Se vznikem společenství vlastníků bytů si lidé žijící v bytových domech začínají uvědomovat zodpovědnost, která jim vyplývá z výsady vlastnictví. Jednoduše řečeno chtějí se o svůj bytový dům starat a jeho společné části již vnímají jako vlastní.

do-textu-1
Při porovnání investic vynaložených na obnovu rodinného a bytového domu bude jednoznačným vítězem rodinný dům. V případě bytových domů často investice pouze do drobných oprav neodpovídají hodnotě a technickému stavu bytového domu, a proto by měly vlastníci přistoupit k jeho revitalizaci koncepčně.
Součástí obnovy bytového domu je i úprava vstupních prostorů. Jejich nedílnou součástí jsou poštovní schránky. Při jejich výběru je důležité přihlížet mj. i na funkční a estetické prvky.

Kam poštovní schránky umístit?
První otázkou, kterou je třeba řešit, je otázka vhodného prostoru na umístění poštovních schránek.
Podle počtu schránek potřebných pro daný bytový dům se nejprve zvažuje zabudování takzvaných dvoustranných poštovních schránek (obr. 1) v prostorách vstupních dveří (zásilky se doručují z vnější strany objektu a vybírají zevnitř). Schránky se umJítují v souladu s požadavky ČSN 73 4301: 2005 (Budovy na bydlení) a poštovním řádem t když, že na doručení zásilek není nutné vstupovat do uzamčené části budovy. Schránky lze kotvit do pevných kovových, dřevěných nebo plastových rámů bran, namísto výplně nebo do předem připravených otvorů ve zdivu.

třeba dbát na to, aby prostor vstupní brány zůstal stejně funkční jako před montáží, vhodně řešit šířku a rozmístění dveří a pevných výplní. Dvoustranné poštovní schránky lze osadit i po stranách vstupu. Ideální je používat skupinové poštovní schránky, speciálně vyráběné v sestavách určených pro tento účel. V případě dvoustranných poštovních schránek je důležité přesné provedení a slícování všech pohyblivých částí schránek doplněny těsněním, kterým se zajistí snížení prostupu tepla přes schránkové boxy.

obr1 -obr2

Rozvržení výšky schránek

 obr-4 V souladu s ČSN EN 13724: 2003 (Poštovní služby. Vhazovací otvory domovních listovních schránek a listových panelů. Požadavky a zkušební metody) doručovací otvory skupinových schránek mají být umístěny t když, aby se vzdálenost jejich os od podlahy pohybovala od 400 do 1 800 mm . Třeba myslet i na osoby s omezenou pohyblivostí a část schránek umístit ve výšce v rozmezí od 800 do 1 200 mm nad podlahou. Tím se zajistí bezproblémový přístup těchto osob k zásilkám.

Pokud prostor vstupních dveří nedovoluje umístění dvoustranných schránek při dodržení potřebné výšky, doporučuje se použít jednostranné poštovní schránky (doručování i výběr zásilek se realizuje z jedné strany). Lze je umístit na stěnu budovy, případně na samostatné konzoly před budovou (obr. 2). Pro tento účel je třeba použít schránky s kvalitní povrchovou úpravou odolnou proti povětrnostním vlivům a následné korozi. Bez ohledu na to, že schránky jsou chráněny stříškou, je důležité k zajištění ochrany zásilek proti kontaminovaný použít konstrukci schránek s odtokovými drážkami s přesně lícující záklopkou (kryt doručovacího otvoru).

Všednost lze nahradit barvami
Pokud investor z různých důvodů preferuje umístění schránek do interiéru, má možnost sám navrhnout jejich barvu nebo kombinaci barev. Barvy schránek jsou velmi důležitým prvkem, kterým lze při troše kreativity modernizovat vestibul bytového domu a dodat mu jedinečný design. Barvy pohyblivých částí (dvířek, záklopek) ladí s barvou stěn, čímž vznikne efektní jednotný celek (obr. 3). Vhodnými a praktickými doplňky interiérů jsou stojany na reklamní tiskoviny (obr. 4), které jsou zpravidla lakovány ve stejných odstínech barevné škály RAL, jakou mají schránky. Pro aktualizaci sdělení v obytném domě slouží vitríny (obr. 5). Výrobci je nabízejí v různých rozměrech, které umožňují umístění potřebného počtu formátů A4. Vitríny jsou vybaveny uzamykacím mechanismem a bezpečnostním polykarbonátovým sklem.

obr -5

Komunikační zařízení, kamery, čipy
Pro zajištění komunikace s byty lze do prostoru schránek zabudovat komunikační  obr-6 panel. Ten sestává ze zvonkových tlačítek s popisky pro jednotlivé byty, z komunikační jednotky, případně kamerové jednotky. Dotykový zda bezdotykový domovní přístupový systém se stává standardem každého bytového domu a stejně jako dobře umístěné poštovní schránky přispívá k bezpečnosti objektu. Při výměně vstupních dveří by se na něj proto nemělo zapomínat a instalaci zajistit už během montáže schránek. Výhodou osazení komunikačního systému (obr. 6) do panelu zároveň se schránkami je:

  • pevná a přesná poloha zařízení,

  • dobrá dostupnost elektrických vedení k zařízení,

  • odstranění zednických prací vyplývajících z narušení obvodového zdiva.

Kvalita a cena
Dobrou zprávou je, že slovenská spotřebitelé jako správcovské firmy a komunity stále více kladou na přední místo kvalitu výrobků. Zajímají se o reference firmy, vyžadují certifikáty jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001: 2009, informují se o původu výrobků, zajímají se o záruku a její uplatnění v praxi, záruční a pozáruční servis, který firma poskytuje. Za poslední roky se poučili ze zkušeností, at už cizích nebo vlastních, že to, Čo je levné, nemusí být kvalitní. Obecně lze konstatovat, že kladou důraz na výběr zhotovitele, díky čemuž se jejich investice do majetku stává efektivní.

autor: Ing. Milan Martinásek
foto: MARBOX

Článek byl uveřejněn v časopise Správa budů [1] .

References

  1. ^ časopise Správa budů (www.casopissb.sk)

doručení zásilek –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.