Original article

Dříve než se rozhodnete nakupovat v elektronickém obchodu , měli byste mít dostatek informací o této nové formě prodeje. Nákup na internetu láká zejména kvůli nízkým cenám, ale ty mohou být zavádějící.

Jak tedy jednoduše rozeznat kvalitní služby elektronického obchodu? Už ze zákona by měl mít každý prodejce kromě mailové adresy uvedeny další kontakty (pevnou linku, konkrétní geografickou adresu, kontaktní místo pro styk se zákazníky atd.).. Ověřte si tedy nejdříve, zda má řádně uvedené kontakty a zda se zákazníky komunikuje. Pokud ne, raději si neobjednávejte žádné zboží ani službu a rozhodně se nedoporučuje platit předem, ale až při dodávce zboží (služby).

Prodej prostřednictvím internetu se na Slovensku řídí zákonem č.. 22/2003 Sb z. o elektronickém obchodu … a zákonem č.. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jin když, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení. Jestliže prodávající objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tem neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, (pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění). Prodávající je zároveň povinen nahradit všechny prokazatelné náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen předat spotřebiteli zboží nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.

Při koupi zboží u zahraničního prodejce se řídí prodej podle právních předpisů platných v dané zemi, kde má sídlo prodávající. Pomoc při řešení problémů s přeshraničním nákupům může poskytnout i Evropské spotřebitelské centrum v ČR (ESC v ČR). Pokud máte problém jako spotřebitel, týkající se výrobku nebo služby, které jste si zakoupili v rámci EU a nesouvisí s vaší podnikatelskou činností nebo zaměstnáním, můžete se se svou žádostí o pomoc obrátit na esc-sr.sk.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.