Zdravotní a sociální pojišťovna posílají výkaz nedoplatků, rozhodnutí, predexekučnú výzvu. O tem, že jim dlužíte, byste měli vědět.

Zdravotní pojištění

Po neuhrazení dluhu posílá zdravotní pojišťovna dlužníkovi výzvu, případně upomínku. „Za upomínku pojištěnec neplatí,“ říká Monika Šimunová z Důvěry. Pokud dlužnou částku nezaplatí, případně se nedohodne o vyřešení dluhu, vystaví se výkaz nedoplatků, který je přímo exekučním titulem.

Výkaz se vystavuje na doručenku, do vlastních rukou, kromě dlužného pojistného je ve výkazu nedoplatků vyčíslený i poplatek za jeho vystavení ve výši deset eur a úroky z prodlení.

Pokud ani potom dlužník nereaguje, pošle pojišťovna predexekučnú výzvu, která představuje poslední možnost úhrady (bez zvýšení nákladů pohledávky).

„Pak se pohledávka postoupí k vymáhání soudnímu exekutorovi,“ říká Dana Gašparíková ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud dlužník zaplatí až během exekuce, musí uhradit nejen dluh ze zdravotního pojištění, ale i náklady exekuce, čímž se jeho závazek zvyšuje o více než 20 procent.

Sociální pojištění

Placení pojistného na sociální pojištění osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) kontroluje Sociální pojišťovna v čtvrtletních intervalech. „Za období od 1. července do 30. září 2012 budeme tuto kontrolu dělat do 30. listopadu 2012, „říká Jana Hrabková z komunikačního odboru.

Pokud někdo neplatí odvody, zákon o sociálním pojištění nezná pojem „upomínka“, jak je běžné například při platbách od energetických či vodárenských společností. Pokud OSVČ neplatí pojistné, respektive ho neplatí ve správné výšce, pobočka Sociální pojišťovny její listem, takzvaným rozhodnutím, předepíše dlužnou částku pojistného.

„V rozhodnutí klientovi napíšeme, aby ve stanovené lhůtě dlužné pojistné zaplatil, má přitem možnost se proti rozhodnutí odvolat,“ řekla Hrabková.

Rozhodnutí o předepsání pojistného se podle zákona posílá do vlastních rukou tehdy, pokud je dlužné pojistné vyšší než 3,32 eura.

Pokud si zásilku převezmete, dnem převzetí běží 15dňová lhůta k podání odvolání nebo na úhradu předepsané částky.

Pokud si ji nestáhnete, na třetí den od uložení zásilky na poště se rozhodnutí považuje za doručené, jako kdyby jste ho převzali a tímto dnem plyne 15dňová lhůta pro odvolání nebo úhradu předepsané částky.

„V obou případech, pokud dlužné pojistné klient nezaplatí, Sociální pojišťovna začne pohledávku vymáhat, a to prostřednictvím exekutora nebo mandátní zprávy. Rozhodnutí o předepsání pojistného opakovaně neposíláme, „upozornila Hrabková.

Zároveň platí, že pokud ještě není pohledávka uplatněna v mandátní správě nebo na exekuci, dlužníci mohou požádat o splácení dluhu formou splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář [1] však Sociální pojišťovna povolí pouze žadatelům, kteří již v době rozhodování o splátkovém kalendáři platí běžné pojistné včas a ve správné výši. Splátky přitem mohou být rozloženo na dobu nejvýše 18 měsíců.

Daňové nedoplatky

Pokud jste nezaplatili daně, vztahuje se na vás zákon o správě daní. Ten říká, že kdo nezaplatil daň, nebo neodvedl vybranou nebo sraženou daň, správce daně ho může vyzvat, aby daňový nedoplatek odvedl nebo zaplatil ve stanovené náhradní lhůtě.

„Pokud daň není zaplacena ve stanovené lhůtě nebo stanovené výši, postup daňového úřadu záleží na výšce daňového nedoplatku a dalších skutečnostech, přičemž postup se řeší interním předpisem,“ říká Gabriela Dianová z Finančního ředitelství SR.

Pokud jde o nedoplatek do výše tří eur, ten se jen eviduje, výzva k zaplacení se nezasílá. Neznamená to, že vám ho odpustí. Pokud například budete mít v budoucnu přeplatek, odpustil vám z něj strne a vyplatí jen zbytek.

Obvykle při nedoplatcích do 170 eur, po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě av případě, že nemáte žádný jiný nedoplatek, daňový úřad nezříká nedoplatek k vymáhání, ale počká a zúčtuje si ho s případným přeplatkem v budoucnu.

Pokud však ani v náhradní lhůtě není zaplacen nedoplatek nad 170 eur, odstupuje se na vymáhání oddělení exekučního řízení.

„Za poslání výzvy k zaplacení daňového nedoplatku se poplatek neúčtuje,“ dodává Dianová.

References

  1. ^ kalendář (www.sme.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.