Original article

Všeobecné prodejní a obchodní podmínky společnosti Autocar – Tažné zařízení sro

1. Všeobecné dodací podmínky

Zboží se objednává prostřednictvím e-shopu „taznezariadenia“, E-mailem nebo telefonicky. Při telefonické objednávce nelze uplatnit reklamaci dodávky zboží. Objednané zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději následující den po objednání, pokud není dohoda jiná. O termínu dodání zboží, které není na skladě, bude odběratel telefonicky nebo faxem informován. Expedice zboží je uskutečněna ze skladu prodávajícího v Ivachnové 300, 034 83 Liptovská Teplá. Zaslání zboží proběhne dle dispozic, na účet a riziko kupujícího. Zboží je možné vyzvednout i osobně, ve skladu prodávajícího v pracovní době (Po – Pá: 8:00-17:00 hod..). Dodané zboží, který byl objednán, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato zpět ani vyměněno. Je zakázAno poškozovat nebo přepisovat značky a štítky na zboží a prodávat toto zboží, které bylo poškozeno nebo zkreslený. Tažné zařízení jsou dodávány se základní 7-pin elektroinstalací, která je v ceně tažného zařízení. Univerzální elektroinstalace pro systémy CANbus a CheckControl se objednávají samostatně.

2.Cenové podmínky

Uvedené ceny jsou maloobchodní obsahují daň z přidané hodnoty, neobsahují náklady na dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke dni dodávky, a který může prodávající měnit bez předchozího oznámení. Z uvedených cen prodávající obchodníkem neposkytuje další slevy. V případě, že dojde ke zvýšení základu prodávajícího (např. Kupní ceny, daňové sazby, poplatků, směnného kurzu měny), je oprávněn dohodnuté ceny zvýšit. V případě, že došlo k platbě na základě předfaktur, částka se započítává do kupní ceny. Záloha nepropadá ve prospěch prodávajícího, pouze v případě, že nedošlo k realizaci kontraktu vinou prodávajícího.
Pokud je na automobilu zákazníka namontován plynový pohon a plynová soustava, k položce montáže tažného zařízení se účtuje se příplatek 10 € s DPH. V případě montáže u nás NEZAKOUPENÝ tažného zařízení si účtujeme doplatek 15 € s DPH ke standardní ceně montáže. Při jiné vykonávané práci (servis vozíku, nebo jiné práce) účtuje za 1 odpracovanou hodinu 1 pracovníka 17,50 € s DPH pokud není dohodnuto jinak (náročnost, odbornost práce, případně jiné komplikace). O změně cen musí být zákazník předem informován (telefonicky, osobně nebo elektronicky).

3. Platové podmínky

Platba se provádí v hotovosti, na dobírku. K platbě za zboží při zásilce dobírkou nebo službou UPS je nutno připočítat tyto náklady:

Hmotnost zásilky Výše ​​platby
za přepravu nebo dobírku
0 – 3 kg 5,50 Eur
3,01 – 15 kg 6,2 Eur
15,01 – 25 kg 7,20 Eur
25,01 – 30 kg 9,00 Eur
30,01 – 40 kg 15,00 Eur
40,01 – 50 kg 16,80 Eur
50,01 – 90 kg 33,60 Eur

Při objednávce více druhů tažných zařízení současně jsou jednotlivé komplety baleny jako samostatné zásilky.

4. Výhradní vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do zaplacení kupní ceny, včetně vedlejších nákladů. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

5. Záruka

Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při dodání. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky apod.. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí ji doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného doporučeného dopisu.
Reklamace dodávky zboží se uznává pouze tehdy, když proběhne do 5-ti dnů od dodání zboží a je podána písemnou formou. Reklamace jakosti zboží se uznává pokud proběhne okamžitě po dodání zboží a obsahuje přesný popis důvodů reklamace.
Prodávající neodpovídá za škodu, k níž došlo v důsledku nesprávného, ​​resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kladení nepřiměřených požadavků na zboží (např. přetěžování nákladu vozidla nebo přívěsu). Kupující je také povinen seznámit s těmito podmínkami uživatele. Prodávající neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který nebyl výrobcem schvájen.
Celková výše náhrady škody ve smyslu ustanovení § 365 Obch. zákoníku se dohodou účastníků závazkového vztahu omezuje na škodu vzniklou přímo na dodaném předmětu.
Všechny námi dodávané díly musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli, zkontrolovány ve vztahu ke vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Tažné zařízení smějí být použity pouze na daný typ vozu.
Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích.
Již namontované tažné zařízení není možné vrátit. Vrácení zboží je možné pouze po předchozí dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 10% z ceny zboží. Záruční lhůta na prodané výrobky je 24 měsíců.Pro plachtových přívěsech nevíme zaručit úplnou vodotěsnost!

6. Zpracování údajů

Všechny dodávky budeme evidovat pomocí elektrického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány a používány pro potřebu prodávajícího.

7. Použitelné prá ve, místo soudu

Tyto všeobecné dodací a obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Sjednává se použití slovenského práva. Případné spory budou řešeny slovenskými soudy.

Obecné informace pro správné používání tažného zařízení

Pro používání jsou směrodatné údaje výrobce vozidla popř. údaje o zatížení přívěsem a svislém zatížení, přičemž nemohou být překročeny hodnoty tažného zariadenia.Ťažné zařízení je určeno k tažení přívěsů, které jsou vybaveny kloubovými spojkami když montáži kulových čepů povolených k montáži na tažné zařízení. Také je povoleno použití homologovaných nosičů připojitelných na tažnou kouli. Jiné použití je zakázano. Použití musí odpovídat silničním předpisům.

Při použití přívěsu se mění jízdní vlastnosti vozidla. Musí se brát ohled na provozní návod výrobce vozidla. Výrobcem vozidla sériově určené upevňovací body se musí dodržet. Montážní a provozní návod doporučujeme připojit k dokladům vozidla.

Montážní informace:

  • Tažné zařízení já bezpečnostní díl a může být namontován jen odborníky. Každá změna popř. změny na tažném zařízení jsou zakázány. Vedou vždy ke ztrátě platnosti provozního povolení
  • Odstraňte izolační ochranný nátěr (když tam je) na karoserii vozidla v místech styčných ploch tažného zařízení
  • Očistěte části karoserie a vyvrtané otvory ošetřete barvou proti korozi
  • Před zahájením montáže univerzální elektroinstalace ověřte ve značkovém servisu výrobce Vašeho vozidla, zda montáží nedojde k poškození elektronických obvodů vozidla

Provozní informace:

  • Všechny upevňovací šrouby tažného zařízení dotáhněte předepsaným momentem a zkontrolujte po cca 1000 km jízdy s přívěsem
  • Spojovací koule musí být udržována čistá a namazaná plastickým mazivem
  • Při použití samosvorných stabilizátorů musí být spojovací koule zbavena maziva
  • Dodržujte informace v příslušných provozních návodech
  • Jakmile bude dosaženo na některém místě průměr spojovací koule rovný nebo menší než 49,0 mm nesmí být tažné zařízení z bezpečnostních důvodů dále používAno
zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.