Máme tu dnes novelu zákoníku práce, která obsahuje změny, které nepotřebují ani zaměstnanci ani zaměstnavatelé,“ uvedl jako první v rozpravě místopředseda SDKÚ-DS Ivan Štefanec. Jako pokračoval, změny, které vláda zavádí, budou mít za následek méně práce. Podle odhadů personálních agentur je ohroženo 33 – až 50-tisíc míst, přičemž po všech opatřeních vlády včetně zvýšení daní a odvodů by o práci mohlo přijít 80 – až 100 tisíc občanů, uvedl dále Štefanec. „Jistota budou jen v tem, že práce bude méně,“ řekl Štefanec. Zákoník práce označil za škodlivý a navrhl, aby se nepokračovalo v jednání o návrhu tohoto zákona. Vládě vyčítá, že připravovanými změnami vyhání pracovní místa ze Slovenska a daruje je tak jjjjjjiným státům a zároveň tak snižuje konkurenceschopnost země.

NR SR: Podle Mihail do konce roku ubudou tisíce pracovních míst
Podle poslance za stranu SaS Josefa Miha je velmi špatné, že po zvýšení odvodů přichází vláda s dalším návrhem zákona, kteří způsobí růst nezaměstnanosti. Odhaduje, že firmy přistoupí k propouštění ještě před koncem tohoto roku, dokud to je pro ně levnější. „Tvrdím, že do konce roku nám ubude určitě několik tisíc, možná několik deset tisíc pracovních míst,“ řekl Mihál v parlamentu v rozpravě k návrhu novely zákoníku práce. V změně zákoníku Mihál nevidí žádné zásadní nová práva pro zaměstnance, ale jen nová práva pro odborářů. „Novela zákoníku práce, která byla předložena do parlamentu, není ničím jjjjjjiným než splacením dluhu strany Směr odborářským centrálám a odborářským předákem za jejich podporu v předvolební kampani,“ konstatoval Mihál. Jak sám přiznal, s některými ustanoveními v návrhu souhlasí, jako příklad zmínil právo zaměstnance při čerpání dovolené či možnost dohody na náhradě za ztrátu času, avšak je mnoho takových, které se mu nelíbí. Jak dodal, strana SaS novelu zákoníku práce nepodpoří.

NR SR: Změny v zákoníku zakonzervují nezaměstnanost, tvrdí Solymos
Tento „přínos“ novely je nepochopitelný nyní, když se snažíme o konsolidaci veřejných financí a ochranu našeho trhu práce. Uvedl László Solymos ze strany Most-Híd v rozpravě o navrhované novele zákoníku práce. Podle něj navrhované změny v legislativě zakonzervují vysokou nezaměstnanost, zruší stávající pracovní místa a zmenší flexibilitu pracovního trhu. „Ptáme se, koho zájmy má chránit novelizován zákoník práce. Takové zásahy do něj jsou plné pochybností a neopodstatněných výhod, ale ne pro zaměstnance a už vůbec ne pro zaměstnavatele. Jen a jen pro odborářských bossů, „řekl Solymos. Jako pokračoval, jediná jistota, kterou v novele našel, je směřována právě k odborářským bossů.

NR SR: Poslanci budou v rozpravě k zákoníku práce pokračovat v pátek
Připravované změny v zákoníku práce jsou likvidační pro mnoha podnikatelů, uvedl Ivan Štefanec z SDKÚ-DS v rozpravě na závěr třetího jednacího dne 7. schůze národní rady. „Konkurenceschopnost naší země, která zásadním způsobem je ukazatelem zda budeme mít více roboty, nebo ne na Slovensku, tak téměř z jedné pětiny tvoří Zákoník práce, který hlavně ovlivňuje pružnost a efektivnost pracovního trhu,“ řekl Štefanec, který tak reagoval na tvrzení ministerstva práce , že zákoník nemá vliv na podnikatelské prostředí. Rozprava k návrhu novely zákoníku práce bude na půdě parlamentu pokračovat v pátek. Přihlášených je ještě osm poslanců. O posunutí novely do druhého čtení bude parlament rozhodovat 18. září. Ministerstvo práce sociálních věcí a rodiny přitem předpokládá účinnost novely od 1. ledna příštího roku.

NR SR: Poslanci odstartovali reformu státní správy
Parlament odstartoval první etapu reformy státní správy ESO (Effective, Spolehlivá a Otevřená státní správa). Do druhého čtení posunul zákon o některých opatřeních v místní státní správě, který počítá se zánikem 64 specializovaných krajských úřadů. Při zrušení krajských školských úřadů, krajských stavebních úřadů a územních vojenských správ přejdou jejich kompetence na obvodní úřady v sídlech krajů, protože na nižší úrovni v současnosti tyto úřady nemají ekvivalent. Působnost ostatních Rušení úřadů přejde na obvodní úřady v sídlech krajů dané stávající specializované místní státní správy. Týká se to krajských úřadů životního prostředí, krajských pozemkových úřadů, krajských lesních úřadů, krajských úřadů pro silniční dopravu a pozemní komunikace a katastrálních úřadů na úrovni kraje. Po novém obvodní úřady nebudou mít postavení rozpočtových organizací, ale jen přidělit předem organizací, přičemž budou financovány z rozpočtu ministerstva vnitra. Status rozpočtové organizace ztratí podle legislativy 90 úřadů, mezi nimi 50 obvodních úřadů, osm krajských ředitelství Policejního sboru a osm krajských ředitelství Hasičského a záchranného sboru.

NR SR: Dohodla změny v zákoně o cestovních dokladech
Požadavek Evropské unie, aby měl každý člověk, včetně malých dětí, svůj cestovní doklad, se promítne i do české legislativy, zákon nebude umožňovat zápis dítěte mladšího pěti let do cestovního dokladu rodiče. Vyplývá to z novely zákona o cestovních dokladech, kterou parlament posunul do druhého čtení. Právní norma upravuje výšku věku, od kterého se cestovní pas vydá na dva roky, respektive na pět let. Cestovní pas se bude vydávat do šesti let věku s platností na dva roky. V současnosti se pas s platností na dva roky vydává dítěti mladšímu než pět let. Do 16 let věku se bude vydávat cestovní pas s platností na pět let a cestovní pas s platností na deset let se bude vydávat starším 16 let. V současnosti se cestovní pas s platností na deset let vydává občanovi staršímu než 13 let.

NR SR: Fico garantuje zachování deficitů a plnění závazků
Premiér Robert Fico garantuje udržení letošního deficitu státního rozpočtu na úrovni 4 , 6 procenta a deficit v roce 2013 nižší než tři procenta. „Dávám přednost tvrdému splnění mezinárodních závazků, které máme, protože to je jediná cesta, která Slovensko může postupně vyvádět z krize,“ uvedl v parlamentu na Hodině dotazů předseda vlády. Fico oceňuje, že snahu Slovenska konsolidovat veřejné finance si všímají i zahraniční partneři a že ČR je v Evropě vnímána jako důvěryhodný partner. „Raději zaplatíme politickou daň, raději budeme možná snášet menší popularitu a podporu veřejnosti, a budeme mít jjistotu, že Slovensko má perspektivu, že je zajištěno, že nebude chodit s kloboukem jako žebrák po Evropě a ptát peníze od různých mechanismů, jak se levně vézt na vlně pěti-, šesti-, sedmi-, osmiprocentní schodku v roce 2013 a 2014 a pak už jen přijít a zhasnout světlo, „vysvětlil FiČo. Zdůraznil, že Slovensko nebude žádat zdroje ze záchranných mechanismů. Poslancům připomněl, že vláda spouští velký projekt reformy státní správy, jejímž konečným důsledkem má být úspora 700 milionů eur.

stávka: Odboráři nevylučují další stávku, pokud se nedohodnou s vládou
Školní odboráři se chystají jednat o lepších podmínkách ve školství už příští týden. Za kulatý stůl si chtějí sednout s ministrem školství Dušan Čaplovič, ministrem financí Petrem Kazimír a ministrem práce Janem Richterem. V případě, že se nedohodnou na lepších podmínkách pro školství, předseda školských odborářů Pavel Ondel nevyloučil další stávku. „Je možné, že rada svazu rozhodne o takovém postupu, ale v současnosti na to nemáme mandát, abychem vyhlásili další stávku,“ prohlásil na tiskové konferenci Ondek. Případný další stávka by musela odsouhlasit ráda svazu, ve které sedí delegáti z celého Slovenska. S účastí i klidným průběhem stávky jsou odboráři spokojeni, rodičům jsou vděční za vstřícnost. Podle čísel, která na tiskové konferenci poskytli novinářům, se do stávky zapojilo téměř 86 procent základních a téměř 70 procent středních škol. Stávkovali i na přibližně třetině vysokých škol.

stávce: Čaplovič se s požadavkem na vyšší platy ztotožňuje
Ministr školství Dušan Čaplovič se umí ztotožnit s požadavky školních odborářů, které se týkají platů. „Vše se odvíjí od státního rozpočtu, od procesu konsolidace a možností, které Slovenská republika má,“ řekl na brífinku, na kterém reagoval na probíhající stávku pracovníků školství. Ministr považuje stávku za legitimní záležitost. Řekl, že požadavku odborářů setkat se za jedním stolem s ním, s ministrem financí i ministrem práce a sociálních věcí vyhoví. „Chceme se setkat a dále jednat,“ uvedl. „Není možné řešit věci prostřednictvím stávky, ale prostřednictvím jednání,“ dodal. Čaplovič neuvedl, s jakým návrhem na jednání půjde. „O tem se nemluví před jednáním, nemohu sdělovat svým partnerům přes média, s jakým návrhem půjdu,“ řekl Čaplovič a dodal, že setkání se určitě uskuteční v nejbližší době. Čaplovič také odmítl konkretizovat, o jakou částku by se mohly učitelem zvýšit platy. Podle jeho slů jsou některé požadavky odborů nad rámec, jako například požadavek zvýšit příspěvek do školství na úrovni pět procent hrubého domácího produktu (HDP).

stávka: Církevní konzervatoř neučí, ale odbory nepodporuje
Církevní konzervatoř v Bratislavě dnes neučí, ale ani neštrajkuje. Na jedné straně nechtějí podpořit odbory, kterým vyčítají snahu zvýšit učitelem platy na úkor nestátních škol. Zároveň na protest neučí, protože platy považují za neadekvátní. Agentuře SITA to řekla ředitelka školy Eva Malatincová. „Zdravý rozum nám doporučuje nepodpořit nikoho, kdo chce nekorektním způsobem na úkor církevních škol žádat zvýšení svých platů, takže nepodporujeme odborovou organizaci, která přišla s takovým návrhem, ale také se samozřejmě připojujeme k tomu, že platy neodrážejí skutečné potřeby ani vzdělání učitelů,“ říká Malatincová. Školní odbory totiž žádali před letem vládu o změnu zákona o financování školství t když, aby se zastavilo normativní financování nestátních škol, aby byly ze státního rozpočtu financovány normativní jen veřejné školy. Sdružení katolických škol nedoporučili církevním školám zapojit se do stávky i pro tento požadavek odborářů. „Moji zaměstnanci však chtěli nějaký způsobem vyjádřit podporu učitelům v jejich oprávněných požadavcích,“ uvedla. Podle jejích slů podporují učitele, ale nepodpořili odbory, proto zvolili formu protestu. „Neučíme, neštrajkujeme, nejsme přihlášení do stávky.“

stávka: Učitelé ze Sekule neštrajkujú pro týdenní zpoždění
Učitelé základní školy v Sekule v okrese Senica podporují všechny požadavky školních odborářů, do stávky se však pro mimořádnou situaci na začátku školního roku nezapojili. Školní rok se tu začal s týdenním zpožděním v pondělí 10. září, důvodem bylo odstraňování pozůstatků střechy, kterou strhla větrná smršt koncem srpna. „Máme promeškaný celý týden, každým dalším neodučeným dnem bychem ubližovali sobě, ale i dětem,“ řekl ředitel školy Miroslav Markuška. Dodal, že musí počítat is dalšími situacemi, které jim může běhemí ještě připravit. Do školní budovy bez nové střechy začalo zatékat, není tak vyloučena ani další nucena přestávka ve vyučování. Učitelé však podle ředitele všichni podporují požadavky odborářů a jedjjjjjiným důvodem jejich nepřipojení je jen týdenní zpoždění začátku školního roku.

stávka: Začínající učitel v ČR vydělá čtvrtinu platu kolegu v Rakousku
Nástupní plat Slovensku učitele základní školy představuje čtvrtinu platu začínajícího učitele v Rakousku. Konstatuje to analýza Poštovní banky, kterou vypracovaly na základě údajů OECD z roku 2010. „Stejný problém trápí i učitelů v ostatních zemích V4. Cena práce učitele totiž u nás není výsledkem poptávky a nabídky či kvality jeho práce, ale platových tabulek, „říká Eva Sádovsky z Poštovní banky. Podle údajů Organizace pro obnovu a rozvoj (OECD) za rok 2010 činil hrubý nástupní měsíční plat Slovensku učitele na základní škole 541 eur. Méně vydělali už jen učitelé v sousedním Polsku a Maďarsku, kteří si na výplatní pásce našli v přepočtu více než 400 eur. Méně než osm set eur v tlustém po přepočtu vydělali začínající učitelé v Česku. „Tím se však počet zemí, ve kterých učitelé vydělávají méně než tisíc eur měsíčně, končí,“ uvádí Sádovsky. Mzda učitele, který nastupuje na základní školu v Rakousku, představuje 2 235 eur měsíčně.

NR SR: Kancelář nebude platit za právní služby
Parlament nebude platit za právní služby. Po novém bude Kancelář Národní rady SR zastupovat v právních sporech o náhradu škody externí renomovaná advokátní kancelář, se kterou se dohodli na nulové odměně. Předseda parlamentu Pavol Paška vysvětlil, že jde o advokátní kancelář, která Slovensko dlouhodobě právně zastupuje na mezinárodních arbitrážích a smlouvu má kontraktní s resortem financí. Parlament podle páskových slů za legislativní činnost vede sedm soudních sporů na náhradu škody v celkové výši 712 milionů eur. Největší část z nich tvoří žaloby související se zákony, které zakazují zisk zdravotních pojišťoven. Tuto legislativu přijímal parlament v období první vlády Roberta Fica. Dosud zastupoval kancelář právník Jozef Vozár za paušální poplatek 800 eur měsíčně. Kancelář ho vybrala v době, kdy národní radu vedl Pavel Hrušovský. Předchozí šéf parlamentu Richard Sulík původně podle Páska plánoval na právní služby vynaložit 30 milionů eur. Sulík páskových slova označil za holý nesmysl. Kancelář národní rady podle něj pouze zveřejnila výzvu, ve které hledali dodavatele právních služeb bez určení ceny. V rozpočtu byla na právní služby naplánovaná setina pásce vyřčená částky, 300 tisíc eur.

NR SR: Krnáč podle Sulík je kandidátem opozice, podle Fica ne
Předseda SaS Richard Sulík se v pátek dopoledne setká s premiérem Robertem Ficem pro volby předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Jak řekl Sulík dnes novinářům, kandidát SaS Kamil Krnáč má podporu celé opozice, což mu potvrdili předsedové stran a předsedové poslaneckých klubů. „Je to jediný kandidát opozice,“ řekl Sulík, který požádal Fica o setkání, protože zvolení předsedy NKÚ není možné bez hlasů vládní strany Směr-SD. Mluvčí předsedy vlády ČR Beatrice Hudáková pro agenturu SITA řekla, že volba předsedy NKÚ je tajná. „Nadále však platí slovo premiéra, že tento post patří opozici. Už první kolo volby ukázalo, že Kamil Krnáč není společným kandidátem opozice, „konstatovala. Volba předsedy NKÚ bude v úterý 18. září. Jedjjjjjiným kandidátem na předsedu je už podruhé společný kandidát opozice Kamil Krnáč. Na jeho zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů poslanců NR SR. Fico podmiňuje zvolení kandidáta opozice hlasy poslanců Směru-SD podporou všech opozičních zákonodárců.

SOUDY: ÚS přijal Čentéšovu stížnost k dalšímu řízení
Ústavní soud ČR přijal k dalšímu řízení stížnost Josefa Čentéša, kterou namítá porušení svého práva na přístup k voleným a jjjjjjiným veřejným funkcím a práva na vstup do veřejných služeb své země zaručených Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, jakož i dalšími mezinárodními normami. Jozef Čentéš se se stížností obrátil na Ústavní soud ČR v listopadu minulého roku a v únoru tohoto roku svou stížnost doplnil. Podle Josefa Čentéša jeho základní práva porušil svým postupem prezident SR Ivan Gašparovič, který ho nejmenoval do funkce generálního prokurátora, ač byl řádně zvolen NR SR ještě 17. června 2011. Ústavní soud přijal v březnu tohoto roku k dalšímu řízení i návrh skupiny poslanců NR SR, která žádá výklad článků ústavy upravujících pravomoci prezidenta ČR. Poslanci žádají ústavní soud o výklad ústavy v souvislosti s tím, že prezident Ivan Gašparovič dosud nejmenoval poslanci NR SR zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša do funkce generálního prokurátora. Navrhovatelé proto žádají ústavní soud, aby rozhodl a přijal usnesení, že prezident SR je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o návrhu NR SR na jmenování kandidáta do funkce generálního prokurátora.

KOS: Vznikla nová politická strana Koalice občanů Slovenska
Poslouchat lidi, nelhat, neokrádat jejich, nezadlžovat jsou některé z hlavních záměrů nové politické strany Koalice občanů Slovenska (KOS). O cílech a záměrech strany dnes na tiskové konferenci informoval předseda KOS Stanislav Martinčko. Strana vznikala spontánně a byla založena z iniciativy občanů, zaregistrovali ji 7. června tohoto roku a sídlo má v Košicích. Podle KOS v současné společnosti systém nefunguje dobře, protože tu bují korupce, rozkrádání a je těžká vymahatelnost práva. „Tento národ ožebračit jeho vlastní politici a občana se nemá kdo zastat,“ řekl Martinčko. Jako Martinčko uvedl, nikdo ze současného vedení nebyl dosud v žádné straně. Podle něj je už klasifikace stran na pravici a levici prožitá, přičemž KOS označil za politický subjekt středu a orientovaný spíše vprave.

MK ČR: Maďarič očekával výraznější podporu kulturní obce jeho dopisu
Výraznější podporu z řad kulturní obce očekával ministr kultury Marek Maďarič jeho otevřenému dopisu k tématu vulgarizaci vysílání soukromých televizí. Jak dále agenturu SITA informoval mluvčí ministerstva kultury Jozef Bednár, na druhé straně ministra nepřekvapily reakce představitelů soukromých televizí, kteří namísto alespoň náznaku sebereflexe vychválily své programy do nebe. „Také se případně blesklo komentářem, že je třeba zakázat internet nebo se uchýlili k populistické argumentu, že dělají programy na základě poptávky diváků,“ doplnil mluvčí. Podobné reakce podle něj určitě nepřispějí k řešení situace. V souvislosti s obavami soukromých televizí z údajné „unikátní“ regulace televizního vysílání, kterou by měl být zákaz vysílání programů nevhodných pro věkovou skupinu do 15 let před 20:00, stačí podle Bednár uvést, že v jedné z najkultúrnejších zemí Evropy, ve Francii, se mohou do 22:00 vysílat pouze programy vhodné pro věkovou skupinu do 12 let. Ministr kultury Marek Maďarič vyzval odbornou veřejnost k otevřené diskusi na téma vulgárnosti a dehonestácia lidské důstojnosti v elektronických médiích, přičemž své stanovisko formuloval iv otevřeném dopise.

MDVaRV: Obyvatelé reštituovaných bytů neskončí na ulici
Koncem září uplyne lhůta, kdy se nájemci reštituovaných bytů, kterým vlastník vypověděl nájemní vztah, mohou obrátit s žádostí o poskytnutí náhradního nájemního bydlení na obec. Jak dále pro agenturu SITA uvedla vedoucí oddělení pro vztahy s veřejností ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Kateřina Šimková, vlastníci těchto bytů měli možnost do konce března ukončit výpovědí nájemní vztah s nájemcem. Výpovědní lhůta je podle jejích slů 12 měsíců. „Všichni nájemci, kterým tyto výpovědi byly doručeny, mají možnost už jen do konce září podat žádost na poskytnutí bytové náhrady v příslušné obci, na jejímž území se daný byt nachází,“ informovala s dodatkem, že nedodržení této lhůty má za následek zánik nároku na bytovou náhradu. Resort dopravy, výstavby a regionálního rozvoje chce vyvrátit zavádějící informace, že z důvodu restituci mohou skončit obyvatelé těchto bytů na ulici.

MO: Nakupují neprůstřelné vesty za 3,43 milionu eur
Resort obrany nakupuje vojákům tisíc kompletů neprůstřelných vest. Zakázka bude stát téměř 3,43 milionu eur. Dodavatele taktických balistických vest – firmu Gal sro vybrali vyjednávacím řízení bez výzvy k soutěži. Ministerstvo obrany to zdůvodnilo licenčními podmínkami. „Zboží z důvodů vyplývajících z výhradních práv může poskytnout pouze konkrétním dodavatelem,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Martina Balleková. Taktické balistické vesty jsou součástí nosného modulárního systému (NMS), který zavedly v ozbrojených silách od 12. prosince 2011. Jedna souprava taktické balistické vesty stojí 3 428,16 eura. Z tisíce vest je polovina určena na výcvik příslušníků ozbrojených sil ČR a 500 pro použití v zahraničních operacích.

krajanů: Slováci v Maďarsku dostanou dotaci téměř 100 tisíc eur
Slovenský menšina v Maďarsku si přilepší o téměř 100 tisíc eur. Peníze pro krajany poputují z Úřadu pro Slováky žijící v zahraničí (ÚSŽZ), jehož předseda Igor Furdík podepsal s Annou Divičanovou, šéfkou veřejně nadace Svazu Slováků v Maďarsku (ZSM), dotační smlouvu ve výši 99 581,76 eur. „Tato finanční podpora je každoročně garantována Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemné podpoře národnostních menšin v oblasti vzdělávání a kultury z 12. prosince 2003, „řekl agentuře SITA mluvčí úřadu pro krajany Ludvík Pomichal. Slovenská vláda ze svého rozpočtu od roku 2004 každoročně uvolňuje zmiňovanou sumu prostřednictvím ÚSŽZ nadaci největší slovenské společenské organizace v Maďarsku.

JAHNÁTEK: Česká vodka je v původním balení bezpečná
Laboratorní výsledky nepotvrdily výskyt methanolu ve vodce české výroby, která figuruje v kauze otrav methanolem a prodává se i na Slovensku. Informoval o tem v Nitře ministr zemědělství Ľubomír Jahnátek. „Tam, kde je láhev uzavřena, nebot jde o čtyřlitrové kanystry, problém není. Čili problém nevznikl zřejmě u výrobce, lze zde jedná o nějakou nekalou konkurenci nebo přivýdělky si v těch provozech, kde se točené tato vodka. To samozřejmě nevíme zmapovat okamžitě, „řekl Jahnátek. Ministr zdůraznil, že okamžitě po vypuknutí problému v sousedních Čechách vydal pokyn Státní veterinární a potravinové správě ČR, aby se soustředila právě na vodku, která se prodává iu nás. Kontroly nadále probíhají, inspektoři mapují prodejny. „Uvidíme, jak to půjde dál, ale zatím na Slovensku máme stav bezpečný,“ konstatoval ministr. V České republice zaznamenali již 17. obět otravy metylalkoholem.

MO ČR: Glváč chce změnit pravidla při prodeji volných bytů
Ministr obrany Martin Glváč chce změnit pravidla prodeje volných přebytečných bytů ve zprávě bytových agentury resortu ministerstva obrany (Barma). Jak agenturu SITA dále informovala mluvčí rezortu obrany Martina Balleková, ministr není spokojen s tím, jakým způsobem se byty dosud prodávaly. „I z tohoto důvodu tento týden odvolal z funkce ředitele Barmy Milana Saska,“ doplnila. Přesto, že při prodeji nebyl porušen zákon o správě majetku státu, ministr si myslí, že ředitel Barmu, který byl za prodej bytů odpovědný, nevyužil všechny možnosti, jak byty prodat Čo nejefektivněji. „To znamená, že stát mohl získat na prodeji těchto bytů více peněz, například by mohl byty prodávat formou elektronické dražby,“ přiblížila Balleková.

V. TATRY: Poslanci o vlastnictví vysokohorských chat vůbec nejednali
Poslanci zastupitelstva ve Vysokých Tatrách se na řádném zasedání vůbec nezabývali nabídkou Juraje Gantner ani společnosti Zelené pleso či jiné firmy, které se zajímají o tatranské vysokohorské chaty. Tento ani jiný podobný návrh primátor nezařadil ani dodatečně do programu jednání městských poslanců. Primátor Vysokých Tater Ján Mokoš však pro média potvrdil, že město takový návrh dostalo. „Nejsou tam konkrétnosti. Město posuzuje každý návrh či nabídku nebo podnět. Pokud usoudíme, že jsou tam relevantní návrhy, tak potom město zaujme stanovisko, „uvedl primátor. Podle něj by město i poslanci porušili zákon, pokud by se v případě prokázání relevance důkazů o celý problém nezajímalo, protože město je povinné zvelebovat a zhodnocovat svůj majetek. Pokud by i k takovému kroku došlo, město „zachová to, aby ústavní práva byly dodrženy, protože ne vždy je to tak a my to určitě dodržíme,“ uvedl primátor. Dnes je podle Mokoš ještě předčasné mluvit o jakýchkoliv dalších krocích města. „Je třeba ještě mnoho jednání s navrhovatelem a poslanci, protože to není v mé kompetenci,“ uvedl primátor. Z návrhu, který má město Vysoké Tatry v současnosti k dispozici nejsou podle primátora zřejmé žádné konkrétní okolnosti, na základě kterých by mělo město Vysoké Tatry konat ve věci změny vlastnického práva ve vztahu k vysokohorským chatám.

SKALICA: Město vlastní lesy v zahraničí, chce je prodat
Skalica připravuje prodej lesních pozemků, které má v zahraničí. Po vyrovnání státní hranice s Českou republikou a po úpravě toku řeky Morava vlastní Skalica přibližně třináct hektarů lesů v katastru českého Hodonína. Ve veřejné obchodní soutěži chce za ně zinkasovat nejméně 83 tisíc eur. Na možnost prodat lesní pozemky přivedl radnici zájemce z České republiky, který nabídl za ně 80 tisíc eur s možností dalšího jednání o ceně. Pozemky s lesními kulturami různého věku Skalica nepotřebuje, kromě toho jsou těžší dostupné.

KOŠICE: Na infekčním ošetřili už téměř 120 lidí, 40 hospitalizována
Situace s výskytem infekčních střevních onemocnění – salmonely – v Košicích se komplikuje. Jako dnes rAno informovala mluvčí košické univerzitní nemocnice Ladislava Šustová, ve středu odpoledne byl na Klinice infektologové a cestovní medicíny univerzitní nemocnice hospitalizován jeden pacient s příznaky akutní gastroenteritidy. „No během noční pohotovosti z 12. na 13. září bylo vyšetřeno v ambulanci dalších 13 lidí s příznaky salmonelózy. Z nich hospitalizovali čtyř pacientů, jednu ženu a tři muže, kterých už přesunuli na vyhrazené lůžka IV. interní kliniky, pracoviště Rastislavova 43. Objevuje se zas nový zdroj nákazy, „uvedla Šustová. Od začátku uplynulého víkendu ošetřili lékaři Kliniky infektologové a cestovní medicíny již téměř 120 pacientů, přičemž počet hospitalizovaných stoupl na rovných 40.

POPRAD: Někdo se pokusil od města vylákat přes 178 500 eur
Neznámá osoba se pokusila vylákat od města Poprad podvodně přes 178 500 eur. „Dnes v 11:51 byl z internetové stránky, která nabízí možnost odesílat falešné e-maily na město Poprad doručen e-mail s přiloženou fakturou na 178 500,135 eura od společnosti Brantner Poprad, sro za odpad a údržbu zeleně ve městě s urgentní úhradou. Zároveň byla vedoucímu ekonomického zabezpečení města, který zajišťuje úhrady faktur, zaslaná z neznámého telefonního čísla SMS zpráva, kde přikazuje primátor města tuto fakturu uhradit, „uvedla pro SITA přednostka Městského úřadu v Popradu Olga Netočná. Podle ní v SMS zprávě byly uvedeny iniciály AD, což mělo pravděpodobně vzbudit dojem, že odesílatelem je primátor Anton Danko. Celé toto dění vnímá město Poprad jako pokus o diskreditaci města a vtažení jeho statutárního zástupce, primátora Antona Danka do tohoto podvodu. Proto v souvislosti s touto událostí město Poprad podalo trestní oznámení na okresů prokuraturu v Popradu.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.