Resort hospodářství má vážné výhrady k „biči na obchodní řetězce“ z Jahnátkovej dílny. 56711690

Ministerstvo hospodářství (MH) SR žádá návrh zákona o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích, jejichž předmětem jsou potraviny, stáhnout z legislativního procesu.

„Nový návrh zákona Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) ČR je téměř identický se zrušeným zákonem 140 z roku 2010, který nahradil předchozí zákon 172 z roku 2008 o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích, „ vyplývá dále z vyjádření, které resort hospodářství SR předložil do meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona.

Zásah do svobody
Cílem MH ČR je neustále zlepšovat podnikatelské prostředí a současně zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele. V rámci toho resort hospodářství přehodnotil některé zákony, například takové, které nepřiměřeně zasahovali do svobody smluvních vztahů, a takovým se ukázal i zákon 140/2010 o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích mezi odběratelem a dodavatelem zboží, kterým jsou potraviny.

„Obecně lze konstatovat, že legislativní úpravou smluvních vztahů jde o omezení volného trhu a smluvní volnosti založené na dobrovolnosti uzavření smluvního obchodního vztahu mezi jejími účastníky a upřednostnění jednoho účastníka vztahu (dodavatelů) na úkor druhé smluvní strany (zpravidla obchodní řetězce). Dochází tím k narušování a deformaci podnikatelského prostředí av konečném důsledku ke snížení konkurenceschopnosti. Tím se jeví tento návrh zákona jako kontraproduktivní, „ uvedlo MH ČR .

Problém pro naše potraviny
Je totiž počítat is rizikem, že subjekty dotčené návrhem zákona, především obchodní řetězce, se přestanou obracet na domácí výrobce (dodavatele) a přeorientuje se na zahraničních dodavatelů. Hrozí také riziko, že se ceny zvýší a navíc se dává možnost většího průniku zahraničních potravin na slovenský trh na úkor Slovenská výrobků.

Nosným principem normativní právní úpravy obchodních závazkových vztahů je kromě jjiných i princip smluvní svobody. Kromě toho, pokud jde o vztahy mezi obchodními partnery, tyto jsou řešeny více právními normami, ale zejména Obchodním zákoníkem. Tyto právní normy zajišťují svobodu podnikání, ochraňují hospodářskou soutěž před jejím omezováním s cílem podpořit hospodářský rozvoj ve prospěch spotřebitelů. Zejména zákon o hospodářské soutěži jednoznačně stanoví podmínky a formy nedovoleného omezování soutěže, klasifikuje přiměřeně vyčerpávajícím vztahy, jejichž úpravu se jednostranně (nároky jsou kladeny především na odběratele) a neobjektivní snažili řešit předchozí právní úpravy dané problematiky.

Nečisté řešení
Problémy dodavatelů jsou dlouhodobé a jejich řešení je podle MH ČR třeba zvolit jiné nástroje než zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích. Výhrady proti takové právní úpravě měla v minulosti i Evropská komise. Třeba přitem podotknout, že Ministerstvu hospodářství SR jako gestoři předchozích právních úprav v době jejich platnosti nebyl od dodavatelů, tedy výrobců, zpracovatelů či jjiných dodavatelů doručen žádný oficiální podnět na zneužívání ekonomické síly obchodních řetězců.

Tímto problémem se zabývají i jiné členské státy EU převážně v souvislosti s dominantním postavením provozovatele obchodu na trhu v rámci ochrany hospodářské soutěže. Toto řešení je právně nejčistší, což ukázala i praxi v těchto členských státech.

„Z uvedených důvodů považujeme navrhovanou právní úpravu za neobjektivní, likvidační a deformující zdravé podnikatelské prostředí a také za nadbytečnou, proto MH SR nedoporučuje pokračovat v dalším legislativním procesu přijímání tohoto návrhu zákona, „ dodal resort hospodářství.

Kontextové odkazy ETARGET

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.