Potvrzení o zaměstnání při ukončení pracovního poměru dostat musíte, o posudek třeba požádat.

BRATISLAVA. Na trhu práce jsou zaměstnanci momentálně v nevýhodě. Nejsou v pozici, že by si mohli diktovat podmínky, spíše se obávají ztráty pracovního místa.

Jak však říkají personalisté, ani dnes není trh práce mrtvý a stále se najdou lidé, kteří iv době krize dají ve firmě výpověď a přejdou do druhé, za lepšími podmínkami. Problém je jen jeden. Ne každého chce firma pustit dříve.

Dohoda nebo výpověď

Ukončit pracovní poměr lze dvěma způsoby. Buď se s firmou dohodnete, například i na dřívějším odchodu, nebo se firma dohodnout nechce.

Tehdy podáte výpověď podle zákoníku práce [1] a musíte respektovat výpovědní lhůtu, tedy ve firmě třeba ještě několik týdnů zůstat.

Personalisté říkají, že ve většině případů firmy s dohodou souhlasí. „Zaměstnavatel nemá velmi šanci přinutit zaměstnance pracovat,“ říká Darina Mokráňová, organizační ředitelka pracovně-personální společnosti Index Nosluš. Může ho přinutit chodit do práce, no podávat výkon už ne. Proto je dohoda většinou výhodná pro obě strany.

Ochota firmy dohodnout se však obvykle souvisí i s pracovní pozicí. Určitě je těžší nahradit vedoucího zaměstnance či IT specialisty jako operátora ve výrobě nebo asistentku.

„Firmy jsou ochotny pustit zaměstnance dříve, pokud jde o manažerské pozice a pokud zaměstnanec odchází ke konkurenci,“ říká Ivana Brutenič z personální agentury Exact Recruitment.

Rovněž na místech, kde zaměstnanec pracuje s informacemi, které jsou citlivé a dají se zneužít, a tam, kde přichází do přímého styku s klientem – například při zaměstnancích bank, pojišťoven či na pozicích obchodních zástupců.

„Tito zaměstnanci někdy po podání výpovědi přijdou na své pracovní místo a už nemají přístup k počítači,“ říká Ivana Brutenic.

nástupce třeba proškolit

Naopak při výrobních či administrativních pracovnících, případně prodavačích, využívají firmy obvykle celou délku výpovědní lhůty a také žádají, aby před odjezdem vyškolili náhradníků. Nemohou to odmítnout.

„Školení se rozumí seznámení nového zaměstnance s pracovním prostředím a povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru,“ vysvětlila právnička Krstejnýna Ďuračková. Může jít například o seznámení s počítačovými programy či se způsobem archivace dokumentů.

Kromě zaškolení zaměstnanci věnují poslední dny v práci i sbírání podpisů. Předávají počítač, služební telefon, auto, klíče od skladu či jiné svěřené předměty a získávají podpisy různých vedoucích zaměstnanců jako důkaz toho, že mají vyrovnané všechny závazky. Pravidla odchodu z firmy jsou v jednotlivých společnostech různé.

Zaměstnavatel vám při skončení pracovního poměru musí dát potvrzení o zaměstnání. Je v něm uvedené období trvání pracovního poměru, druh prováděných prací, údaj o poskytnuté mzdě, provedených srážkách ze mzdy či vyplacením odstupného a podobně. Potvrzení vydá zaměstnavatel automaticky.

Stále více zaměstnanců se dožaduje i pracovního posudku. O ten však třeba zaměstnavatele požádat.

ico

Čo s vaší dovolenou

Zbytek volna vám firma při odchodu z práce proplatí, říká Katarína Babiaková, advokátka společnosti BNT.

Odcházím z firmy, dal jsem výpověď. Mám nárok na proplacení dovolené i tehdy, pokud výpověď dávám já? Pokud chci zůstat pracovat do konce, musí mi ji proplatit nebo mi mohou přikázat, abych si ji vyčerpal?

V souvislosti se skončením pracovního poměru bez ohledu na důvod nebo skutečnost, kdo pracovní poměr ukončuje, má zaměstnanec právo na proplacení zbytku dovolené. Pokud mu však zaměstnavatel nařídí před skončením pracovního poměru čerpání dovolené, musí ji čerpat. Její čerpání však musí určit nejpozději 14 dní před nástupem na dovolenou.

Mám spoustu dní dovolené. V práci jsem dal výpověď, čerpám dovolenou, skončím ji koncem dubna, výpověď dohodou je k 30. 4. 2012. Mohu od 1. 4. začít pracovat v nové firmě a být najednou zaměstnán ve dvou?

Zaměstnanec může mít paralelně vedle sebe dva řádně pracovní poměry a dvě pracovní smlouvy. V rámci čerpání dovolené nemůže být ze strany zaměstnavatele nijak limitován, jak ji využívá. Měl by ji sice využívat k regeneraci, ale pokud ji využije k výkonu práce v jiné firmě, nic mu v tem nebrání.

Musí si však být vědem, že zaměstnavatel, který mu dovolenou nařídil čerpat, ho z ní může na své náklady povolat zpět na výkon práce. V takovém případě je zaměstnanec povinen na výkon práce nastoupit, jinak by šlo o porušení pracovní kázně.

Zaměstnavatel mě nutí pracovat až do konce výpovědní lhůty, já si však chci čerpat dovolenou. Má na to firma právo? Firma argumentuje tím, že za mě stále nenašli náhradu.

Zaměstnanec je až do skončení výpovědní lhůty povinen vykonávat svou práci. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel s přihlédnutím na své úkoly a oprávněné zájmy zaměstnance. Pokud za zaměstnance nemá náhradu, respektive neurčí mu čerpání dovolené, zaměstnanec musí setrvat v práci až do skončení pracovního poměru.

Slíbili mi novou práci a dohodli jsme se na podmínkách, dal jsem výpověď ve staré firmě. No rozmyslel jsem si to. Dá se podána výpověď stáhnout? Dokdy?

Výpověď, která byla doručena zaměstnavateli, může být odvolána pouze s jeho souhlasem. Na platné odvolání výpovědi jsou tedy potřeba dva úkony, odvolání na straně zaměstnance a souhlas s odvoláním na straně zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel s odvoláním výpovědi nesouhlasí, výpověď je platná a pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty. Odvolání výpovědi je možné až do skončení pracovního poměru, tedy i během běhu výpovědní lhůty. Odvolání výpovědi i souhlas s odvoláním musí být písemné.

ico

Jak se dá odejít z firmy

Buď vás zaměstnavatel pustí dobrovolně nebo bude muset podle zákoníku práce.

A. Pokud se s firmou dohodnete

  • sepište dohodu o skončení pracovního poměru,
  • v ní se dohodnete na podmínkách odchodu,
  • souhlasit s ní musí zaměstnanec i zaměstnavatel.

B. Pokud se firma nechce dohodnout

  • podáte výpověď podle zákoníku práce.

1. Podmínky

  • Výpověď musí být písemná a doručena zaměstnavateli – osobně nebo poštou.
  • Důvod výpovědi v ní nemusí být uveden.

2. Smlouva na dobu určitou

  • Nemusíte zůstat pracovat, dokud vás na to zavazuje smlouva. Můžete dát výpověď za stejných podmínek jako při práci na dobu neurčitou.

3. Výpovědní lhůta

  • Po podání výpovědi musíte ve firmě ještě určitý čas zůstat.
  • 1 měsíc, pokud jste ve firmě pracovali kratší než rok.
  • 2 měsíce, pokud jste byli ve firmě více než rok.

4. Jak se to počítá

  • Výpovědní lhůta začíná běžet až od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  • Pokud výpověď podáte začátkem měsíce, zůstat tam budete muset přinejhorším ještě tři měsíce.
  • Podávejte ji proto raději koncem měsíce, nenechávejte si to však na poslední den, pokud výpověď posíláte poštou.

5. Dovolená

  • Je z velké části na firmě, zda vám přikáže vyčerpat zbylou dovolenou nebo vám nařídí pracovat až do konce.
  • V takovém případě vám však ušetřenou dovolenou musí proplatit.

6. Pokud nezůstanete

  • Pokud během výpovědní lhůty přestanete chodit do práce, může vás to stát váš měsíční plat.
  • Je to běžná pojistka firem, kterou vkládají do pracovních smluv.

Zdroj: Zákoník práce, JPA

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.