Original article

Vrátenie zboží

Úvod / Vrátenie zboží[1]

Vrátenie zboží

1. Spotřebitel má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů (Dále jen jak „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dne převzetí zboží. Když predmetem kúpnej zmluvy je dodanie zboží, spotřebitel má právo odstúpit od zmluvy i před dodaním zboží.

2. Spotřebitel je povinný, když toto právo chce využit, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručit najnedřív v poslední den určenej lehoty na kontaktnú adresu prodávajícího nebo toto odstúpenie odovzdat na poštovú přepravu najnedřív v poslední den lehoty na adresu, která je uvedená v kontaktoch. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat nebo doručit osobne predmet zmluvy od které odstupuje spolu se všetkou dokumentáciou – napr. originálem faktúry, návodem a inou dokumentáciou k zboží, která mu byla doručená spolu s zbožíem, najnedřív však do 14 dní odo dne odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujúcim aby si vyhotovili pro vlastnú potřebu kópiu faktúry a zboží zasielali doporučene a jak poistenú zásilku. Na odstúpenie od zmluvy můžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy[2], v kterém je potřebné vyplnit minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3. Zboží nám nezasielajte na dobírku, takýto zboží nebude prevzatý.

4. Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za zboží / službu včetně nákladů na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jak i nákladů preukázateľne vynaložených na objednanie zboží do 14 dní odo dne doručení odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív jak je mu doručený zboží nebo spotřebitel nepreukáže zaslání zboží, to neplatí v případě když predávajúci navrhol, že si zboží vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy se neuplatňuje pro zbožíy a služby, které jsou vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotřebitel znáša akékoľvek snížení hodnoty zboží, které bylo způsobené jeho používaním nad rámec potřebný pro zistenie funkčnosti a vlastností zboží. V případě, když je vrátený zboží viditeľne poškodený, Predávajúci si vyhradzuje právo na posúdenie

References

  1. ^ Úvod (shatky.sk)
  2. ^ Odstúpenia od kúpnej zmluvy (shatky.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.