Original article

Pretože v priestoroch tržníc a na jiných schválených trhových miestach se zistilo vysoké percento porušenia zákona, colníci budou pokračovat v kontrolách i v jiných regiónoch pracovného obvodu colného úradu.

NITRA[1]. Nitrianski colníci kontrolovali v uplynulých dnech správne používanie elektronickej registračnej pokladnice v tržniciach v Nitre a Nových Zámkoch. Z 23 vykonaných kontrol zistili v 17 případech porušenie zákona.

„Je to takřka 74 percent ze všech kontrolovaných subjektů. Za porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na místě ve výšce zhruba 5600 eur,“ informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Cieľem kontrol bylo zistit, či trhovníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníků do elektronických registračných pokladníc, či im následne vydávajú pokladničný doklad, který spĺňa náležitosti podle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, jak i Další povinnosti vyplývajúce ze zákona o elektronickej registračnej pokladnice.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bylo nevydání pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby, nezaevidovanie tržby v elektronickej pokladnici, rozdiel hotovosti nachádzajúcej se v pokladnici oproti přehledovej uzávierke a nesprávne pomenovanie zboží nebo služby na pokladničnem doklade.

„V jednem případě bylo u osoby oprávnenej na podnikanie zistené už tretie porušenie zákona. V případě právoplatnosti rozhodnutia v tomto případě podá colný úrad návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, povedal Pacher.

Pretože v priestoroch tržníc a na jiných schválených trhových miestach se zistilo vysoké percento porušenia zákona, colníci budou pokračovat v kontrolách i v jiných regiónoch pracovného obvodu colného úradu.

„Zároveň vyzývame kupujúcich, aby využívali svoje právo a vyžadovali od prodávajícího doklad o zaplatení zboží. V případě pochybností o správnosti či pravosti dokladu vydaného z registračnej pokladne by ho mali zaslat na preverenie pracovníkem finančnej správy,“ uviedol hovorca Colného úradu Nitra.

References

  1. ^ NITRA (www.sme.sk)

zaslání zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.