ahojte prosím o radu, už jsme zoufalý 🙁

snažím se nějakým způsobem zkompletovat žádost o odstoupení od smlouvy, mohu poprosit Váš názor?
Může být v takovém znění?
Je psána přesně podle toho jak byla podepsána smlouva o díle.
Chtěla bych ještě vědět zda je možné napadnout tu část z vyplacením dlužné částky, jinak než je stanoveno ve smlouvě.
(ve smlouvě: Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, považuje se v tomto případě za den doručení den, kdy byla zásilka vrácena odesílateli) – v tem případě má podle SP 18 dní ke stažení, čili cca 2 pracovní dny doručení + 18 kalendářní dny k převzetí zásilky + cca 2 pracovní dny na navrácení zásilky odesílateli = takto má 24 dní Čo dělá celý měsíc, to je velmi dlouhá doba!

za Veškeré Čo nejdříve rady, velmi pekne dakujem za všech poškozených …
Lenka

__________

Věc: Odstoupení od smlouvy o díle

Podepsaný Peter M. odstupuji od smlouvy o díle uzavřené podle § 631 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ze dne 2.10.2012 uzavřené se společností XXX.

Důvod odstoupení od smlouvy:
§ 642 odstavec (2) a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
Odstoupení od smlouvy žádám na základě porušení smluvních povinností podstatným způsobem ze strany zhotovitele a to nedodržením časového plnění podle Smlouvy o díle, kde se zhotovitel zavazuje, že dodá objednateli dílo podle článku 2.Predmet smlouvy v termínu dohodnutém v článku 4.část plnění.
citát ze Smlouvy o díle článek 4.část plnění:
„Začátek stavby základové desky do 7 pracovních dnů od připsání zálohy na účet zhotovitele.“
„Ukončení ZD do 14 pracovních dnů od zahájení.“

Odeslání zálohy bylo provedeno dne 10.10.2012 ve výši X XXX EUR na účet zhotovitele vedeném v České spořitelně as 0000000000/0900.
Připsání zálohy bylo přijato dne 10.10.2012 ve výši X XXX EUR na účet zhotovitele vedeném v České spořitelně, as 0000000000/0900.

Začátek stavebních prací měl být uskutečněn nejpozději dne 19.10.2012. Zhotovitel však do dnešního dne žádné práce nezačal a nebylo ze strany zhotovitele předány či zaslány nebo jinou formou oznámeno objednateli důvody na neprovedení stavebních prací.

Z výše uvedených důvodů žádám zhotovitele XXX o:
1., úplné zrušení Smlouvy o díle
2., vrácení uhrazené zálohy
3., smluvní pokutu podle Smlouvy o díle uvedené v článku 9.Omeškanie objednatelů
a zhotovitelů, bod 4.:
„Při prodlení zhotovitele z důvodů na straně zhotovitele s termínum předání díla o méně než 30 dní, mají objednatelé nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Při prodlení zhotovitele o více než 30 dnů s termínum předání díla mají objednatelé právo na smluvní pokutu ve výši 0,04% z ceny díla za každý den prodlení. “

Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu 0000000000/7500 ČSOB a to do 10 pracovních dnů od odeslání této žádosti.

Za kladné vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji.

S pozdravem

XXX XXXXXX

doručení zásilek –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.