Helena Kokolová |

Soudy čelí narůstajícímu počtu žalob. Přes 35 tisíc důchodců, ale i tisíce rodin s dětmi dostali výzvy z exekutorských úřadů. Důvodem jsou neuhrazené splátky různých půjček od nebankovních společností, ale i bank, neuhrazené faktury za elektřinu, plyn, kabelovku či mobil.

Ilustrační foto.

Autor: Shutterstock

Živnostníci zpožděné s platbami do Sociální a zdravotní pojišťovny. Nezaměstnaní nemají z čeho platit za byt. To vše může skončit u soudu a iu exekutorů. Situace se na východě Slovenska vyhrotila natolik, že soudci Košického kraje volají po zpřísnění pravidel vzniku a fungování nebankovních společností, které těží z nedostatku finančních prostředků v rodinách.

Důchodci jsou příkazem na srážky z důchodu zaskočeni. „Důchod je příjem jako každý j jiný, přičemž výše příjmu, na kterou exekutor nemůže sáhnout, je stanovena. Pravidla jsou stejná jako při srážkách ze mzdy, „říká exekutor Jozef Blaško. Příkaz na srážky zasílá exekutor Sociální pojišťovně a ta vypočte výši srážek, která závisí i na počtu osob, které důchodce vyživuje.

Sociální pojišťovna jako plátce důchodové dávky je povinna provádět srážky z důchodu. „Postupujeme jen a jen na základě rozhodnutí soudů, soudních exekutorů, ale i přímo daňových úřadů, správních orgánů, jakož i dalších na to oprávněných osob. Stává se to zejména, pokud příjemce důchodové dávky dobrovolně nezaplatil peněžní částku, jejíž zaplacení mu bylo uloženo vykonatelným rozhodnutím některého ze zmíněných subjektů, „říká Jana Ďuriačová, ředitelka komunikačního odboru Sociální pojišťovny.

Po tem, Čo Sociální pojišťovna dostane příkaz k provádění srážek z důchodu, porovná, zda jsou identifikační údaje totožné s údaji poživatele důchodové dávky. „Výpočet částky srážek je dán. Postupujeme podle platných předpisů, „říká dále Ďuriačová. „Zákon stanovuje i limity, kolik může exekutor srazit důchodci z důchodu. Životní minimum je momentálně stanoveno na částku 189,83 eura a penzisty po uplatnění srážek musí z důchodu zůstat nejméně 60 procent z částky životního minima, tedy musí mu zůstat alespoň 113,89 eura. Vymáhá se tak zejména výživné, daně, místní daně a poplatky, pojistné na zdravotní pojištění a na sociální pojištění, půjčky od nebankovních subjektů a od bank. „Pokračování – s. 18Ľudia zapomínají na nezaplacené faktury

Lidé se někdy i vědomě vyhýbají přebírání zásilek, na různé výzvy nereagují, a to je chyba. Po čase už i zapomínají, že vůbec nějaký dluh měli. „Setkáváme se s tím často, když se věc dostane už k nám. Nevědí kdy a jak dluh vznikl, „říká dále exekutor Jozef Blaško. „Je třeba si uvědomit, že v některých regionech lidé nemají z čeho žít, tak jsou nuceni brát si půjčky i od nebankovních společností, kupují zboží a nezaplatí ho.“ Pokud někdo ztratil zaměstnání a není schopen platit ani za byt, měl by jednat včas . Bytová družstva a správci neplatičům posílají výzvy. Mohou se s nimi dohodnout i o splátkovém kalendáři, nebo i o výměně bytu za menší.

Exekutor je vždy povinen vyrozumět dlužníka o zahájení exekuce. Po výzvě má ​​ještě 14 dní na to, aby vymáhanou částku zaplatil. V takovém případě se náklady exekučního řízení sníží o polovinu. Náklady, ne však dlužná částka, tu třeba zaplatit. Jinak má exekutor nárok na dvacetiprocentní odměnu z vymožené částky a protože je plátcem DPH, tak na dalších dvacet procent z této částky. V jeho odměně jsou již zahrnuty všechny výdaje, které s vymáháním dlužné částky měl a vyúčtoval jejich exekučnímu soudu. „Platíme třeba znalecké posudky, bankám za zpřístupnění bankovních účtů dlužníků, za zpřístupnění evidence motorových vozidel. Neplatíme jedině katastru, kde exekutoři mají už bezplatný přístup, „říká Blaško.

Proti výzvě exekutora je ještě přípustný i opravný prostředek. „Lidé to i využívají, důvody námitek jsou přesně určeny v exekučním pořádku. Soud rozhodne, zda jsou odůvodněné. Pokud přitem považuje za nezbytné předvolat si účastníky, tak si je i předvolá, je to však spíše výjimka, než pravidlo, „říká Blaško.

Stalo se, že soud zastavil exekuční řízení, protože dlužník namítl, že rozsudek ne z vlastní viny nepřevzal. „Stává se to, zvláště pokud se někdo zdržuje v zahraničí. V takovém případě je však povinnost zajistit, aby za dotyčnou osobu listiny ze soudů nebo jjiných úřadů někdo přebíral. Rozsudek totiž nabude právní moci i když ho povinná osoba nebo její zmocněnec ve lhůtě nepřevzaly. Jedině platební rozkaz musí soud doručit doporučeně do vlastních rukou a žalovaný má možnost proti němu do 15 dnů od převzetí podat odpor. Pokud by ho však nepřevzal, tak soud platební rozkaz zruší a vytyčí řádné soudní jednání, „upozorňuje dále exekutor.

V každém případě, pokud se někdo déle zdržuje mimo trvalé bydliště, případně v cizině, měl by zmocnit svých příbuzných na stahování zásilek. „Může zmocnit i starosty obce, příslušné městské části, ale může zmocnit na stahování zásilek i souseda,“ radí Blaško. Pro každé exekuční řízení v takových případech musí být stanoven zvláštní opatrovník. Osobu může navrhnout i exekutor, může to být někdo z rodiny, ale i cizí osoba. Koná se pak už jen s opatrovníkem. „Je však třeba poznamenat, že má jen práva v exekučním řízení, v žádném případě něj nemůže projít dluh. Může však požádat o zastavení exekuce, ale io její odklad. „

Právníci proto varují – nenechte bez povšimnutí ani jednu výzvu. Každý, i zanedbatelný dluh, na který zapomenete, vás po čase může nemile překvapit. Nevyplatí se proto nepřebírat listovní zásilky a pokud se někdo dlouhodobě zdržuje v zahraničí, měl by na jejich převzetí zmocnit souseda nebo někoho z rodiny. Třeba reagovat už na první výzvu, ještě před uplatněním pohledávky u soudu. Pokud se totiž věc dostane už na soud a pak k exekutorovi, počítejte s tím, že dluh naroste nejen o soudní poplatky – platí se 6 procent z vymáhané částky, ale i náklady soudního a exekučního řízení.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.