Original article

Poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpit od této zmluvy bez uvedenia důvodu v lhůtě 14 dní.

 

Lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dnech odo dne, keď Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží (platí v případě, že zboží z objednávky je dodaný naraz) nebo když Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete zboží, který byl dodaný jak poslední (platí v případě, když zboží z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).

 

Při uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listem zaslaným poštou na adresu:

 

LORIA.SK, s.r.o.
Alena Lorincová

Mládežnícka 1889/27
974 04 Banská Bystrica

(na tento účel si můžete skopírovat náš vzor na písomné odstúpenie od zmluvy[1])

 

Když máte zájem, tento vzor na odstúpenie od zmluvy nebo akékoľvek jiné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy nemusíte posielat písomne, ale stačí ho vyplnit elektronicky prostřednictvím naší internetovej stránky „On-line formulár na odstúpenie od zmluvy[2]„. Když využijete tuto možnost, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivem nosiči (e-emailem) na Vami uvedenú adresu v on-line formulári.

 

Lhůta na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, když zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy před tím, jak uplynie lhůta na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všechny platby, které ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když ste si zvolili jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vrátené bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne, když nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od této zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým způsobem, aký ste použili při Vašej platbe, pokud ste výslovne nesouhlasili s jjjjjiným způsobem platby, a to bez účtovania jakýchkoli Dalších poplatků.

 

Platba za zakúpený zboží Vám bude uhradená až po doručení vráteného zboží zpět na našu adresu nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dřív.

 

Zašlite nám zboží zpět poštou (nie na dobírku/dobírky neprijímame) nebo ho prineste na našu adresu najnedřív do 14 dní odo dne uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lhůta se považuje za zachovanú, když zboží odošlete zpět před uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie zboží znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek snížení hodnoty zboží v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je potřebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

VZOR na písomné odstúpenie od zmluvy

V případě, že si želáte odstúpit od zmluvy písomne, nabízíme Vám vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. Tento vzor si skopírujte do Wordu, vypíšte podle pokynů a po vytlačení a podpise ho zašlite poštou na našu adresu (aj s zbožíom):


Adresa prodávajícího:

 

LORIA.SK, s.r.o.

Alena Lorincová

Mládežnícka 1889/27

974 04 Banská Bystrica

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento zboží: 
vypíšte zoznam zboží zboží nebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe kterých Vám byl zboží doručený

Datum objednání zboží: vypíšte datum objednávky

Datum prijatia zboží: vypíšte datum, kdy Vám byl zboží doručený

Důvod odstúpenia od zmluvy:  není povinností spotřebitela ho uvádít, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám můžete pomôct k zlepšeniu našich služeb

Peňažné prostriedky žiadam vrátit na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názů banky

S pozdravom

 

uveďte Vaše jméno a příjmení, adresu (včítane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

Datum: doplňte datum


zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.