Objednávka
Prodej zboží prodávajícím kupujícímu je realizován na základě kupní smlouvy. Ta vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Závazné potvrzení objednávky je e-mailové.
E-mailové potvrzení je realizovAno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považovAno za závazné). Prodávající zpravidla provede kontakt nutný k potvrzení objednávky a to po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Objednávka (nebo její část), která je potvrzena prodávajícím je považována za závaznou pro obě strany, v tem případě pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Jako podstatné podmínky lze považovat především obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Dodací podmínky
Objednané zboží prodávající dodá kupujícímu přibližně do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Dodací lhůta závisí na dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího. V ojedinělých případech může být dodací lhůta i delší, o čem se dohodne prodávající s kupujícím.
Kupující určí místo odběru v závazné objednávce, přičemž prodávající zabezpečí dopravu předmětu plnění smlouvy (objednaného zboží) na toto uvedené místo. Pokud se dodá objednané zboží na dané místo, dodávka se považuje za splněnou. Instalace předmětu plnění není součástí dodávky.
Pokud kupující využije některou z forem neosobního odběru zboží (pošta, spediční doprava, kurýr), v záručním listě nebude vyplněn datum prodeje, protože není možné s určitostí předpokládat, že kupující zboží převezme . V případě, že zboží je doručeno v pořádku, kupující vyplní datum prodeje podle data na příslušném prodejním dokladu. Případná reklamace nebude uznána tehdy, když bude rozdíl mezi datem na záručním listě a datem na prodejním dokladu.
Způsob dodání zboží si kupující zvolí v sekci Košík , přičemž náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dopravy.

Storno objednávky
Kupující:
Před závazným potvrzením má kupující právo stornovat objednávku bez udání důvodu a kdykoliv. V případě, že objednávku závazně potvrdí, může objednávku stornovat pouze pokud prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující stornuje potvrzenou objednávku, je povinen uhradit škodu prodávajícímu, která vznikla takovým jednáním. Právo na úhradu škody uplatní prodávající pokud nákup zboží „na objednávku“, který si přál zákazník bylo třeba realizovat, nebo pokud došlo k vynaložení prokazatelných nákladů souvisejících se zajištěním zboží. Storno poplatek může být až do výše 25% z celkové ceny zboží.
Prodávající:
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
– pokud není možné objednávku závazně potvrdit (chybně uvedené údaje v objednávce, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-mail, telefon atd.).
V takovém případě se prodávající zkontaktuje s kupujícím a dohodne se s ním na dalším postupu. Jestliže kupující část nebo celou částku ceny zboží zaplatil, prodávající mu uhrazenou částku vrátí – převede na účet nebo zašle na adresu do 30-ti kalendářních dnů.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo v souladu se zákonem odstoupit od smlouvy do 10 prac. dnů od převzetí zboží, a to při neosobním způsobu doručení zboží. Toto právo se nevztahuje na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího.
V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy v této lhůtě, je třeba dodržet tyto podmínky:
– písemně nebo e-mailem oznámit rozhodnutí o odstoupení od smlouvy prodávajícímu, udat číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu kupujícího nebo adresu pro vrácení peněz
– pokud kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej na adresu naší provozovny, přičemž zboží posílá spolu s dokladem o koupi (pokud nebylo dohodnuto jinak)
– posílán zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záruč. listu, návodu)
– kupující zboží zašle doporučeně ( ne na dobírku) a pojištěný, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození na cestě od zákazníka k prodejci
– prodejce zašle peníze za takto vrácené zboží kupujícímu poštovní poukázkou nebo převodem na jeho účet nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží, podmínkou je splnění všech výše uvedených podmínek
– pokud kupující nesplní některou z výše uvedených podmínek, prodejce nebude akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje našich zákazníků budou chráněny před zneužitím. Kontaktní informace zákazníka a informace o jeho nákupuch nebudou postupovat třetímu subjektu, nebudou ani jinak komerčně využívány.
Vstupem do tohoto internetového obchodu a využíváním jeho služeb každý zákazník dává souhlas se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů a informací o jeho nákupuch. Tím, že se stáváte zákazníkem našeho obchodu dáváte souhlas, že můžete být informován o novinkách v tomto internetovém obchodě e-mailem. Zároveň máte možnost kdykoliv zasílání těchto informací zrušit podle postupu, který je uveden v každé zasílané zprávě.
Internetový obchod homedesignsro.wordpress.cem se plně řídí zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.