Pokud se vás nový zákon o DPH týká, posílejte své dotazy už nyní. Ve středu od 12.00 do 13.00 hod. vám na ně online odpoví odborníci z České komory daňových poradců. 56821350

Na vaše otázky budou odpovídat odborníci z České komory daňových poradců: Čo změní nový zákon o DPH? Ptejte se

Ing. Alica Orda Oravcová – daňová poradkyně, DPH specialista, Slovensku komora daňových poradců
Členka prezídia SKDP, vedoucí metodicko-legislativní komise pro oblast mezinárodního zdanění při SKDP, členka metodicko-legislativní komise pro oblast DPH při SKDP.

Čo změní nový zákon o DPH? Ptejte se

Ing. Milan Vargan – daňový poradce, DPH specialista, Slovensku komora daňových poradců
Viceprezident SKDP, vedoucí metodicko-legislativní komise pro oblast DPH při SKDP, člen komise na zajištění jednotného metodického výkladu za oblast DPH. Partner české daňově-poradenské společnost TAX systems, partner pro Slovensko v mezinárodní síti DPH specialistů VAT Forum se sídlem v Bruselu.

ODPOVĚDI:

Ljuba

Plátcem DPH ze zákona od 1.10.2012 bude ten, kdo nemovitost prodat. Půjde o nemovitost nabytí ještě před účinností zákona a prodány po 1.10.2012, nebo o nemovitosti nabytí po 1.10.2012.

Novela zákona o DPH specificky neupravuje v přechodných ustanoveních tuto problematiku. Podle našeho názoru bude pro registraci ze zákona rozhodující, kdy nastalo dodání nemovitosti nebo přijetí platby, podle něhož má být podle § 4 odst.. 6 zákona o DPH dodavatel stavby nebo stavebního pozemku plátcem daně. Na takto registrovanou osobu se nevztahuje institut jistoty na daň.

Alica Orda – Oravcová

1.8.2012 09:22
Emília

Jedním z bodů novely zákona je i následující: Ručení příjemce plnění za nezaplacenou daň na výstupu u dodavatele, pokud příjemce plnění věděl nebo vědět mohl nebo měl, že dodavatel splatnou daň nezaplatí. Prosím Vás to Čo znamená, jak to chápat v jednoduché „řeči“.

Zjednodušeně to znamená, že pokud dodavatel zboží nebo poskytovatel služby neodvedl daň na výstupu, která se vztahuje k těmto plněním, na účet daňového úřadu, při splnění dalších podmínek daňový úřad bude požadovat zaplacení DPH od kupujícího. Těmito dalšími podmínkami je kombinace, kdy použitá cena za uskutečněné plnění není ekonomicky obhajitelný a zároveň odběratel pokračoval v obchodování s dodavatelem, který splňuje podmínku na DPH deregistráciu (tato informace je dostupná na zveřejněném seznamu) nebo kombinace nepřiměřené ceny a propojení mezi odběratelem a dodavatelem .

Milan Vargan

31.7.2012 18:09
Tomáš

Prosím vás, víte říci pouze ty nejdůležitější změny, které se v zákoně o DPH jdou měnit, že které začnou platit od ŘÍJNA a které od LEDNA?

Od 1.10.2012 – Registrace ze zákona při dodání stavby nebo stavebního pozemku, jistota na daň při registraci a při dovozu, prokazování dodání zboží do jiného členského státu, rozšíření tuzemského reverse charge o dodání nemovitosti a dodání zboží při zabezpečovacím převodu práva, ručení za daň, povinnost podávat zprávy při pořízení motorového vozidla za účelem jeho dalšího prodeje, změna ve zdaňovacím období u nově registrovaných plátci DPH
Od 1.1.2013 –
Implementovaná fakturační směrnice – nové náležitosti faktur, nové lhůty pro vystavení faktury, jiná záznamová povinnost, elektronická fakturace, doklad z ERP bude považován při platbě v hotovosti jen do ceny 1.000 EUR
Nové místo dodání služby pronájmu dopravních prostředků
Od 1.1.2014 –
Přesunuje se reverse charge při dovozu o jeden rok

Alica Orda – Oravcová

31.7.2012 16:08
Juhásová

Dobrý den. Firma obchoduje s členskými zeměmi EU v oblasti nákupu a prodeje zboží.Přepravu zboží zajišťuje třetí osoba-přepravní spoločnost.Bude třeba podle novely zákona o DPH i jiný doklad kromě přepravního dokladu-CMR na prokázání intrakomunitárním dodávky? Slyšela jsem něco o nějakém potvrzení odběratele, kde bude podepisovat převzetí zboží, nebo bude nadále dostačující přepravní doklad? Předem děkuji za odpověď.

Otázka souvisí s prokazováním osvobození od DPH na straně dodavatele při dodání zboží ze Slovenska do jiného ČS EU. Způsob prokazování třeba rozlišit, zda přeprava je zajištěna dopravními prostředky třetí osoby (dopravce nebo přes dopravce) nebo vlastními prostředky dodavatele nebo odběratele. Při třetí osobě stačí jako dosud přepravní doklad např. CMR, přičemž ale upozorňujeme, že na dokladu po novém třeba uvést potvrzení, že zboží bylo fyzicky dodAno do jiného ČS EU (převzetí nebo ukončení přepravy). V případě vlastních dopravních prostředků je dokladem písemné potvrzení, které mimo jiné obsahuje informace o místě a čase, kdy bylo zboží v jiném ČS EU převzatý nebo přeprava byla ukončena, jméno a příjmení přebírající osoby plus podpis a SPZ vozidla.

Milan Vargan

31.7.2012 12:54
Ing. Tomko Stanislav

Tolik hloupých zákonů o DPH. Řešení je jednoduché. Zavést placení DPH i při vývozech v rámci EU. A je po podvodech. Dělají to už dokonce Němci při nákupuch, kde žádají zálohu ve výši DPH, kterou někdy ani nevrátí. Proč to pánové politici nikdy neschválí, přestože je to tak jednoduché? A řeší to dokonce i nevýhodu domácích producentů uplatňovat své produkty v našich řetězcích.

Vámi navržené řešení není možné z důvodu unijního práva, kterým je Slovenská republika vázána. Uplatňování zálohy na DPH ke zboží, které je předmětem vývozu nebo obchod uvnitř dodání mohou využít i Slovenské podnikatelé, jde o jejich obchodní politiku, avšak v případě nevrácení přijaté platby by mohlo jít až o neoprávněné obohacení.

Alica Orda – Oravcová

31.7.2012 10:46
Daniela

Nově by měla platit jistota na daň. Čo to bude v praxi znamenat a odkdy začne platit? Děkuji

Jedná se o dvě jistoty na DPH – jedna souvisí s DPH registrací a druhá s osvobozeným dovozem zboží, po kterém následuje osvobozené dodání zboží ze Slovenska do jiného ČS EU. Obě se začnou uplatňovat po 1. říjnu 2012. Při registraci jjistotu budou platit osoby založené na Slovensku, které se chtějí zaregistrovat, pokud mají špatnou minulost a přítomnost v souvislosti s nedoplatků na DPH a nově založení podnikatelé při dobrovolné registraci, kteří mají zatím pouze vstupy (náklady) bez výstupů. Rozpětí možné jistoty je 1.000-500.000 eur. Při dovozu se výše jistoty rovna výši DPH, která by byla splatná při dovozu zboží, pokud by uplatněno osvobození od DPH.

Milan Vargan

1.8.2012 11:28
Renata

Dobrý den, mohli byste prosím napsat Váš pohled na formulaci a její použití v praxi „vědět mohl nebo měl“ v textu: Ručení příjemce plnění za nezaplacenou daň na výstupu u dodavatele, pokud příjemce plnění věděl nebo vědět mohl nebo měl, že dodavatel splatnou daň nezaplatí. Naše společnost se stane po novele zákona měsíčním plátcem DPH. Ve smlouvách se státními organizacemi máme 30-90 denní splatnost faktur která je často překročena. Jaké jsou možnosti řešení situace když máme u státní organizace pohledávku, zároveň nám vzniká vůči státu závazek (zaplatit vlastní daňovou povinnost) av případě pokud nenajdeme náhradní finanční zdroje mohou být vůči nám uplatněny sankce?

Ve Vaší otázce se zabýváte institutem ručení za daň. V tomto případě by vůči Vám uplatňoval správce daně ručení za daň, pokud by Váš dodavatel nezaplatil daň, kterou uplatnil ve faktuře pro Vaši společnost.
Pokud se obáváte, že Vaše společnost nebude vědět uhradit daň z důvodu, že se stane měsíčním plátcem DPH a zároveň Vaše pohledávky vůči státním institucím jsou splatné až v 30-90 denní splatnosti, doporučujeme Vám ověřit si možnosti zápočtu ve smyslu ustanovení § 87 daňového řádu. Proces započtení takových pohledávek je administrativně náročný a musí ho schválit Finanční ředitelství SR. Započtení bude provedeno ke dni, který stanoví FR ČR, ne ke kterému požádáte o zápočet.

Alica Orda – Oravcová

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.