Pokud vás chce firma propustit, musí dodržet pravidla.

Zaměstnavatelé dělají při výpovědích stále hodně chyb. Aby byla výpověď platná, musí být písemná. Nestačí, pokud vám šéf na poradě řekne, že s vámi více nepočítá.

Na výpovědi musí být podpis oprávněné osoby, tedy buď jednatele, nebo vedoucího personálního oddělení a podobně.

„Neuvedení zákonného ustanovení, podle kterého se pracovní poměr rozvazuje, nemá vliv na platnost výpovědi, stejně ani datum vyhotovení dokumentu,“ vysvětluje právnička Kateřina Babiaková z advokátní kanceláře BNT Attorneys-at-law.

Jen před svědky

Chyby se dělají i při doručování výpovědi do vlastních rukou zaměstnance. „Firma si nezajistí svědků předání výpovědi, což vede při soudních sporech k potížím při dokazování,“ upozorňuje právnička.

Neplatné je i zaslání výpovědi emailem či doručení jiné osobě, například manželce zaměstnance. Výpověď doručena prostřednictvím kurýra se už považuje za platně doručenou.

431696_tampon_urgent-120x90.jpg“ Často se setkáváme se situací, že zaměstnanec si myslí, že nepřevzetím zda Nepodepsáním výpovědi je tato neplatná či neúčinná, „říká Babiaková.

Výpověď od zaměstnavatele je však jednostranným právním úkonem. Pokud se zaměstnavatel rozhodl, že dá zaměstnanci výpověď, tento se jí doručení nevyhne.

Zákoník práce upravuje i fikci doručení, to znamená, že výpověď se považuje za doručenou, i když ji zaměstnanec na poště nepřevezme a následně pošta zásilku vrátí jako nedoručitelnou, ale iv případě, pokud výpověď zaměstnanec při osobním doručení odmítne převzít.

Zaměstnanec s výpovědí nemusí souhlasit, nemusí ji ani podepsat, dokonce ani převzít. „Pokud výpověď zaměstnavatel zaměstnanci doručí kdekoliv do vlastních rukou, respektive i když zaměstnanec její převzetí odmítne či nepodepíše, jde o platný a účinný právní úkon,“ dodává Babiaková.

Aby byla výpověď skutečně definitivně považována za neplatnou, musí ji zaměstnanec napadnout u soudu ve lhůtě dvou měsíců ode dne skončení pracovního poměru a soud musí rozhodnout v jeho prospěch.

Chyb je méně, soudů ne

Ze zkušeností právníků vyplývá, že zaměstnavatelé jsou při ukončování pracovních poměrů mnohem obezřetnější než v minulosti a často předem, zejména v komplikovanějších případech, vyhledávají právní poradenství.

Ve výpovědích jsou většinou správně vymezeny důvody skončení, zaměstnavatelé dodržují lhůty stanovené zákoníkem práce a písemnosti doručují v souladu se zákonnými pravidly.

„Množství soudních sporů sice není menší, ale stále častěji soudy rozhodují i ​​ve prospěch zaměstnavatelů, zejména pokud jde o různé spekulativní žaloby ze strany zaměstnanců sledující finanční pohnutky nebo jakousi pomstu za ukončení pracovního poměru,“ říká právnička.

Je však důležité si uvědomit, že soud vždy důkladně přezkoumá všechny okolnosti, souvislosti a důvod skončení pracovního poměru, a to se stejnou důkladností na obou stranách sporu.

ILUSTRAČNÍ FOTO – SXC.HU

Při výpovědích platí od ledna nová pravidla.

1. Znovu je ve hře i odstupné

 • propuštěných zaměstnanců musí firmy kromě mzdy během výpovědní doby zaplatit i odstupné.
 • A to při zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, či nadbytečnosti zaměstnance.
 • Také v případě dlouhodobé ztráty způsobilosti vykonávat dosavadní práci.

2. Podle odpracovaných let

 • Na odstupné v případě výpovědi bude mít nárok pouze ten, kdo pro jednu firmu odpracuje alespoň dva roky.
 • Tehdy má nárok na jednu mzdu navíc.
 • Pokud pracoval ve firmě více než pět let, dostane dvě mzdy navíc. Dále se to zvyšuje.

3. Marodce lidí stále chrání

 • Firma nemůže zaměstnanci doručit výpověď během pracovní neschopnosti.
 • Neznamená to vš když, že rAno dostanete výpověď a později během dne se necháte vypsat u lékaře.
 • Soud by to neuznal.

4. Do vlastních rukou a před svědky

 • Výpověď by měl zaměstnanci předat do rukou jednatel firmy, šéf, vedoucí pracovník nebo i jiná osoba, která má na to od firmy písemné zmocnění.
 • Rovněž by měly být přítomni svědci.

5. Můžete se soudit

 • Při neplatném skončení pracovního poměru se možná soudit.
 • Suma peněz, kterou lze získat, je oproti minulému roku vyšší. Namísto devíti je to až 36 mezd.
 • Pokud se má přiznat náhrada mzdy za více než dvanáct měsíců, soud může tuto náhradu přiměřeně snížit nebo ji nepřiznat vůbec.

(JPA)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.