V internetovém obchodě jsem si v prosinci objednala nárazník pro mé auto, které bylo bourané v cizí zemi a nebylo pojízdné. Samozřejmě, aby se nárazník objednal, bylo třeba uhradit částku 719 euro. Částku jsem uhradila vložením peněz na účet společnosti na Slovensku. Nárazník měl byt zaslán na adresu servisu, do země kde bylo auto odstaveno. Toto vše se odehrálo v prosinci. Ani v polovině dubna mi společnost nebyla schopna poslat nárazník, auto je stále nepojízdné v cizí zemi. Požádala jsem internetový obchod o vrácení peněz. Prý mi bankovním převodem převedli kupní cenu na můj účet v bance. Moje banka tvrdí, že na můj účet nebylo žádné peněžní prostředky převedeny a internetový obchod se mnou už nekomunikuje. Na koho se mám obrátit?

Podle zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, který se vztahuje i na nákup zboží a služeb přes internet, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jin když, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tem neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.

Pokud prodávající nedodá zboží ani nevrátí kupní cenu nebo zálohu v zákonem stanovené lhůtě, dostává se do prodlení, přičemž splnění uvedené povinnosti se může spotřebitel domáhat i soudní, žalobou o vydání bezdůvodného obohacení resp. návrhem na vydání platebního rozkazu a to nejpozději do 2 let od kdy se spotřebitel dozvěděl, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Formulář návrhu na vydání platebního rozkazu je dostupný i na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.

V případném soudním řízení si může spotřebitel uplatnit kromě vrácení kupní ceny a úroků z prodlení i všechny prokázané náklady, které vynaložil na objednání zboží, případně požadovat náhradu škody, pokud mu byla způsobena, jakož i náhradu nákladů řízení . Vedle uplatnění nároku soudní cestou se může spotřebitel obrátit se svým podnětem i na Slovensku obchodní inspekci, protože porušení povinnosti vrátit včas kupní cenu je správním deliktem, za který může být prodávajícímu uložena pokuta do výše 3.319,39 EUR. Uložení pokuty prodávajícího nezbaví povinnosti vrátit kupní cenu spotřebiteli.

V případném soudním řízení budou prodávající a spotřebitel povinni prokázat tvrzené skutečnosti. Spotřebitel tak bude muset v řízení o vydání bezdůvodného obohacení mimo jiné prokázat, že došlo k bezdůvodnému obohacení na straně prodávajícího, a že k takovému bezdůvodnému obohacení došlo na úkor spotřebitele.

Zároveň nelze vyloučit, že popsaným jednáním prodávajícího mohla být naplněna i skutková podstata některého z trestných činů (např. trestného činu podvodu, v případě, že by byl spotřebitel úmyslně uveden v omyl a prodávající, resp . konkrétní fyzická osoba jednající jeho jménem, ​​nikdy neměl v úmyslu zboží dodat a ani vrátit kupní cenu). V této souvislosti máte právo obrátit se na orgány činné v trestním řízení.

Autorka působí jako advokátka ve společnosti PRK Partners.

Autor odpovědi nepřebírá odpovědnost za správnost a komplexnost odpovědi, že informace o problému jsou omezené formulací otázky.

Ilustrační foto na titulce – Mano Štrauch

 Přečtěte si další odpovědi z tohoto tématu poradny Přečtěte si další odpovědi ze všech témat poradny Zadejte novou otázku (pouze pro registrovaných) tsb_logo

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.