SOCIÁLNÍ: Na ochranu dětí vznikne celostátní strategie
Národní strategie na ochranu dětí před násilím, posílení kapacit sociálních pracovníků o 92 míst a vybudování institutu dětského ombudsmana jsou přijaty závěry mimořádného zasedání Výboru pro děti a mládež Rady vlády ČR pro lidská práva, národnostní menšiny a rovnost pohlaví. Zasedání zvolal ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR Ján Richter, který výboru předsedá. Zástupci zúčastněných stran se shodli na tem, že strategie musí být základní materiál a nemůže být pouze dílem ministerstva práce. Richter bude koordinovat jeho přípravu. Výbor se shodl na potřebě zavést institut dětského ombudsmana i do české reality. Působit by měl pod současným úřadem veřejného ochránce práv, v jehož čele stojí Jana Dubovcová. Podle Alexandry Drakeovým ze Slovenské výboru pro UNICEF jsme na tento institut čekali 13 let, zavazují nás k němu i některé mezinárodní úmluvy. Na zasedání zazněly výzvy směrem k ostatním resortům, které i podle předsedy organizace Úsmev jak dar Josefa Mikloška podceňují svoji roli v sociální oblasti. Do procesu navrhování opatření zapojil šéf resortu i kolegů z ministerstva zdravotnictví, školství, spravedlnosti, vnitra a předsedy Sdružení měst a obcí Slovenska.

BEBLAVÝ: Ministři převzali odpovědnost za případný stávka učitelů
Ministři školství a financí převzali plnou odpovědnost za případné pokračování stávky učitelů, protože namísto pomoci učitelům se rozhodli dávat daňové úlevy spřáteleným podnikatelům. Poslanec NR SR za SDKÚ-DS Miroslav Beblavý tak zareagoval na nabídku pětiprocentním zvýšení platů pro učitele. „Ministři školství a financí nejenže nesplnili oprávněné požadavky učitelů na 10-procentní zvýšení platů, ale i zavádějí veřejnost, že jim nabízejí pět procent. Ve skutečnosti nabízejí méně, protože vynechali vysokoškolských učitelů, „řekl Beblavý pro agenturu SITA. Pětiprocentní zvýšení mezd nepovažuje za dostatečné ani poslanec za KDH a exministr školství Martin Fronc. „Očekával bych od vlády i pevné závazky jako problém školství řešit dál, jak dále zvyšovat rozpočet školství,“ řekl agentuře SITA. Případný stávku pedagogů považuje za legitimní. Ministr financí Peter Kazimír nabídl učitelům pětiprocentní zvýšení mezd, což by znamenalo nárůst o 36 eur měsíčně pro pedagogické a 18 eur pro nepedagogických zaměstnanců. Školní odboráři se definitivně rozhodnou 15. října na zasedání rady. Šéf školních odborářů Pavel Ondek připustil, že učitelé budou s velkou pravděpodobností protestovat, o formě protestu rozhodne rada.

GALKO: Pokud projde návrh Směru, mafiáni získají osobní údaje občanů
Poslanec Národní rady SR Ľubomír Galko (SaS) se obává, že návrh novely zákona o silničním provozu umožní mafiánovi, kterému vejde do cesty jiný řidič, aby si bez problémů zjistil o něm osobní údaje. Jak řekl Galko pro agenturu SITA, to se netýká jen majitele auta, ale i jeho rodiny, manželky a dětí. „Návrh zákona je škodlivý, protože je velmi volný. Toto je zásah do osobních práv občana. V takové formě by to bylo nebezpečné, „řekl Galko. Poslanci NR SR za vládní Směr-SD Renáta Zmajkovičová, Marián Kovačócy a Ivan Varga v novele zákona o silničním provozu navrhují, aby se jiné osobě poskytnuta příbalová informace z evidence vozidel o jménu, příjmení a pobytu nebo o názvu a sídle držitele vozidla nebo vlastníka vozidla a také o tem, zda se proti majiteli vozidla vede exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí. Navrhovaná novela má zabránit spekulativním převodům vozidel, při kterých se vlastníci vozidel snaží poškodit svého věřitele v exekuci a při výkonu rozhodnutí av konečném důsledku poškodí i třetí osobu – kupujícího. Kupující nemá možnost ověřit si informace o vlastníkovi vozidla, v praxi se proto stává, že na základě kupní smlouvy se kupující sice stane vlastníkem vozidla, ale policie neprovede zápis o změně držby vozidla a změnu údajů o vlastníkovi.

FRESNES : Pád Radičové vlády byl nejzbytečnější v novodobé historii
Loňský pád vlády Ivety Radičové byl asi nejzbytečnější pád vlády v novodobé evropské historii, tvrdí rok po události předseda opoziční SDKÚ-DS Pavol FRESNES. „Eurové, který byl důvodem pádu vlády, byl tak jako tak schválen a občané to pravici právem spočítali v parlamentních volbách. Ze středo-pravých stran nedosáhl nikdo nic, ale ztratili všichni, „prohlásil FRESNES. Výsledkem byl podle něj jen nástup jednobarevné vlády socialistů, obrovské zklamání a frustrace voličů středo-pravých stran. „Jen vzájemnou spoluprací můžeme přesvědčit voliče, aby nám jednou znovu dali důvěru. Jen vytvořením skutečné alternativy můžeme být úspěšní vůči sjednoceným socialistům, „dodal. Vláda Ivety Radičové padla při hlasování o zvýšení záruk v eurovale 11. října 2011, když nezískala důvěru poslanců NR SR. Za eurové a vyslovení důvěry vládě hlasovali všichni přítomní poslanci za SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd a Martin Fecko ze skupiny Obyčejní lidé (OL). Poslanci za Směr-SD se před hlasováním prezentovali, ale nehlasovali, čímž zařídili usnášeníschopnost parlamentu. Proti byli členové SNS a bývalí členové této strany Anna Belousovová a Rudolf pupenů. Liberálové ze SaS a tři poslanci z ol se hlasování nezúčastnili.

SaS: Rodiče nezletilých matek by měli přijít o přídavky
Přísnější postihy rodičů, kteří zanedbávají péči o své děti, navrhuje strana Svoboda a Solidarita (SaS). Podle poslankyně Lucie Nicholsonové část z jejich návrhů je možné okamžitě uvést do praxe. Liberálové navrhují zrušení přídavku na dítě rodičům nezletilé matky. Chtějí je tak postihnout za to, že se zanedbáváním řádné péče přičinily o to, že jejich dcera počala dítě ještě před dosažením 15 roku. Takoví rodiče podle nich mají přijít o přídavky v okamžiku narození vnoučete. Budou vyžadovat i důsledné postihování osob, které se dozvědí, že nezletilá je těhotná nebo porodila dítě a neoznámí podezření ze spáchání trestného činu sexuálního zneužívání policii. O dávky na dítě by měli přijít i rodiče, kteří zanedbávají své děti. Navrhnou, aby rodič, jehož dítě je prokazatelně opomíjené – hladové, neošatené a nechodí do školy, ztratil nárok na pobírání přídavku na dítě, respektive rodičovského příspěvku, dokud se situace nezlepší. Zvýhodněné obědy by měli dostávat pouze děti, které řádně chodí do školy. Zároveň jsou za zrušení 17-eurového příplatku za školní docházku pro děti v hmotné nouzi. „Chceme, aby nedocházelo ke zbytečné pozitivní diskriminaci školáků v hmotné nouzi, které dostávají 17 eur za to, že si jen plní zákonem stanovenou povinnost,“ říkají liberálové. Takové opatření podle nich jen zbytečně prohlubuje napětí mezi minoritou a majoritou.

NR SR: Poslanci budou mít nové hlasovací zařízení
Poslanci by měli hlasovat na novém hlasovacím zařízení. Současnému zařízení končí technická podpora. Předsedkyně poslaneckého klubu Směru-SD Jana Laššáková po jednání poslaneckého předsednictva informovala, že na pořízení nového hlasovacího zařízení vypíše výběrové řízení. Předseda poslaneckého klubu OĽaNO Jozef Viskupič přiblížil, že systém bude financován z eurofondů přes Operační program Informatizace společnosti (POPIS). Předpokládaná cena zařízení zatím není známa. Výměnu hlasovacího zařízení plánuje Kancelář NR SR zrealizovat během letošního léta v přestávce mezi parlamentními zasedáními. Pracovní skupina, která vybírala techniku ​​pro nové poslance, nakonec rozhodla o nákupu notebooků. „Naší ambicí bylo koupit výkonné a levné tablety. Budou to však znovu laptopy. My jsme kritizovali konkrétní specifikaci, zdála se nám přemrštěná na potřeby poslanců. Ultratenké laptopy s LED podsvícením nejsou to pravé ořechové. Mohli jsme ušetřit a já stále trvám na tem, že naše řešení by bylo lepší, „konstatoval Viskupič.

Púchov: Na Fakultě průmyslových technologií je okupační stávka
Na Fakultě průmyslových technologií Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně vyhlásili okupační stávku. Podporují ho studenti i pracovníci školy. Tímto způsobem chtějí bránit děkana fakulty Jana Vavra, kterému vedení univerzity dalo okamžitou výpověď. Z funkce ho může odvolat akademický senát. Do Púchova přišel i rektor Ivan Kneppo, chtěl, aby si studenti a také pracovníci zvolili nového. Většina z nich to však odmítla. Tvrdí, že nového člověka nechtějí a rektor koná v tomto případě nezákonně. „Musíme k okupačních stávce přistoupit, aby nám soustavně nebránily normálně fungovat na fakultě a normálním způsobem uskutečňovat studium, výuku a normální chod fakulty,“ informovala proděkanka pro rozvoj a zahraniční vztahy Darina Ondrušová. „My svého děkana máme. Fakulta funguje na vynikající úrovni, rektor má tuto jedinou fakultu, která má všechny akreditace, měl by ji podpořit, „říká Ondrušová. O své výpovědi neměl Vavro žádné informace, od 3. října je neschopen práce. Za celým problémem vidí osobní zájmy rektora. „Myslím si, že jsou to osobní zájmy pana rektora, vzhledem k tomu, že jsem požádal, aby Fakulta průmyslových technologií přešla pod jinou univerzitu. Kteroukoli, jen ne pod Trenciansky univerzitu, protože na Trenčínské univerzitě se porušuje jeden zákon za druhým, „tvrdí Vavro. Rektor odmítá, že by za tím byla jeho osobní pomsta.

TRNAVA: Trnavský kraj podpoří Maďariča v boji proti vulgárnosti
K výzvě ministra kultury Marka Maďariča k zastavení vulgárnosti a nekulturnosti v televizním vysílání se chystá připojit parlament Trnavského samosprávného kraje. Poslanci budou podle připraveného usnesení působit na média a občany kraje,, pozitivním příkladem v boji proti vulgárnosti a nekulturnosti ve vysílání celoplošných soukromých televizí na Slovensku „. Důvodová zpráva k materiálu kopíruje argumenty ministra Maďariča z dopisu, který poslal předsedovi TTSK pan Tibor MIKUŠ. Krajští poslanci se budou materiálem zabývat příští týden, krajská rada doporučila usnesení schválit. Ministr Maďarič požádal Mikuš o zaujetí stanoviska k stupňující se vulgárnosti a nekulturnosti v soukromých televizích. Taková tendence televizí je podle něj útokem proti kultuře a všemu normálnímu a lidskému. Vysílací podle ministra v boji o diváka přitvrdili atakům na nejnižší pudy. Tento trend vulgarizaci bude mít Dalekosáhlý dopad na celou naši společnost a speciálně na mladou generaci, „napsal Maďarič Mikuš. Mikuš už vyzval občany kraje, aby řekli společné ne nízkému vkusu, který se na nás valí z televizních programů „.

BRATISLAVA: Topná sezóna v domácnostech se začala
Bratislavská teplárenská as začala topnou sezónu. Společnost dodává teplo do bytů v bratislavských městských částech Dúbravka, Karlova Ves, Staré Město, Nové Město a Ružinů, informovala mluvčí společnosti Jarmila Galandáková. Podle mluvčí společnosti Dalkia Petry Habáňovej i oni už spustili vytápění bratislavských bytů. Společnost Dalkia dodává teplo a užitkovou teplou vodu do domácností v Petržalce, Dúbravke a Podunajské Biskupice. Společnosti spouštějí dodávku tepla tehdy, pokud klesne průměrná denní teplota vzduchu pod 13 ° C dva dny za sebou a podle předpovědi běhemí se neočekává zvýšení průměrné denní teploty ani v následujících dnech.

KOŠICE: Ve městě začaly topnou sezónu
Teplárna Košice (TEKO) a košický městský podnik Tepelné hospodářství (tého) začali s vytápěním košických domácností, protože teploty během dvou dnů klesly pod 13 stupňů Celsia. Jak informovala Linda Šnajdárová z košického magistrátu, těhot žádá všech svých odběratelů a majitelů bytů, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali vnitřní rozvody v bytových domech a ventily v bytě. Vlastníkem bytů doporučují, aby na všech radiátorech v bytě otevřely všechny ventily naplno. Tím umožní správcům zajistit odvzdušnění jednotlivých objektů, informovala Šnajdárová.

ŠKOLSTVÍ: V Maďarsku se v češtině vzdělává 3 600 Slovenská dětí
Nejvíce Slovensku dětí žijících v zahraničí se v rodném jazyce vzdělává v základních školách v Maďarsku , je jejich 3 600, následuje 3 062 dětí v Srbsku, 494 v Rumunsku a 153 dětí v Polsku. Jak dále informoval mluvčí ministerstva školství Michal Kaliňák, vyplývá to ze Zprávy o stavu vzdělávání Slováků žijících v zahraničí ao postavení slovakistiky na univerzitních pracovištích, kde působí vyslaní lektoři slovenského jazyka a literatury. Děti našich krajanů se vzdělávají v Srbsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Ukrajině v slovenském národnostních školách resp. ve školách s výukou slovenského jazyka. Vzdělávání ve slovenském jazyce v dalších evropských státech se většinou realizuje na principu dobrovolnosti ve víkendových školách, jazykových kroužcích či prostřednictvím krajanských organizací. Na univerzitách v zahraničí se slovenskou studuje v rámci slovakistiky, jako odborové studium nebo jako cizí jazyk, ale iv rámci interdisciplinárních studií – slavistika. Nejdelší tradici výuky slovakistiky, přes 60-letou, má univerzita v Szegedu, Bukurešti, Lublani av Budapešti. Češtinu v zahraničí v různých formách, úrovních a stupních studuje 1 191 studentů.

nevidomého: Čtvrtina řidičů nevidomému na přechodu nezastaví
Přibližně čtvrtina řidičů nezastaví, když se nevidomý snaží projít přes průchod pro chodce. Řekl to předseda Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka na tiskové besedě v Bratislavě. Situace se však podle něj zlepšuje, a to i díky osvětě. Unie proto spolu s policií připravila na pondělí 15. října preventivně osvětovou akci Den bílé hole. V den akce budou nevidomí naznačovat na 62 přechodech v 47 městech svůj úmysl přejít přes přechod pro chodce. „Asistovat při této akci budou policejní hlídky. Máme záměr, aby byly tyto hlídky několik desítek metrů od průchodu s tím, abychem otestovali disciplinovanost řidičů, ale na druhé straně je i upozornili na to, že ve smyslu platných předpisů mají povinnost dát přednost takovým osobám a všímat si pohyb takových osob, “ vysvětlil policejní viceprezident Ľubomír Ábel. Auta, které nevidomému nedají přednost, policisté zastaví a poučí řidiče o přestupku io funkci bílé hole. Řidiči, kteří zastaví, dostanou symbolický dárek. „Záměrem není vybírání blokových pokut, ale snížení nehodovosti a úmrtnosti na silnicích,“ dodal Ábel. Loňský Den bílé hole podle jeho slů ukázal, že téměř 45 procent řidičů nerespektovala požadavek nevidomého, který signalizoval, že chce přejít na druhou stranu silnice.

BRATISLAVA: Město získá novou galerii, Galerii Horský park
bratislava dostává nový veřejný prostor zaměřený na vystavování velkorozměrových exteriérových soch – Galerii Horský park. Oplocený areál o rozloze 3 300 m2 zpřístupní v pátek 19. října. Stálá exteriérová expozice slovenské sochařství 20. a 21. století na ulici Majakovského 13 v sousedství hajný Horský park bude otevřena denně od 10:00 do setmění. Návštěvníci se v dlouhodobé expozici setkají s díly klíčových osobností sochařství 20. a 21. století: Josefa Kostky, Rudolfa Uher, Pavla Tótha, Štěpána Belohradského, Andreje Rudavského, Josefa Jankovic, Stana Filka, Juraje Melise. Sekunduje jim i mladší Erik Binder. Do parkové instalace by měly přibýt díla dalších významných tvůrců, například Juraje Bartusza, Rudolfa Sikora, Bohuš Kubínska, Štěpána PAPCEL. Za vznikem jedinečného projektu stojí občanské sdružení Galerie Horský park. Pozemek galerii dala do užívání městská část Bratislava – Staré Mesto, odborným garantem a spolupracovníkům sdružení je Slovenská národní galerie v Bratislavě, která půjčila do expozice dvě díla. Další vystavené sochy a instalace jsou z majetku sběratelů a autorů.

NÍZKÉ TATRY: Na Chopku testují novou lanovku
Výstavba nové lanovky, která spojí severní a jižní stranu Chopku, se dostává do poslední fáze. Jedním z posledních kroků pro úspěšné spuštění lanovky Funitel do provozu jsou zatěžkávací zkoušky. Než nasednou do lanovky lidé, musí se uskutečnit testy s tzv.. mrtvou váhou. Během testů se na lanovce vozilo 22 tun vody v kabinkách v tisíclitrových nádobách. Testy musí prokázat způsobilost lanovky na běžný provoz i na provoz ve ztížených podmínkách. Po úspěšně zvládnutěch zátěžových testech lanovku čeká kolaudační řízení a začátkem prosince už řádný provoz. Lanovka Funitel v Jasné je 14. lanovkou tohoto druhu na světě. Její zajímavostí je upevnění kabiny na dvou lanech, což kromě zvýšené bezpečnosti umožňuje přepravu ve větrném běhemí. Systém zvládá vítr s rychlostí až do 120 km / h. Cesta na vrchol vede ze stanice průhyb, návštěvníci Nízkých Tater se na vrchol Chopku dostanou za šest a půl minuty. Přepravní kapacita nové 24-místní kabinkové lanovky je 2 480 osob za hodinu. Každá z 22 kabin překoná vzdálenost více než 2 000 metrů a zdolá převýšení 655 metrů.

BRATISLAVA: Radioaktivita a kontaminace na magistrátu jsou negativní
V zásilce s bílým práškem, která přišla do podatelny Magistrátu hlavního města SR Bratislavy se sídlem na Primaciálního náměstí, neobjevili přítomnost Bacillus anthracis. Policie už v této souvislosti zahájila trestní stíhání pro šíření poplašné zprávy, řekla agentuře SITA mluvčí bratislavské policie Tatiana Kurucová. V budově bratislavského magistrátu na Primaciálního náměstí po doručení obálky se zatím nezjištěným bílým práškem hasiči provedli měření na radioaktivitu, biologické a jedovaté látky s negativním výsledkem. Při manipulaci s obálkou přišel jeden zaměstnanec do přímého kontaktu s látkou, dalších 10 zaměstnanců bylo kontaminovaných nepřímo. Všechny osoby izolovali, nemají žádné viditelné zdravotní komplikace. Neznámou látku hasiči sesbírali do hermeticky uzavřeného kontejneru a převezli na Regionální úřad veřejného zdravotnictví na laboratorní rozbor.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.