Daňový úřad provede registraci nejpozději do 60 dnů ode dne doručení ? Ádosti o registraci pro daň, pokud je osoba povinná k dani povinna zlo? It jjistotu na daň. Dnem uvedeným v Při dodání zboží do jiného členského? Tatu formou opakovaného dodání zboží během období dluh? Ího jako kalendářní měsíc se za den dodání pova? uje poslední den ka? dého kalendářního měsíce, a? dokud se dodání zboží neskončí [§ 19 odst.. 8 písm. c)]? účinnost od 1. 1. doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.