Original article

Daň z pridanej hodnoty je nepriama a spotřebná daň, která zaťažuje zbožíy a služby (navyšuje ich cenu). Upravená je zákonem o DPH 222/2004 Z.z.

Daň platí v konečnem důsledku spotřebitelia, obyvateľst ve, avšak nepřímo, pretože výber dane je realizovaný prostřednictvím podnikateľských subjektů, které dodávajú zbožíy a služby spotřebitelem.

Princíp výberu DPH je postavený na čiastkovem výbere dane od podnikateľských subjektů, které jsou platiteľmi dane, přičemž každý odvádza daň z hodnoty, kterou navýšil na zboží či službu v rámci svojej podnikateľskej aktivity (či už je to predaj za vyšší cenu, nebo kvalitatívne zhodnotenie zboží nebo služby).

Príklad 1 Obchod
Obchodník kúpi zboží za 10€ a predáva ho za 12€. Z pridanej hodnoty 2€ odvádza DPH 20%, Tedy odvedie daňovému úradu 40 centů.

Príklad 2 Výroba
Výrobca vyrába produkt, který predáva za 10€. Na výrobu však potřebuje rôzne materiálové a energetické vstupy, které ho stoja 6€. Jeho pridaná hodnota na zbožíe je teda 4€, z kterých odvedie 20% DPH Tedy 80 centů.

Princíp odvádzania DPH u podnikateľského subjektu (platitele dane), odpočítanie a platenie dane (daň na vstupe a daň na výstupe), jak to funguje:
Skutočný výpočet DPH, kterou podnikatel odvádza se nepočíta způsobem jak je naznačený v príkladoch 1 a 2 (teda výpočtem pridanej hodnoty).
Výpočet odvádzanej DPH je postavený na odpočítaní dane (na vstupe) a platení dane (na výstupe) z čoho vzniká rozdiel, který v jednodušem ponímaní predstavuje pridanú hodnotu uvádínú v príkladoch 1 a 2, avšak tento rozdiel může být aj jiný jak je skutočná pridaná hodnota vyprodukovaná subjektem v určitem daňovem odobí (napríklad v měsíci).

Rozdiel může být způsobený napríklad nákupum investície (stroja, auta, haly…), nebo nákupum na sklad (odpočítavam si daň na vstupe ale žiadnu neodvádzam, pretože sem zboží na sklade nepredal. Na Další měsíc může zasa vznikat jiný rozdiel, nic sem nenakupoval a jen sem predával takže daň jen odvádzam a nemám si už co odpočítat, pretože sem si odpočítal daň v minulem měsíci.Takto vznikajú nadmerné odpočty, nebo vysoká daňová povinnost.
Daňové priznanie nevzniká teda na báze toho akú pridanú hodnotu podnikatel v danem měsíci vytvoril, ale na báze toho kolik v danem měsíci nakúpil a kolik predal.

Školenie DPH: Komplexný výklad zákona o DPH[2]
Školenie DPH: Novela DPH od 2014[3]

[1]

References

  1. ^ zákonem o DPH (www.porada.sk)
  2. ^ Školenie DPH: Komplexný výklad zákona o DPH (www.porada.sk)
  3. ^ Školenie DPH: Novela DPH od 2014 (www.porada.sk)

přepravna spolocnost

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.