Autor: SITA, včera 18:28 Puch 14. listopadu (SITA) – Situace na púchovské Fakultě průmyslových technologií Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka se opět o něco vyostřila.

Po děkanovi Janu Vávra dostala okamžitou výpověď i proděkanka pro rozvoj a zahraniční vztahy Darina Ondrušová, která o situaci na fakultě informovala média.

„Jde o okamžité ukončení pracovního poměru za závažné porušení pracovní kázně v souladu se zákoníkem práce,“ informoval Norbert Jiroš z kanceláře rektora univerzity. Odmítl konkretizovat, v čem spočívalo toto porušení disciplíny.

Jak na dnešním brífinku za studenty informoval Lukáš Raník, kroky ze strany vedení univerzity se stále stupňují. „Chtějí nám od 1. března 2013 zavřít jídelna a následně kolem září i celý internát. Studentů, kteří zde studují a jsou z jjiných míst, se snaží takto zastrašit, že přijdou o stravu a ubytování, což je v dnešní době nemyslitelné, „ řekl Raník s tím, že tímto způsobem chce rektor fakultu zlikvidovat.

Studenti plánují pokračovat v stávce

Přestože věří, že v období, kdy by měly internát i jídelna zavřít své brány, se celá situace už vyřeší a fakulta přejde pod jinou univerzitu. V okupačních stávky však studenti plánují pokračovat i nadále. Situaci vnímají jako celoslovenský problém, díky kterému se lze na univerzitě „pohnou ledy“.

Podporu studentům listem vyjádřil i ministr školství Dušan Čaplovič. „Uvedené kroky jsou z mé strany nepřijatelné a plně je odsuzuji. Jsem na vaší straně, odmítám nedemokratické postupy a metody, které jsou v zásadním rozporu se žádoucím dialogem, zejména na akademické půdě, „ píše ministr v dopise.

Samotná Ondrušová nevnímá svou okamžitou výpověď jako pomstu ze strany vedení univerzity. Vědoma si však není žádných porušení pracovní kázně. „Na poště mám zásilku do vlastních rukou a byl zveřejněn zápis z mimořádného zasedání kolegia rektora, kde bylo zveřejněno prohlášení Kvestorka, že mi bylo zaslAno okamžité ukončení pracovního poměru poštou. Sama jsem zvědavá, Čo v té výpovědi bude, „ informovala.

Ohroženy jsou akreditace

Zásilku si zatím nepřevzala. Proděkanka je hlavní garantem jednoho doktorského studijního programu, taktéž je garantem jednoho inženýrského a jsou její přiznána práva na vedení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorů, kde je hlavní garantem.

Ztrátou garance jsou ohroženy všechny tyto akreditace. Napjatou situaci na Fakultě průmyslových technologií vyvolalo okamžité rozvázání pracovního poměru s děkanem Janem Vávra. Právě ten říkal, že by bylo lepší, kdyby Púchovská fakulta přešla pod jinou univerzitu.

Studenti následně od 11. října vstoupili do okupačního stávky, jehož prostřednictvím chtějí zabránit vedení univerzity doručit rektorů příkaz akademickému senátu, aby si navrhl nového děkana.

Také se obávají, že fakultu přesunou do Trenčína, čímž by přišla o všechny akreditace. Jak informovala Ondrušová, Vávra končí čtyřleté funkční období 8. prosince. Volba nového děkana by se měla konat ve středu 21. listopadu. O post děkana se zatím ucházejí dva kandidáti, jedním z nich je i Vavro.

Čaplovič nařídil kontroly

Na půdu púchovské fakulty přišel 23. října ministr školství Dušan Čaplovič. Ten nařídil na univerzitě pracovně-právní a také finanční kontrolu, ty stále probíhají. Kdy skončí, není jasné.

„Jakmile se zjistí pochybení, musím se obrátit na představitele akademické obce, tedy konference rektorů, Radu vysokých škol a Studentskou radu vysokých škol a pokud dvě z těchto institucí dají souhlas, tak pověřit jiného rektora vedením Trenčínské univerzity, „ řekl tehdy Čaplovič.

Novým rektorem by tak mohla být osoba z prostředí Žilinské univerzity. Právě pod tuto univerzitu by měla projít i Púchovská fakulta. Jako podotkl ministr, mohlo by se tak stát už v příštím akademickém roce. Fakultu v současnosti vede rektor Ivan Kneppo.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.