Original article

Poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy: 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy. Máte právo odstúpit od této zmluvy bez uvedenia důvodu v lhůtě 14 dní. Lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dne když Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme zboží, který byl dodaný jak poslední.
  Při uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listem zaslaným poštou, faxem nebo e-emailem) na adrese Danel Electronic, Krakovská 80/11, 919 25 Šúrovce. Na tento účel můžete použit vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, který si můžete stiahnut Tu: formular_na_odstupene.pdf[1] Lhůta na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, když zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy před tím, jak uplynie lhůta na odstúpenie od zmluvy. 
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všechny platby, které ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když ste si zvolili jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vrátené najnedřív do 14 dní odo dne, když nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od této zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým způsobem, aký ste použili při Vašej platbe, pokud ste výslovne nesouhlasili s jjjjjiným způsobem platby, a to bez účtovania jakýchkoli Dalších poplatků. Platba za zakúpený zboží Vám bude uhradená až po doručení vráteného zboží zpět na našu adresu nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dřív. Zašlite nám zboží zpět nebo odovzdajte na některé z našich značkových predajní najnedřív do 14 dní odo dne uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lhůta se považuje za zachovanú, když zboží odošlete zpět před uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie zboží znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek snížení hodnoty zboží v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je potřebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě zmluvy o službách doplňte toto: „Když ste požiadali o začatie poskytovania služeb během lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnost uhradit nám  cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dne, kdy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpit od této zmluvy.

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy podle obchodného zákonníka:

 1. Při obchode uzatvorenem na diaľku má odberatel právo odstúpit od této zmluvy bez uvedenia důvodu v lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
 2. Při uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listem zaslaným poštou, faxem nebo e-emailem) na adrese: Danel Electronic, Krakovská 80/11, 919 25 Šúrovce. Na tento účel můžete použit vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, který sme Vám odovzdali nebo zaslali 
 3. Zboží musí být vrátený nepoužitý s kompletným príslušenstvem, v originálnem a nepoškodenem balení, návodem, záručným listem, v takem stave aby byl možný jeho ďaľší  predi. 
 4. Zboží před vrátením musí být zabalený tak aby neprišlo k jeho poškodeniu a i k poškodeniu originálneho obalu.
 5. Náklady na vrátenie zboží znáša odberatel.
 6. Predávajúci po prekontrolovaní zboží vráti odběratelei sumu za zboží v lhůtě 14 dní na jeho účet který uvedie v sprievodnem liste.
 7. Vrátit není možné softvare, rozbalené CD/DVD nosiče, zboží který je na objednávku, zboží varobený na zákazku (kufre, káble a pod.) nebo zboží, který vzhledem na jeho vlastnosti nemožno vrátit.

Formulár Na Odstúpenie Od Zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár jen v případě, že si želáte odstúpit od zmluvy:
Formulár si můžete stiahnut ve formáte PDF tu: formular_na_odstupene.pdf [2]

Adresa pro zaslání zboží pro odstúpenie od zmluvy:

Prevádzka Šúrovce, Krakovská 11, 919 25 Šúrovce, okr.Trnava, Tel-fax. 033/5595 275, Fax. 031/7895216, Mobil: 0905/641 453, E-mail: obchod@danel.sk, Pracovná doba: Pondělí – Piatok – 08:00 – 17:00.

References

 1. ^ formular_na_odstupene.pdf (danel.sk)
 2. ^ formular_na_odstupene.pdf  (danel.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.