spořitelny, kteří nejsou konzervativní, nebojí se rizika a chtějí si i letos spořit v Negarantovaná fondu, musí podepsat prohlášení a poslat své důchodové společnosti.

Pokud jste ještě nedostali, tak v nejbližší době můžete čekat od své důchodové správcovské společnosti roční výpis stavu svého důchodového účtu.

K zásilce vám však váš správce přibalí i další důležitý dopis, který byste neměli přehlédnout.

Je jím prohlášení o setrvání v Negarantovaná fondu. Dostanou ho všichni střadatelé, kteří k 1. lednu byly spořitelny v jiném než dluhopisového garantovaném fondu.

„Stačí, když měli alespoň jedno procento v jiném fondu jako dluhopisovém,“ konstatuje mluvčí AXA DSS Jana Tarčáková Janičová.

Všichni, kteří si chtějí i po dubnu spořit v Negarantovaná fondu, musí toto prohlášení vyplnit, podepsat a poslat důchodové společnosti do konce března.

Pokud by náhodou někdo přibaleny prohlášení ztratil, nalezne jej na internetových stránkách penzijních správcovských společností.

Zavolat nestačí

31. březen

  • je datum, dokdy musíte DSS poslat prohlášení o setrvání v Negarantovaná fondu.

Některé DSS umožňují poslat formulář zpět poštou nebo i e-mailem. Jiné jen poštou. Některé společnosti přibalují i ​​bezplatné návratné obálky.

Telefonické oznámení společnosti nemohou akceptovat. „Prohlášení třeba doručit v písemné podobě a musí být potvrzeno podpisem spořitele. Forma i obsah prohlášení jsou stanoveny zákonem, „říká manažerka administrace Aegon DSS Miriam Rosenbergová.

„Pokud střadatel prohlášení nepošle do uvedeného termínu, stane se k 30. dubnu střadatelům garantovaného fondu, „vysvětluje Alena Fábryová, manažerka pro důchody ING DSS.

Toto platí pro střadatele v kterékoliv důchodové správcovské společnosti.

Přinesla to novela zákona, kterou schválili vládní poslanci v rámci balíčku snížení povinných odvodů do druhého pilíře či umožnění dobrovolných příspěvků na soukromé účty.

Přejít můžete i jindy

Pokud by se někdo ze střadatelů přece jen pozdě vzpamatoval a mezitím jeho úspory správcovská společnost převede z Negarantovaná fondu do garantovaného, ​​není nic ztraceno. „I po této změně má nadále právo kdykoli změnit fond,“ dodává Fábryová.

Jak změnit penzijní fond

Měnit fondy mohou střadatelé i jindy. Nejen v době, kdy jim to přikazuje zákon.

  1. Fondy v rámci jedné společnosti můžete měnit v neomezeném počtu . „V tomto směru neexistují legislativní omezení a je na rozhodnutí klienta a jeho vztahu k riziku, jaký fond si zvolí a jak často je bude měnit,“ vysvětluje manažerka pro důchody ING DSS Alena Fábryová. Změna je bezplatná.
  2. Každý střadatel si může rozložit úspory najednou do dvou fondů . Jeden z nich však musí být dluhopisový garantován. Rozdíl mezi garantovaným a Negarantovaná fondem je, že správcovská společnost musí doplňovat v garantovaném fondu majetek v případě poklesu hodnoty důchodová jednotky, a to ze svého majetku.
  3. Střadatel, který chce přestoupit do jiného penzijního fondu, tak může učinit na základě žádosti o změnu. Den, od kterého chce přestoupit, musí uvést v žádosti. Nejbližší možný termín přestupu je den následující po dni, ve kterém byla žádost doručena.
  4. Některé penzijní fondy umožňují změnit fond i elektronicky . „Nejjednodušší  mFotolia_39901648_Subscription_XL-120x90.jpg formou, jak si střadatel může změnit fond, je přihlásit se na svůj osobní účet a změnu fondu realizovat prostřednictvím svého osobního účtu, „konstatuje například Jana Tarčáková Janičová z AXA DSS . Takovou možnost potvrdily i z VÚB Generali DSS. V ING DSS budou moci změnit fond elektronicky zanedlouho.
  5. Pokud máte pocit, že vám vyšší výnosy nepřinese ani změna fondu v rámci vaší správcovské společnosti, můžete změnit i důchodovou správcovskou společnost . Můžete tak učinit za poplatek 16 eur.

(rag, ILUSTRAČNÍ FOTO – Fotolia)

Při přestupech nejsme aktivní

Údaje o tem, jak se daří jejich fondu, si střadatelé najdou snadno. I když jsou nakonec nespokojení, mění fondy jen sporadicky.

Drtivá většina slovenského střadatelů ve druhém pilíři má vlažný postoj k manažování svých úspor.

Omezení

Výběr fondu

  • Od 50 let věku se peníze přesouvají do dluhopisového garantovaného fondu.
  • Každý rok se přesune 10 procent ze stavu na účtu až do dovršení 59 let , když bude mít střadatel v dluhopisovém fondu veškerý majetek.

Shodují se v tem penzijní fondy. „Pokud si odmyslíme změny fondů vynucené věkem, což realizuje důchodová správcovská společnost sama, tak jsou změny relativně vzácné,“ tvrdí generální ředitel VÚB Generali DSS Viktor Kouřil.

Spíše platí pravidlo, že od vstupu do druhého pilíře jsou střadatelé ve stejném fondu, dodává Jaroslav Pilát, člen představenstva DSS Poštovní banky.

Důvodem může být i to, že střadatelé aktivně nehledají informace o tem, jak se jednotlivým penzijním fondům daří.

Asociace penzijních správcovských společností přitem zveřejňuje na svých stránkách (www.adss.sk) přehled údajů o fondech na týdenní bázi. Dozvíte se z nich aktuální hodnotu důchodové jednotky konkrétního fondu zda to, kolik zaplatíte za správu důchodového fondu.

Údaje za svůj fond si můžete porovnat s údaji ve srovnatelném fondu ostatních penzijních správcovských společností, ale is údaji dalších fondů.

(rag)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.