Original article

02.05.2014 | Zuzana Kollárová[1] | © 2014 TREND Holding[2]

Seriál S. O. S. pro spotřebitela | Odstúpit můžete nejen od papierovej zmluvy, ale i od zmluvy uzavretej „na diaľku“, napríklad přes internet nebo telefón. Poradíme vám, jak na to.

Pani Anna leto s manželem trávi na chate. Aby mohla být v spojení s priateľkami, nechala si tam zaviest internet. Jde o horskú oblast a preto se několikkrát před podpisem zmluvy operátora opýtala, či je v této lokalite pokrytie signálem.

Ubezpečili ji, že ano. Na chate však zistila, že internet nemá. Signál chytila, jen když z chaty vybehla s notebookom na neďaleký kopec. Opakovane chybu reklamovala. Predajca hľadal problém v routeri a reklamácie opakovane zamietal.

Požiadala o pomoc Spoločnost ochrany spotřebitelů S.O.S. z Popradu. „Takže išlo o tretiu opakovanú reklamáciu, skoncipovali sme spoločne odstúpenie od zmluvy.  Predajca pokrytie v oblasti preveril a smlouvu se spotřebitelkou na jej žádost ukončil. V horskej oblasti byla kvalita signálu naozaj znížená,“ hovorí Petra Vargová Čakovská ze spoločnosti S.O.S.

Odstúpením od zmluvy riešila táto spoločnost na ochranu spotřebitelů i prípad pána Ondreja. Na topánke se mu odlepila podrážka, no reklamáciu mu predajca neuznal. S argumentem, že jde o módnu obuv a nemal v nej chodit po vlhkem prostredí. „Kolega v naší poradni si však nedřív všimol, že predajca na reklamáciu reagoval až na tridsiatyprvý den odo dne uplatnenia reklamácie.  A tak sme v zastúpení spotřebitela od zmluvy odstúpili z důvodu nevybavenia reklamácie v zákonnej tridsat dňovej lhůtě.“   

Neprimerané zmluvy

Nabídka těch najlepších výrobků, vitamínů, alternatívnych liečiv, výlet a obed k tomu zadarmo. A navíc darček. Tak lákajú predajcovia zvaní šmejdi na svoje akcie. Spoločným znakem ich akcií je psychologický nátlkdyž.

Produkty nabízíjú za zlomok údajnej skutečné ceny s bonusem – možnostou vyhrat i Další zľavy. Když při sebe nemáte peníze, nevadí. Máte možnost uzavriet i smlouvu o půjčke. Když se z výhodného nákupného ošiaľu prebudíte, ste chudobnejší o hodně peňazí a doma vám váš omyl pripomína predražená haraburda.

Když se zlým způsobem domáhate zrušenia zmluvy či vrátenia peňazí, můžete prJít nejen o svoje úspory, ale i o zboží. A nie­kedy můžete skončit až v rukách exekútora.

Jak nepadnút do pasce nevýhodných zmlúv, radí na svojem webe www.branitsaoplati.sk[3] štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Upozorňuje, že takéto zmluvy obsahujú klauzuly, které kupujúcemu odnímají právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotřebitel má v zmluve vyhlásit, že si objednal návštevu domů a zboží nekúpil na predajnej akcii mimo prevádzky. Zmluvy též obsahujú neprimerané pokuty, jsou jednostranne nevýhodné – založené na taktike rychle podpísat, převzít brkdyž… a potom už není možné firmu skontaktovat. 

Štátna tajomníčka pripomína, že spotřebitel častokrát se zmluvou automaticky podpíše i rozhodcovskú doložku. Tou se obchádzajú štátne súdy v případě sporu. Ve většině prípadů rozhodcovský súd potom vydáva automaticky súkromný exekučný titul – rozhodcovský rozsudok – podle návrhu veritele.

Obchodný zástupca též často núti spotřebitela k podpisu záložnej zmluvy a zriadenia záložného práva, napríklad na dem, a to i v případě, když jde o malú půjčku.

Jak odstúpit od zmluvy

Důvody na odstúpenie od zmluvy můžou být rôzne a vyplývajú hlavně z charakteru spotřebitelskej zmluvy. Odstúpit můžete nejen od papierovej zmluvy, ale i od zmluvy uzavretej „na diaľku“, napríklad přes internet nebo telefón. Spotřebitel si často neuvedomuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje s predajcem napríklad i při nákupu napríklad potravín či lístka na hudobný koncert.

Podle P. Vargovej Čakovskej mnohí predajcovia nevedia, že když im spotřebitel svoje odstúpenie od zmluvy doručí, není už na nich, či ho prijmú nebo ne. „Jednoduše by mali smlouvu ukončit a spotřebitelovi vrátit peníze nebo vyměnit zboží, když je jeho požiadavka oprávnená. Při odstúpení od zmluvy se od začiatku zmluva zrušuje.“

Ve všeobecnosti platí, že spotřebitel má bez udania důvodu nárok odstúpit od zmlúv o spotřebitelskem úvěre, poistných zmlúv a zmlúv uzavretěch na diaľku, při podomovem predaji, predaji mimo prevádzkových priestorů predajcu nebo nákupu přes internet do 14 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.

Důležité však je vediet i to, že při predaji na diaľku, podomovem či zásielkovem predaji má predajca ze zákona „informačné povinnosti.“ Jednou z nich je i povinnost písomne upozornit spotřebitela najnedřív při uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpit od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dne převzetí zboží nebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviest jméno a adresu nebo názů a sídlo osoby, u které může toto právo uplatnit.

Když si predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, má spotřebitel právo odstúpit od zmluvy do troch měsíců od převzetí zboží nebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

„Mali sme prípad, když slovenský predávajúci neuviedol kupujúcim informace podle zákona. Konkrétne im neoznámil, že mají právo na odstúpenie od zmluvy a rakúska spotřebitelka teda měla toto právo do troch měsíců od převzetí zboží (v zmysle naší legislatívy, ktorou se prípad riadil), co i využila a získala tak nazpět nemalú čiastku zaplatenú za zboží na predajnej akcii,“ vysvetľuje na príklade jeden z dôležitěch důvodů na odstúpenie od zmluvy právnička Európskeho spotřebitelského centra Veronika Virághová.

„Dnes musíte mít na odstúpenie od zmluvy na Slovensku právny důvod a niekteří predajcovia a poskytovatelia služeb ho dokonca spoplatňujú, co možno v některých případech podle nášho právneho názoru považovat za neprijateľnú zmluvnú podmienku,“ pripomína P. Vargová Čakovská.

Preto oceňuje iniciatívu Bruselu, která má viest k tomu, aby mal spotřebitel možnost zmluvný vzťah ukončit predčasne, bez sankcií a dodatočných poplatků. Poskytovatelia služeb nebudou môct spotřebitelem bránit změnit dodavatela kedykoľvek během trvania zmluvného vzťahu, či už jde o zmluvy týkajúce se finančných produktů a služeb, dodavatelů energie nebo napríklad mobilných operátorů.

Dobré je též vediet, že slovenský Občansky zákonník upravuje spotřebitelské zmluvy a hlavne neprijateľné podmínky v spotřebitelských zmluvách na jednej strane všeobecne a na druhej strane konkrétnymi príkladmi.

„Podle generálnej klauzuly spotřebitelská zmluva nemůže obsahovat ustanovenia, které způsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotřebitela. Demonštratívny výpočet v § 53 ods. 4 pomáha i bežným občanem pochopit, co může neprijateľná podmienka v spotřebitelskej zmluve obsahovat,“ hovorí Veronika Virághová. Neprijateľné podmínky v spotřebitelských zmluvách jsou neplatné, nevyplývajú z nich žádné práva ani povinnosti.

Rady Európskeho spotřebitelského centra

 • V prvém rade je nevyhnutné vediet, s kým smlouvu uzatvárate. Mnoho Lidi si myslí, že pokud nakupuje zboží jak fyzická osoba pro svoju osobnú potřebu, automaticky má ochranu podle predpisů o ochrane spotřebitela. Už ste však někdy nakupovali prostřednictvím inzerátů či bazárových portálov? Áno, často tam predávajú i podnikatelia – obchodníci. No hodně predávajúcich je práve tak nepodnikajúcou fyzickou osobou jak vy a v zmluvnem vzťahu, který uzavriete, nebudete mít chránené postavenie spotřebitela.
 • Takisto je důležité vediet, co presne je predmetem zmluvy – co vám bude za odplatu poskytnuté. Aká je konečná cena? Čo presne musíte splnit vy a Co druhá strana? Pozor, hodněkrát spotřebitelia podpíšu smlouvu, které predmetem je plnenie, o kterém ani nevedeli. Existujú i prípady, kdy predávajúci dali spotřebitelem na podpis zmluvy nevyplnené, které mali být doplnené nedřív. Dôverčiví spotřebitelia tyto zmluvy podpísali a nedřív plnili to, co predávajúci do zmlúv podopĺňali. Títo spotřebitelia nevedeli, že ze zákona boli tyto podmínky neplatné, ale našťastie nás kontaktovali a pomohli sme im domôct se zaplatených čiastok.
 • Prípadné podmínky dodání zboží a platby si prečítajte ještě před podpisem. Raz se na nás obrátila slovenská spotřebitelka s problémem, když jej dorazil balík s objednaným zboží a poštovné ji stálo polovicu kúpnej ceny zboží. Neprečítala si všechny zmluvné podmínky, v kterých byla mimo iného i zmienka o tem, že predávajúci je z Veľkej Británie, od čoho se odvíja i cena poštovného, které bylo též zvýraznené v obchodných podmienkach prodávajícího. Spotřebitelka s ním uzavrela kúpnu smlouvu bez toho, aby tušila o aký subjekt jde a aké jsou podmínky poštovného. Je dobré si overit, akými způsobmi můžete za zboží zaplatit. Při neověřených neznámych predajcoch nedoporučujeme platbu internetbankingem, najbezpečnejšími formami platby je dobírka nebo platobné systémy, kde máte možnost požadovat vrátenie kúpnej ceny, když vám zboží nedorazí (napríklad PayPal.)
 • Při poskytovaní osobných údajů přes internet si dávajte obzvlášt pozor. K uzavretiu zmluvy s vami predávajúci hodněkrát tyto údaje vůbec nepotřebuje. Informace jak rodné číslo, číslo platobnej karty, účtu nebo občanskeho průkazu můžou být zneužité a subjekt, který ich získa, už nepotřebuje váš Další souhlas při rôznych jiných transakciách.
 • Uzavieranie zmluvy mimo prevádzkových priestorů prodávajícího je mimořádné citlivou záležitostí. Na ulici vás osloví zamestnanec prodávajícího s návrhem na uzavretie zmluvy (takýmto způsobem se uzavierajú zmluvy s telefónnymi operátormi), zaklope vám na dvere (napríklad dodávatelia energií), ste pozvaní do reštaurácie na prezentáciu produktů prodávajícího (predajcovia zájazdov)… Tyto osoby na vás vychrlia množstvo informácií, aby se vám ich produkt zdal v tem momente najvýhodnejší a aby ste cítili potřebu smlouvu podpísat ihned, pretože zajtra už bude neskoro a nabídka už nebude ani zďaleka taká výhodná. V tomto případě vám doporučujeme zvážit si podpis zmluvy následne v pohodlí svojho domova, pretože pokud by měla byť nabídka taká výhodná, pravdepodobne by vám nemusela „klopat rovno na dvere“.
 • Venujte pozornost ustanoveniam, které se týkajú záruky, záručného servisu. Je vždy lepšie mít „po ruke“ nejaký záručný servis, hlavně když jde o väčšie domáce spotřebiče, jak zasílat napríklad práčku přes polovicu Európskej úne. Toto jsou záležitosti, na které při kúpe spotřebitelia myslia málo, primárne nikto nerozmýšle nad tím, že se im zboží pokazí. Nedřív však na to zvyknú doplatit, pretože jiné krajiny můžou mít podmínky při reklamácii upravené rôzne. Mali sme i prípad, když spotřebitel zasielal chladničku na reklamáciu mimo Slovenskej republiky, reklamácia byla zamietnutá a navíc doplácal vyše sto eur na poštovnem.
 • Doklady od kúpy si odložte. Při neskorších problémoch je dokazovanie ústnych dohôd ťažké, jde o prípady „slovo proti slovu“, kde bohuBohužel často ani inštitúcie na ochranu spotřebitela nevedia pomôct, pretože nemají žiaden rukolapný dôkaz.

Zdroj: Európske spotřebitelské združenie

Aktuálne zmeny v zákonoch

 • do Občanskeho zákonníka se zaviedol pojem úžera. Zmluva bude z důvodu úžery absolútne neplatná, když najmenej jednou zmluvnou stranou bude  fyzická osoba – nepodnikatel a zmluvná strana zneužije tieseň, neskúsenost, rozumovú vyspelost, rozrušenie, dôverčivost, Lehkomyseľnost, finančnú závislost nebo neschopnost plnit závazky druhej strany a dá sebe nebo inému sľúbit nebo poskytnút plnenie, kterého majetková hodnota je v hrubem nepomere vzhledem na vzájomné plnene. Když spotřebitel podpísal smlouvu a není si stejný, či nejde o prípad úžery, může se automaticky obrátit na súd
 • smlouvu může spotřebitelovi posúdit i Komisia na posudzovanie spotřebitelských zmlúv při ministerstve spravodlivosti
 • každá zmluva uzatvorená se spotřebitelem bude musiet být napísaná písmem Times New Roman  s minimálnou veľkostí písma 12, jinak bude neplatná 
 • 1. mája začal platit nový zákon o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího (č. 102/2014 Z. z.)
 • zvyšuje se pokuta za porušenie zákona od 200 eur až do 33 000 eur
 • predlžuje se lhůta na odstúpenie od zmluvy na 14 kalendárnych dní (predtým 7) od převzetí zboží
 • zmluva uzavretá na predajnej akcii, včetně zmluvy vzájomne závislej, nevznikne (§ 7a ods.8), když organizátor  nebo predávajúci nesplní oznamovaciu povinnost, ústredný inšpekterát písomné oznámenie nezverejní, organizátor nebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením nebo jej predmetem je predaj zboží nebo poskytnutie služby, které nebyli oznámené v písomnem oznámení. Uvedené štyri důvody zakladají situáciu, kde se na akúkoľvek na akcii uzavřenou smlouvu bude hľadiet, jak kdyby nikdy nevznikla…,
 • zakazuje se vyberanie platby dopředu za predávaný zboží a poskytnuté služby podomovým predajem. Toto neplatí, když jde o preddavok ve výšce nejvíc 10 percent ceny
 • rozširuje práva spotřebitela – podle § 8 ods. 3 spotřebitel může vrátit zboží predávajúcemu odopriet až do doby, když predávajúci spotřebitelovi vráti zaplatenú cenu nebo preddavok za zboží nebo službu
 • zákon zakazuje vyvíjat na spotřebitela během konania predajnej akcie vliv, který může negatívnym způsobem ovlivnit jeho nákupné rozhodovanie, hlavně není možné izolovat spotřebitelů od ostatných účastníků predajnej akcie
 • zároveň se zavádza vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, který spotřebitelem umožní zjednodušenie postupu při uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

Seriál S.O.S. pro spotřebitela pripravujeme v spolupráci s Európskym spotřebitelským centrem, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Spoločností ochrany spotřebitelů S.O.S. Poprad

V ďalšej časti si prečítate Jak reklamovat zboží nebo službu. Všechny časti si můžete prečítat tu[4] (aj RSS odber).

Tagy: ochrana spotřebitela, S.O.S. pro spotřebitela[5][6]

References

 1. ^ Zuzana Kollárová (www.etrend.sk)
 2. ^ Politika copyrightu (www.etrend.sk)
 3. ^ www.branitsaoplati.sk (www.branitsaoplati.sk)
 4. ^ si můžete prečítat tu (www.etrend.sk)
 5. ^ ochrana spotřebitela (www.etrend.sk)
 6. ^ S.O.S. pro spotřebitela (www.etrend.sk)
 7. ^ Registrácia (financie.etrend.sk)

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.