Na území České republiky je nevyžádaná pošta (spam) zakázána zákonem o reklamě (č. 147/2001 Sb.). Podle paragrafu 3 odstavce 7 „se reklama nesmí šířit automatickým telefonickým volacím systémem, telefaxem a elektronickou poštou bez předchozího souhlasu jejich uživatele, který je příjemcem reklamy“.

Podle dalšího zákona o elektronickém obchodu poskytovatel služeb nesmí doručovat informace elektronickou poštou, pokud si je příjemce sám předem nevyžádal. Dozor nad dodržováním obou výše uvedených zákonů má SO. Porušování zákonů může vést k finančním pokutám.

Další zákon, o kterém by příjemci elektronické pošty měli vědět je ten o elektronických komunikacích (č. 351/2011 Sb). Dovoleno volat nebo používat automatické volací a komunikační systémy bez zásahu člověka, elektronické pošty včetně zpráv (SMS) je povolena pouze s vaším předchozím souhlasem. Pokud jste ho i společnosti dali můžete jej kdykoliv odvolat.

Letáky ve schránkách – porušení zákona?

Vhazování letáků do schránek, přesto, že adresát oznámí, např. sdělením na schránce, že si nepřeje dostávat reklamní materiály, se rovněž považuje za porušení zákona o reklamě. Samozřejmě jen v tem případě, jestliže se dá dokázat, kdo předmětné reklamní letáky do schránky vhodil. Informuje webová stránka České obchodní inspekce (SOI). Mnohé z nás doslova zahlcují letáky, ale stále mnoho z nás neví, že stačí když na schránku umístíme jednoduché upozornění „nevhazovat letáky“. Pokud máte takto označenou schránku a přesto v ní najdete reklamní leták, už je to ilegální činnost. V tem případě je třeba kontaktovat Slovensku obchodní inspekci.

Souhlas je potřebný, ale ne vždy

Současně se podle téhož zákona předchozí souhlas příjemce elektronické pošty nevyžaduje pokud jde o přímý marketing vlastních obdobných výrobků a služeb osoby, jehož kontaktní informace na doručení elektronické pošty tatáž osoba získala v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb av souladu s tímto zákonem nebo se zvláštním předpisem. Příjemci elektronické pošty musí být poskytnuta možnost jednoduše a bezplatně kdykoliv odmítnout takové užívání kontaktních informací v době jejich získávání a při každé doručené zprávě pokud toto využití neodmítl. Je zakázAno zasílání elektronické pošty, ze které není známa totožnost a adresa odesílatele, na kterou by příjemce zaslat žádost o ukončení zasílání takových zpráv, a nabádání k návštěvě webového sídla v rozporu se zvláštním předpisem.

V případě pokud vám některá společnost pošle prvotní mail dotazujúci se k udělení souhlasu o zasílání reklamy a vy na něj neodpovíte, nejde o váš automatický souhlas. I taková prvotní zpráva může být považována za spam!

Dodržování zákona o elektronických komunikacích spadá pod Telekomunikační úřad Slovenské republiky. Pokud si myslíte, že byl porušen zákon, neváhejte a pište na Telekomunikační úřad SR.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.