pravna_pytajtesa pravna_odpovede

Společnost s ručením omezeným zaměstnávala v pracovním poměru obchodní zástupkyni. Začátek pracovního poměru byl sjednán na 1. června 2010. Náplní pracovní činnosti bylo vyhledávání potenciálních zájemců o koupi kancelářského nábytku.

eseróčkách dohodla v pracovní smlouvě s obchodní zástupkyní 3-měsíční zkušební dobu. Zaměstnavatel začal mít po čase problémy s likviditou a ocitl se v platební neschopnosti. Den před uplynutím zkušební doby dne 30.08.2010 zaslal zaměstnavatel obchodní zástupkyni oznámení o skončení pracovního poměru poštou doporučeně.

Zaměstnankyně tvrdí, že zásilku převzala z pošty až 06.09.2010. Namítá, že s.r.o. její neoznámila skončení pracovního poměru poštou do vlastních rukou a alespoň tři dny předem. Konstatuje navíc, že ​​oznámení převzala až po uplynutí 3-měsíční zkušební doby. Proto zažalovala zaměstnavatele o neplatnost skončení pracovního poměru ve zkušební době. Vyplatí se zaměstnavateli soudit se, nebo je lepší, když se dohodne se zaměstnankyní mimosoudní?

Podle ustanovení § 37 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákoníku práce v platném znění zkušební doba začíná běžet prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby. Tato zkušební doba uplynula zaměstnankyni dne 31.08.2010. Do tohoto dne tedy zaměstnavatel měl zaměstnankyni doručit oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době. Zaměstnavatel mohl využít osobní doručení na pracovišti, v bytě nebo kdekoliv, kde by zaměstnankyni zastihl. Okamžikem předání oznámení by pracovní poměr řádně skončil v rámci zkušební doby.

Protože ale zaměstnavatel řádné doručení oznámení poštou, měl počítat se skutečností, že zásilka bude doručena až tehdy, když zaměstnankyně převezme zásilku, resp. výslovně odmítne převzetí písemnosti nebo se písemnost vrátí jako nedoručitelná, za předpokladu, že zaměstnankyně svým jednáním nebo opomenutím zmařila doručení. Zaměstnankyně tvrdí, že převzala zásilku až 6.9.2010, tedy až po uplynutí zkušební doby. Pokud je to pravda, skončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele je neplatné. V takovém případě lze doporučit zaměstnavateli, aby se s obchodní zástupkyní dohodl ve formě soudního smíru nebo mimosoudní dohody o narovnání.

Zaměstnankyně dále namítá, že jí mělo být doručeno skončení pracovního poměru 3 dny předem. Tato námitka je právně irelevantní. Jde o pořádkovou lhůtu, jejíž nesplnění nemá za následek neplatnost skončení pracovního poměru ve zkušební době. Na druhé straně obchodní zástupkyně vytýká, že její zásilka nebyla doručena do vlastních rukou. Ve smyslu § 38 odst.. 2 zákoníku práce je stanovena požadavek na doručování písemností poštou. A sice zaměstnavatel byl povinen doručit oznámení o skončení pracovního poměru jako doporučenou zásilku s doručenkou a poznámkou „do vlastních rukou“. Pokud zaměstnavatel podmínku doručování do vlastních rukou nesplní, tato písemnost se v konečném důsledku považuje za nedoručenou. Z toho vyplývá, že iv případě kdyby zaměstnankyně převzala oznámení o skončení pracovního poměru včas do uplynutí zkušební doby, bude skončení pracovního poměru neplatné. Důvodem je, že zaměstnavatel neobdrží poštovní zásilku zaměstnankyni do vlastních rukou, ale pouze doporučeně.

Autor pracuje v advokátní kanceláři Benčík & PARTNERS.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.