[Unable to retrieve full-text content] se v § 69 odst.. 12 doplňuje o dodání nemovitosti nebo její části v určitěch případech, jakož io dodání zboží , který je předmětem záruky zabezpečující pohledávku věřitele, při výkonu práva z této záruky (výkon zálo?? Ního práva, výkon zabezpečovacího převodu práva). vést záznamy o tomto zboží. Plátce daně je povinen za ka?? Dé zdaňovací období, ve kterém takové vozidlo koupí, doručit finančnímu úřadu záznamy ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.