U příležitosti Evropského spotřebitelského summitu 2012 byla dnes zveřejněna jarní spotřebitelská hodnotící tabulka. Vznikla především na základě průzkumů mezi spotřebiteli a maloobchodníky, údajů Eurostatu, jakož i informací poskytnutěch členskými státy. Poskytuje důkazy a upozornění týkající se toho, jak se vnitřní trh vyvíjí z perspektivy spotřebitelů EU, pokud jde o výběr, ceny a ochranu práv spotřebitelů.

Jarní vydání se věnuje integraci maloobchodního trhu a podmínkám spotřebitelů v jednotlivých členských státech. Zahrnuje index spotřebitelských podmínek, který byl vypočítán na základě kvality právní úpravy týkající se spotřebitelů a podniků, účinnosti řešení sporů a vyřizování stížností, důvěry spotřebitelů k veřejným orgánům, maloobchodníkům, zadavatelům reklamy a spotřebitelským orgánům a míry důvěry v bezpečnost výrobků na trhu. Tyto údaje umožňují členským státům průběžně porovnávat svou výkonnost.

Klíčová zjištění
– Nejlepší podmínky mají spotřebitelé v Lucemburku, Spojeném království, Dánsku, Rakousku, Irsku, Finsku, Nizozemsku, Belgii, Německu, Francii a Švédsku (tyto členské státy jsou nad průměrem EU).

– I když je elektronický obchod na vzestupu, stále zůstává omezen na domácí trh. Je potřebná účinnější informovat o existujícím přeshraničním poradenství a mechanismech vymáhání práva a mechanismech nápravy (sít vnitrostátních donucovacích orgánů a evropská spotřebitelská centra, které poskytují pomoc a poradenství spotřebitelům nakupujícím na jednotném trhu).

– Spotřebitelé nadále nemohou za hranicemi nakupovat stejně jednoduše jako doma, a tak přicházejí o možnost většího výběru a úspor. Šlo by o potenciální úspory ve výši 204 miliard EUR ročně.

– Pouze 12% respondentů v celé EU vědělo odpovídat na otázky týkající se jejich spotřebitelských práv v souvislosti se zárukami, čekací dobami a případy, kdy jim je doručen zboží, které si nikdy neobjednali. Mnohé podniky si nebyli vědomi svých zákonných povinností vůči zákazníkům. Například pouze 27% maloobchodníků vědělo, jak dlouhá je lhůta, během níž mají spotřebitelé nárok na vrácení vadných výrobků.

– Nedovolené obchodní praktiky stále existují i ​​7 let po přijetí směrnice o nekalých obchodních praktikách. Proto se musí prosazovat předpisy ochraňující spotřebitele před těmito praktikami. Spotřebitelé musí mít lepší pozici, aby je dokázali odhalit a mohli se jim vyhnout. A jsou potřebné i rychleji, jednodušší a levnější řešení, pokud jde o spory s obchodníky při obchodování na internetu i mimo něj.

Kompletní hodnotící tabulka:
ec.europa.eu / consumers / strategy / facts_en.htm # 5CMS [1]

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.