[Unable to retrieve full-text content] se v § 69 odst.. 12 doplňuje o dodání nemovitosti nebo její části v určitěch případech, jakož io dodání zboží , který je předmětem záruky zabezpečující pohledávku věřitele, při výkonu práva z této záruky (výkon zálo?? Ního práva, výkon zabezpečovacího převodu práva). vést záznamy o tomto zboží. Plátce daně je povinen za ka?? Dé zdaňovací období, ve kterém takové vozidlo koupí, doručit finančnímu úřadu záznamy ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.