Original article

irmám od 1. ledna 2014 přibude nová povinnost. Finančnímu ředitelství (FR) SR budou muset plátci daně z přidané hodnoty (DPH) předkládat ….

Bratislava 10. prosince (TASR) – Firmám od 1. ledna 2014 přibude nová povinnost. Finančnímu ředitelství (FR) SR budou muset plátci daně z přidané hodnoty (DPH) předkládat kontrolní výkaz. Posílat ho budou elektronicky spolu s daňovým přiznáním na DPH.

Elektronický kontrolní výkaz má za cíl zefektivnit výběr daní a pomoci odhalovat podvody, při kterých dodavatel zboží a služby nezaplatí DPH, ale současně si odběratel uplatní nárok na odpočet DPH. Dokument bude obsahovat podrobné údaje o dodávkách zboží a služeb a o jednotlivých odpočtech daně za příslušné zdaňovací období. Do kontrolního výkazu se kromě jjiných neuvádějí uskutečněné zdanitelné obchody, které jsou plátci povinni uvádět do souhrnného hlášení, přiblížila Katarína Tehlárová z tiskového odboru FR SR.

Poprvé budou Měsíční plátci DPH výkaz podávat nejpozději 25. února 2014 za zdaňovací období leden 2014. Čtvrtletní plátci DPH mají na jeho odeslání čas do 25. dubna příštího roku. Podnikatelé ho budou podávat elektronicky. Jak informovalo FR SR, kontrolní výkaz se podává ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Pokud podají daňové přiznání před lhůtou pro podání, kontrolní výkaz musí podat v den podání daňového přiznání. Výkaz bude obsahovat zejména údaje o všech fakturách subjektu, kde se vyskytla DPH, což umožní kontrolu dat s protistranou i kontrolu daňového přiznání samotného poplatníka. Křížová kontrola faktur je účinný nástroj boje proti karuselovým podvodům, doplňuje Tehlárová.

Kontrolní výkaz DPH má podle FR SR zabránit vystavování fiktivních faktur či uplatnění si odpočtu dvakrát z té jisté faktury. Finanční zpráva nevrátí podnikateli nadměrný odpočet, pokud ten nepodá kontrolní výkaz. Pro opravu údajů do termínu pro podání výkazu se zavádí opravný kontrolní výkaz. Na opravy údajů po termínu bude k dispozici dodatečný kontrolní výkaz.

Za nedoručení nebo za opožděné doručení zákon stanoví sankce do 10.000 eur, po opakovaném porušení zákona se výše pokuty může vyšplhat až do 100.000 eur. Vzor i poučení k elektronickému kontrolní výkaz DPH je k dispozici na stránce finanční správy.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.