Original article

Situácia v oblasti prezentačných a predajných akcií se po novele zákona o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji na Slovensku výrazne zlepšila.

dochodca, dochodkyna, smejdi, hrnce, kuchyna

Na problematiku predajných akcií vlani upozornil český film Šmejdi. Klienti, kteří se nechali oklamat predajcami, v ňem hovorili i o psychickem a fyzickem nátlaku.

Autor: CONTINENTAL FILM

Novela nadobudla účinnost 15. novembra 2013 a priniesla zmenu k lepšiemu už pol roka před komplexnými zmenami, které mají vstúpit do praxe v júni. Tvrdí to ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadežda Machútová. „Novela zákona priniesla želaný účinok. Radikálne zredukovala počet firiem, které takéto akcie uskutočňujú a radikálne zredukovala počet podnetů,“ povedala ve štvrtok na tlačovej konferencii.

Významnou zmenou je podle nej i fakt, že obchodná inšpekcia má po novem přehled, co se deje a má možnost dozorovat na trhu. „Hlavne má možnost kontaktovat se s takýmito firmami, co v predchádzajúcem období hodněkrát končilo marením výkonu kontroly,“ tvrdí šéfka SOI. Takéto spoločnosti totiž často nepreberali zásilky, mali neexistujúce adresy, uzavreté prevádzky či nemali ohlásené podnikane.

Výsledkem zmien je podle Machútovej i rapídny pokles doručených podnetů. Od účinnosti novely ich inšpekcia zaznamenala iba devät v súvislosti se štyrmi firmami, z kterých iba tri podnety se týkali konkrétnych praktík při prezentačných a predajných akciách. Zvyšné boli jen oznámenia o konaní akcie bez zveřenění. Pro porovnanie, za celý rok 2013 inšpekcia evidovala víc jak 500 podnetů na 28 firiem. Pozitívnym signálem podle riaditeľky inšpekcie je i nasýtenost trhu. Hodně ohlásených akcií se totiž napokon z důvodů nízkeho záujmu ruší.

Po novem mají totiž firmy, které robia prezentačné a predajné akcie, povinnost ich nahlasovat na SOI a až po ich zverejnení inšpekciou se můžou uskutočnit. Aby se tak stalo, musia splnit viacero zákonných požiadaviek. Na stránke SOI tak bylo zatial zverejnených jen 261 oznámení o konaní akcie, co byla iba necelá tretina ze všech, které boli inšpekcii doručené. Mimo toho i v případě konania akcie se do komfortnejšej pozície dostali i inšpektori SOI, kteří se na akcie dostanou anonymne. Při těchto akciách přímo na místě uložili od novembra 29 opatrení, kterými zakázali pokračovanie, resp. zrušili konanie predajnej akcie.

Šéfka inšpekcie však priznáva, že „šmejdi“, jak jsou títo predajcovia známi na verejnosti, se snažia i nové pravidlá obchádzat. Akcie napríklad presúvajú do rodín na takzvané domáce párty. V takomto případě však Machútová upozorňuje, že spotřebitel stráca akúkoľvek zákonnú ochranu, včetně možnosti odstúpenia od zmluvy. Predajcovia se též pokúšajú zboží nabízít napríklad ve forme uzavretej spoločnosti, kam se inšpektori nedostanou a podobne. Z cenníků, které inšpekcia odobrala při kontrole predajných akcií, se však ukazuje jednoznačne vysoké navyšovanie cen, které dosahuje často až vyše 300 %.

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.