Richard Gonda, Pravda.sk |

vyhání cigaretový kouř z nákupních center, restaurací či cukráren od července zlehčuje tvrdší antifajčiarsky zákon. Nová pravidla hry mají v praxi různé dopady – spokojenější nekuřáků i hromžiacich podnikatele. Účinnost novelizovaného zákona přiblížil v online diskusi Róbert ochabuje z Úřadu veřejného zdravotnictví (ÚVZ).

Roberte ochabne

Róbert ochabuje z Ú?? radu veřejného zdravotnictví

Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Zákazníci po čase stráveném mezi regály se zbožím v obchodních centrech (OC) vyhledávali relax na židlích v kavárnách. Objednali si koláč i nápoj a ti, kteří holdují nikotinu, dostali neodmyslitelnou cigaretu. Tomu je od července 2013 konec. Inovačnímu zákonu na ochranu nekuřáků narostly větší zuby.

Popelníky, cigaretový kouř, zhasínající nedopalky a další prvky kuřácké kultury v nákupních centrech vykázaly za skleněné stěny s odsávací vzduchotechnikou. Legislativa přinutila majitele zařízení společného stravování investovat do stavebních úprav a rozdělit plochu provozu mezi kuřáky a nekuřáky.

„Pokud provozovatel nezajistí důsledné stavební oddělení prostorů provozu od ostatních veřejně přístupných prostor v obchodních centrech, regionální úřady veřejného zdravotnictví uloží pokutu ve výši 500 eur,“ říká Róbert ochabuje z KHS.

orgány uložily pokuty za 20 tisíc eur

V současnosti je podle Róberta ochabuje zahájených přibližně 12 správních řízení ve věci nenavázáním podmínek na ochranu nekuřáků ze strany provozovatelů kaváren v obchodních centrech (OC).

Městská policie nemá pravomoc kontrolovat dodržování zákona v nákupních centrech. „Tu provádějí příslušné orgány veřejného zdravotnictví podle místní příslušnosti. Například kontrolu kouření v OC v Malackách provádí regionální úřad veřejného zdravotnictví se sídlem v Bratislavě, „dodal ochabuje.

Každý, kdo zaregistruje porušení zákona na ochranu nekuřáků, může podat podnět. „Podnět mohou lidé zaslat na příslušný regionální KHS v místě, kde se nachází provozovna. Mohou to udělat formou mailu, i anonymního. Každý jeden podnět prošetřujeme a vyhotovujeme záznam. O výsledcích kontrol informujeme i samotného žadatele o provedení kontroly. Od účinnosti novely zákona jsme na ÚVZ SR obdržely více než 50 podnětů ohledně podezření na porušení zákazu kouření, „dodal.

Zákon nařizuje, aby byly stavebně oddělené prostory iv zařízeních, kde se jídlo nevaří, jen vydává. Doplatili na to například cukrárny. Jiní se rozhodli zabojovat o pohodlí kuřáky az nabídky kaváren vypadli zákusky či zmrzlina.

Přesto se mnozí podnikatelé, hlavně z nákupních center, stěžují, že jim ubyla klientela. Spotřebitelé „drogu CNK“, cukr-nikotin-kofein, po ztížených podmínkách hledají raději jinde. Nekuřákem v chrámech konzumu tak do plic proudí klimatizovaná ventilace bez škodlivých nikotinových příměsí.

Úplný zákaz kouření nebude

Po novele antifajčiarskeho zákona byly výsledky kontrol KHS v terénu hlavně úmluvy s hříšníky. Majitelé dotčených zařízení společného zařízení dostali čas k nápravě zjištěných nedostatků, vše ale už v rámci zahájeného správního řízení. To trvá přibližně měsíc, během kterého musí „hříšník“ udělat v provozu nápravu a zdůvodnit na úřadě, proč při kontrole pochybil.

Úřady sledují dodržování zákona kromě restaurací a kaváren iv soláriích, muzeích, divadlech či všech typech škol. „Z tohoto hlediska je jejich činnost náročná a personální možnosti jsou omezené. Na Slovensku se denně provede více než 100 kontrol, které jsou zaměřeny na dodržování zákona na ochranu nekuřáků. Státní zdravotní dozor vykonávají příslušné orgány KHS v rámci platné legislativy. V průběhu minulého roku byly uloženy pokuty v celkové výši více než 20 tisíc eur. Je předpoklad, že se výběr pokut zvýší, nebot od 1. července platí novela zákona o ochraně nekuřáků, která zvyšuje sazby pokut, „dodal ochabuje.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.