Original article

OZONEE ÚČET

Balíček výhod

Vytvořením účtu Ozonee máte více možností.

Registrace[1]

JAKÉ MÁTE VÝHODY S VYTVOŘENÍ ÚČTU?

S účtem Ozonee můžete více. Zaregistrujte se a zkontrolujte možnosti účtu Ozonee. Jak se vám to nebude líbít, můžete kdykoli se odhlásit.

  • Historie objednávek
  • Srovnání produktů
  • Další slevy

bunda

VRÁTENIE TOVARU

image

1. Stiahnite a vytlačte formulár odstúpenia od zmluvy

Bez podpisu nebudeme môct vrátený zboží prijať

stiahnite si formulár PDF
stiahnite si formulár JPG[2][3]

image

2. ODOSLAŤ BALÍK NA ADRESU:

Máš na výber z dvou možností:

1. Naša hlavná adresa na vrátenie/reklamáciu

Poštovné drahšie ale rychléjší proces.

Alpha Fashion Ozonee.sk
Naftowa 5
65-705 Zielona Gora
Poland

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladem o kúpe a vyplneným formulárem k vráteniu

2. Poslanie na našu přepravnú pobočku
Není to náš sklad, jen přeprava k nám. Lacnejšie poštovné a dlhší proces reklamácie. Poslaný balík najprv obdrží přepravca a potom ho posiela k nám. Na vrátenie peňazí se počíta 14 dní od dne kdy bude balík U NÁS.

OZONEE.SK
CzechLogistic
ul. SNP 811/16
01324 Strečno

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladem o kúpe a vyplneným formulárem k vráteniu

image

3. VRÁTENIE PEŇAZÍ

Vrátenie platby obdržíte do 14 dní od obdrženia vrátenej zásilky.

INFORMÁCIE

1. Bez ohledu na to, jak zboží budete vraciat, musí být zabalený vhodným způsobem, aby nedošlo k poškodeniu při přeprave.
2. Vrátenie zboží bude prijaté jen vtedy, pokud bude zaslaný zpět s kompletným obsahem ( včetně grátis, darčeků, darčekových predmetů atd.) a výrobok a doplnky jsou neporušené.
3. Při vrátení zboží priložte i doklad o nákupu a vyplnený fomulár pro odstúpenie od nákupnej zmluvy.
Nepřijímáme žádné zásilky odeslané na dobirku!Vrácené zboží tímto způsobem se vrátí odesílateli, protože nejsme schopni vyzvednout balíček.
4. Peníze na Váš účet budou zaslané v zákonnej lhůtě, najnedřív do 14 dní odo dne obdržania zásilky s zbožíem.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD NÁKUPNEJ ZMLUVY

V případě, že ste spotřebitel, máte podle § 1829 odst. 1 občanského zákonníka právo zakúpený zboží vrátit bez podania důvodu, a to do 14 kalendárnych dní od datumu pevzatia zboží. Termín dokedy je možné odstúpit od zmluvy, vyprší po uplynutí 14 dní odo dne, v kterém se zákazník stal majiteľem zboží nebo, v kterém se tretia osoba, která není dopravcem a byla pověřená zákazníkem, stala jeho majiteľem.
Pro využitie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovat (OZONE.SK, CzechLogistic, ul. SNP 811/16, 01324 Strečno) o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy formou jednoznačného prehlásenia (napríklad dopis odoslaný poštou, faxem nebo elektronickou cestou). Můžete taktéž využit vzorový formulár pro odstúpenie od zmluvy: VZOR KU STIAHNUTIU, použití formuláru není povinné.
Aby byla dodržaná lhůta pro odstúpenie od této zmluvy, postačí odoslat odstúpenie od zmluvy před uplynutím príslušnej lehoty.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD NÁKUPNEJ ZMLUVY

V případě odstúpenia od této zmluvy vrátime peníze na určený bankový účet nebo PayPal, pokud są uskutoční platba prostřednictvím nákupu tohto sprostredkovatele (POZOR vedieme bezhotovostný predaj v této súvislosti nevykonávame vrátenie peňazí v hotovosti ani poštovými prevodmi) a v každem případě najnedřív do 14 dní, Vám tím nevzniknú Další náklady v súvislosti s vrátením zboží potom, co nám produkt odošlete zpět (POZOR neakceptujeme zásilky na dobírku z důvodu na bezhotovostný platobný styk obchodu) nebo jiné podmínky, s kterými zákazník souhlasil při nákupu.
Můžeme zadržat vrátenie platby až do obdrženia zboží, zaslaním chýbajúceho nebo nesprávneho číslo bankového účtu, na který ma být vrátena. Zboží prosím zašlite nebo vráťte na adresu OZONEE.SK, CZECHLOGISTIC, ul. SNP 811/16, 01324 Strečno, a to najnedřív do 14 dní do dne, ked ste nás informovali o odstúpenie od této nákupnej zmluvy spolu s vyplneným pripojeným balíčkem, prehlásenie vôli odstúpenia od zmluvy uzavreté na diaľku. Použití šablóny formuláru dostupné na webových stránkach není povinné.
Lhůtě je považovaná za dodržanú, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím lehoty 14 dní, Budete musiet niest priame náklady na vrátenie položky. Ste zodpovední za snížení hodnoty vyplývajúce z využívania vecí jjjjjiným způsobem než bylo nutné zistit povahu, vlastnosti a fungovanie vecí a souhlas vyjadrený behem procesu nákupu a vráteniu zboží. V případě odstúpenia od zmluvy na ďiaľku se zmluva považuje za neplatnou.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM JE VYLÚČENÉ V PRÍPADE:

1. Dodanie zboží nebo poskytnutie služeb, kterých cena závisí na kolísaní cen na finančnem trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a k nemu může dôjst behem lehoty pro odstúpenie od zmluvy;
2. Zmluva, v které je predmetomslužby neprefabrikovaná položka, vyrobená podle špecifikácie spotřebitela nebo slúžiaca k uspokojeniu jeho individuálnych potrieb;
3. Zmluva, v které je predmetem služby dodanie zboží, které Lehko podlieha škode nebo ma krátku dobu spotřeby;
4. Zmluva, v které je predmetem služby dodanie zboží v uzavretem obale, které není možné vrátit z důvodů ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů, které spotřebitel z obalu vybral;
5. Zmluva, v které je predmetem služby dodanie zboží, které je po doručení vzhledem ku svojej povahe neoddeliteľné zmiešané s jjjjjinými predmetmi;
6. Zmluva, v které je predmetem služby dodanie alkoholických nápojů, kterých cena byla zjednaná v dobe uzavretia nákupnej zmluvy, můžou být dodané až po uplynutí 30 dní a ich skutočná cena zavisí na kolísaniu cen trhu, které obchodník nemůže ovlivniť;
7. Zmluva, v které spotřebitel výslovne požiadal obchodníka o to, aby ji navštívil za účelem prevedenia potřebnej opravy a údržby. Pokud při príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne naviac jiné služby než tie, které si zákazník výslovne vyžiadal, nebo dodá naviac jiný zboží než náhradné diely potřebné k prevedeniu údržby nebo opráv, má spotřebitel právo od zmluvy na tyto dodatočné služby nebo zboží odstúpiť;
8. Zmluva, v které je predmetem služby dodanie audiozáznamů nebo videozáznamů či počítačových programů v originálnych obaloch, které boli spotřebitelem porušené;
9. Zmluva, v které je predmetem služby dodanie novín, periodík, časopisů s výnimkou zmlúv o predplatnem na dodávanie takýchto publikácií;
10. Zmluvy uzavreté při verejnej dražbe;

REKLAMÁCIA

Základem pro zahájenie sťažnostného riadenia je zaslání čistého inzerovaného produktu spolu s vyplneným a podpisaným formulárem při podaniu sťažností. Zašpinený zboží nebude predmetem sťažnosti. Když chcete reklamovat zboží, zašlite ho prosím doporučenou poštou nebo poštovým balíkem (z daňových důvodů neprijímame balíky, které nám boli poslané na dobírku) na následujúcu adresu:

Máte dve možnosti:

1. Lacnejšia přeprava na adresu nášho sprostretkovatela. Dlhší proces vrátenia zboží k nám.

OZONEE.SK
CzechLogistic
ul. SNP 811/16
01324 Strečno

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladem o kúpe a vyplneným formulárem k vráteniu

2. Drahšia přeprava přímo na našuadresu. Rychléjší proces vrátenia zboží k nám.

Alpha Fashion Ozonee.sk
Naftowa 5
65-705 Zielona Gora
Poland

S poznámkou OZONEE s dokladem o kúpe a vyplneným a podpísaným reklmačným formulárem.

Stiahnite si formulár PDF
Stiahnite si formulár JPG[4][5]

Reklamácie týkajúce se zásilky s dodatočným poistením:
Při vyzdvihnutí zásilky otvorte balíček při kurýrovi. V případě poškodenia bude potřebné spísat škodný protokol s kurýrem. Potom nás neváhajte kontaktovat.

Podmínky predaja
Nákup zboží se rovná prijatiu pravidiel obchodu ALPHA FASHION. Vyžšie uvedené obchodné podmínky se vzťahujú na všetké transakcie uzatvorené na základe ponúk našeho internetového obchodu.

Online mimosúdne riešenie sporov
Upozorňujeme vás, že máte možnost využit mimosúdne metódy riešenia sťažností a uplatňovanie nároků v súlade s postupem pro riešenie sporů online, které vypracovala Európska komisia, která je k dispozícii na adrese: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event= main.home.sho[6]

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.