2012-06-14 (15:50) | Ekonomika [1]
-Decentralizace jako následek rozpadu říše

„Centralizace způsobuje mrtvici jádru a anémii na okrajích.“ ~ Lamenais


Současný politický systém je zjevně duševně nemocný. Trpí schizofrenií. Po celém světě téměř nikdo nedůvěřuje politikům a téměř všichni hlasují za politiků, kteří slibují reformovat vládu.

Voliči správně podezírají, že všechny západní vlády čelí prohlášení konkursu z důvodu důchodových programů a vládou financované kontrolovaného zdravotnictví , ale tyto dva programy jsou politicky nedotknutelné. Voliči jejich vyžadují.

Po čtyři desetiletí politici (USA) vystupovali voličů s tímto sdělením: „Tyto dva systémy se dají reformovat, ale musíme jednat teď Pokud to budeme zdržovat tak vláda zbankrotuje.“. Navzdory všemu tyto stém nikdy nereformovali.

Deset let později další skupina optimistických reformátorů předstoupí se stejným slibem: „Systémy mohou být reformované pokud budeme jednat nyní.“ Nikdo tomu nevěří. Nikdo by neměl. Pokud tyto programy opravdu mohou být reformované „pokud budeme jednat nyní,“ pak předchozí varování byly pouhým šířením poplašných zpráv. Opravdu se není kam spěchat. Takže kongres předkládá řečnickou otázku: „Proč bychem měli věřit, že je třeba spěchat teď?“ Výsledek: systémy nikdy nereformovat. Kongres odkopne plechovku.

Velký bankrot

Federální vláda (USA) skutečně směřuje k bankrotu. Čísla nelžou. Tato skutečnost vytváří pesimismu v některých kruzích. Lidé, kteří se dívají na čísla přijdou k závěru, přesně, že federální vláda nedokáže protlouct z této krize. Po celém světě se vlády národních států nepretĺčú bez modřin. Zde už nebudou moci uklidit plechovky.

Mám dobrou a špatnou zprávu. Špatná zpráva jako první. Pokud jste závislí na vládě pro své zajištění na stáří, máte jen jednu naději: brzy zemřít. Dobrá zpráva: Když Washington narazí, budou úředníci muset hledat práci v jiné branži. Miliony úředníků po celém světě.

Představuji scénář, který není široce sdíleným. Průběhajúci proces není obecně známým. Přesto je tento proces je nezvratným.Když mám pravdu, tak soudný den se blíží. Není to konečný rozsudek. Je to osvobozující rozsudek.

Existují samozvaní optimisté, kteří tvrdí: Medicare se bude protloukat. Podobně jsou zde samozvaní optimisté, kteří tvrdí, že současný keynesiánský systems bude protloukat. Tito lidé jsou ve skutečnosti pesimisty. Argumentují, že morální zlo a ekonomická iracionality mohou fungovat. To je pesimistická zpráva. Naštěstí se mýlí.

Lidé se protlouct i když zde keynesiánský systém nebude. Lidé kteří vsadili na farmu, ne na keynesiánský systém, se protlouct.

Zákon impéria

Říše se rozpadají. To je sociální zákon. Neexistují žádné výjimky.

První známý sociální teoretik který formuloval tento zákon byl prorok Daniel. Oznámil to králi Nebúkadnesarovi. Jeho analýzu si můžete přečíst v Danielovi 2. Verše 44 a 45 jsou klíčem k pochopení zákonů říše.

Římská říše stojí jako model. Ale je tu vážný problém. Máme přinejmenším 210 teorií proč se rozpadla. Je jich tolik, a i můj kolega z kanceláře Rona Paula Bruce Bartlett dostal ocenění za jednu z nich. V každém případě, Řím se nezhroutil ze dne na den. Protloukal se přes několik století a plýtval spolu s občany. Předpokládám, že to byly velmi vzdělaní lidé, kteří jednou předstoupili před voliče pozdní Římské republiky a řekli něco jako: „Pokud nebudou přijata rozhodná opatření nyní, Řím zkrachuje.“ Měli pravdu. Ale to trvalo mnohem déle než si mysleli. V těchto dnech to netrvá zdaleka tak dlouho.

Říše roste na první pohled téměř nevědomky. Nikdo nejde na to mocensky a řekne: „Hej! Proč nevytvoříme říši?“ Spíše člověk říká toto: „. Nejsem chamtivec. Všechno, Čo chci, je řídit zemi přiléhající ke mně.“

Ve vojenských záležitostech je to ekonomika z expanze. Pro armády bojovníků je dobývání nákladově efektivní-přicházejí daňové výhody. Armáda výběrčích daní dělá výběr daní nákladově efektivním. „Odevzdejte své peníze“ je účinnnou metodou. Velmi brzy máte říši.

Ale je tu zákon byrokracie, který platí pro říši. Říše přijde do bodu, kdy více stojí správná byrokracie, jak byrokracie může generovat přes donucování. Pak říše začne praskat. Nemůže prosadit své nároky. Takže růst ekonomiky říše má ve svém středu ekonomiku z expanze. Pád říše způsobuje ekonomika v jejím středu: ekonomika z expanze.

Myslím, že tento proces působí jako uplatňování práva z rostoucích výnosů. Přidávat více z jednoho faktoru v počáteční fázi procesu zvyšuje celkový výkon. Ale, jak se více a více přidává, jiný zákon přebírá moc: zákon klesajících výnosů.

Příklad: voda a půda. Přidejte trochu vody poušti a můžete vypěstovat více potravin. Přidejte více vody a může růst mnohem více jídla. Do určitého momentu urychlíte tempo návratnosti nákladů. Společný výstup má větší hodnotu než náklady na přidání vody. Ale přidáváním vody dostanete bažina. Zákon o snižující se návratnosti převezme kontrolu. Přidat ještě více vody a krajina je pod vodou. Můžete mít poušt, bažina nebo úrodnou půdu na jednem místě.

Tento zákon se vztahuje na moc. Přidáte moc a generujete další příjmy. Ale když budete přidávat spoustu moci, náklady na byrokracii začnou pojídat příjmy. Odpor se také zvýší: vnitřní a vnější. Systém se hroutí do sebe a chřadne.

S jedinou výjimkou v historii – Sovětský svaz v roce 1991 – říše dosud nedokončili svoji činnost bez krveprolití.

V případě Sovětského svazu vyšší politici privatizovaly celý systému v prosinci 1991. Převzali okamžitě kontrolu nad majetkem s tím, že se skamarádili s kapitalismem. Rozdělili si majetek a peníze a uložili na švýcarských bankovních účtech. Sebevražda SSSR systémem jako kdyby se „Vladimir Iljič Lenin setkal s Davidem Copperfieldem.“ Teď to vidíte, teď už to není. V historii marxismu žádná událost lépe neilustruje Marxův princip peněžních vazeb. Je to podvod na Leninovy ​​ochraně proletariátu.

Všimněte si vzor říše. Začíná pomalu, průběžně budovaná staletí: Římské impérium, ruská Říše, francouzská Říše. Pak říše narušuje buď rozklad nebo revolucionáři, jako tomu bylo ve Francii (1789 – 1794) av Rusku (1917). Ale to jen omeškáva rozvrat, nepřekonává ho.

Moderní národní státy

Ekonomika expanze formovala vývoj moderního národního státu. V roce 1450 byly vlády západní Evropy malé. Řídili malé území. Byly to zbytky středověkého světa, který byl Daleko více decentralizovaný.

Od roku 1550 se to začalo měnit. Už tu bylo vidět počátky moderního národního státu.

Daňové příjmy plynuly do centralizovaného království. Obchody rostly. Tržby rostly. Výzbroj se zlepšovala. To vše se dělo půl tisíciletí. Ale stejně jako exponenciální křivka, linie se začala pohybovat směrem nahoru viditelně kolem roku 1500.

Vyrostli námořní velmoci a říše: Španělsko, Portugalsko, Anglie. Napadaly se na moři. Potom přišli Nizozemsko a Francie. Spojení námořní síly a obchodních monopolů lákaly národy do soutěže o obchodních zónách. Myšlenka volného trhu bylo století vzdálená s výjimkou akademické enklávy na škole v Salamance.

Zákon rostoucích výnosů bylo zřejmým v tomto procesu. Zde platí rovnice: zdanit více a rozšířit pravomoci národního státu na úkor místních samospráv interně a externě zahraničními vládami. Výhody vzniknou převážně na bázi politické hierarchie a systému propojených rodin. Ekonomika expanze řídila proces. Dělba práce upřednostňovala centralizaci. Místní jednotky civilní vlády nemohli konkurovat.

Dovolte mi uvést příklad z oblasti historiografie. Historik koloniální Ameriky může psát o mnoha tématech: přistěhovalectví, technologie, struktura rodiny, města, výsadba a hospodářský rozvoj, duševní trendy, a tak dále. Píše o otázkách života, které ovlivnily každodenní život občanů. Ale o národní politice může psát až po květnu 1754: „bitva“ o Jumonville Gjen.

Bitva u Jumonville Glen je neznámá všem kromě historiků-odborníků na koloniální Ameriku. Je to škoda, protože tato bitva byla nejdůležitější vojenskou událostí v dějinách moderního světa. Doslova spustila moderní svět. Odtud vedou kroky k (1) francouzské a indické válce, (2) Kolková krize (3) americká revoluce (4), Francouzská revoluce (5), Napoleon (6) nacionalismus, (7) moderní revolucionizmus (8), komunismus (9 ), fašismus a (10) americké impérium. Odstartovaly to milícieVirginie pod vedením majora George Washingtona, věk 22 let.

Před ratifikaci americké ústavy je možné a rozumné psát o Americe bez vázání příběhu k politice. Po roce 1788 je každá spisovatel zatahování psát ze zaměřením na prezidentské volby. Nelze mluvit bez spojování všeho s výsledky čtyřletého systému obnovy národní smlouvy a její ratifikaci.

Rychle se blíží soudný den. Má to Čo dočinění s ekonomikou z expanze. A to má něco dočinění se zákonem klesajících výnosů.

Nejlepší popis tohoto procesu najdete v knize Izrael vojenského historika Martina van Crevelda: Vzestup a úpadek státu (Cambridge University Press, 1999). Sleduje historii západních národních států od pozdní renesance až do konce dvacátého století. Tvrdí, že přijde rozpad národních států a návrat decentralizace.

Kapitalistická výroba

Dalším projevem ekonomiky z expanze je vývoj továrního systému. V roce 1750 výroba byla v domácí režií. Většina lidí žila na farmách. Většina farem byly soběstačné.

Míst bylo málo a Daleko od sebe. Ty byly umístěny na pobřeží a podél velkých vodních toků. Závisely na obchodě. Možná 10% obyvatel západu žilo ve městech.

To se začalo měnit kolem roku 1800 ve Velké Británii. Možná v roce 1780. Možná roku 1820. Ale ekonomika se začala měnit. Nikdo nemá přijatelné vysvětlení proč se to stalo, ale změnilo to historii lidského života jako nic jiného. Ekonomika začala růst ve výši 2% ročne.Tento proces se brzy rozšířil do Spojených států. Svět začal být přemožen vlnou obchodních značek. Tento proces byl řízen cenovou konkurencí. Několik bohatěch podnikatelů uspokojovalo potřeby mas. Masy bohatli. Růst produktivity.

Nejvíce nenáviděnou funkcí staršími biznismani byla neúnavná služba kapitalismu kupní síle materiální slabší veřejnosti. Dělba práce je omezena rozsahem trhu, jako Adam Smith správně uvedl, a aby bylo možné používat novější, více specializované techniky výroby, kapitalisté museli rozšiřovat-expandovat-trhy. Nejúčinnějším prostředkem k získání přístupu na nové trhy je cenová konkurence.

Odpověď na každý pochod britských vojáků napříč Indií a na Dálném východě v hledání nových trhů ve dnech „slávy“ Anglie reagovala ekonomika expanze 25% slevou doma. Výrobce, který by nepřišel s touto slevou byl postupně nucen odJítz trhu, to znamená, že byl nucen vzdát se kontroly nad omezenými ekonomickými zdroji, které by mohly být využity efektivněji a lépe by splňovaly požadavky veřejnosti přes výkonnějšího výrobce.

Jak by chudí, nevzdělaní kupující mohli konkurovat establovanému bohatství anglické pozemkové aristokracie? Jako by je skromné ​​nákupy mohly konkurovat bohatému muži v soutěži výrobců? Jak by se mohli prachem pokrytí horníci ucházet o vzácné ekonomické zdroje bohatěch mužů? Jednoduše proto, že jich tam bylo tolik!

Jak kapitalistické techniky výroby neustále zvyšovaly výstup rodící se třídy, chudí se stávali mírně, ale trvale méně chudými. Několik mincí zde, pár metrů látky tam, násobíme milionkrát: k zemi připoutána šlechta nebyla dost bohatá na to, aby vydržela tento vytrvalý ekonomický tlak o něco méně chudých lidí, když se tak mnoho z těch mužů uplatnilo na vznikajících trzích Anglie.

Jako jednotlivci byli chudí, zejména před rokem 1840, ale nebyly až tak chudí jako byly v roce 1780. A to byla nová skutečnost života pro výrobce používající starší metody výroby.

Muži, kteří si nemohli dovolit jemné vlněné obleky si nyní mohli dovolit levné bavlněné a velmi rychle se ukázalo výhodné pro anglického podnikatele, že může platit vyšší dividendy pokud začne produkovat stovky tisíc bavlněných oděvů místo několik tisíc vysoce ceněných z vlny nebo hedvábí.

Čo sloužilo jako ekonomické osvobození celé třídě lidí šlechtici viděli jako formu otroctví, nevolnictví v továrně s hodinovým pracovním řádem, dlouhé hodiny, monotónní rutizovaná práce a práce dětí. To, Čo rozhodně odmítali vidět bylo to, Čo jaký byl osud těchto hmot podle starého systému výroby: hladomoru a smrti. Bylo to Irsko, ne v Anglii a Skotsku, které utrpělo hladomor 1848-50, a bylo Irsko, které nevidělo „mor“ z tovární výroby.

John Ruskin, konzervativní literární kritik v polovině devatenáctého století, shrnul případ proti kapitalismu: „Není téměř nic na světě Čo nějaký muž nemůže dělat trochu horší a prodávat o něco levnější a lidé, kteří se domnívají, že ceny jsou jen kořistí tohoto muže.“

Konzervativní sociální kritici viděli nejen tvrdé podmínky továrního systému – tvrdé v porovnání ze životem tradičního agrárního sociálního systému-ale ne v porovnání s nízkou produktivitou zemědělství, ale viděli i počáteční účinky v mase vyráběného zboží. Byly to nízké ceny i nízká kvalita – a opět, v porovnání se standardy kvality pro vzdělané sociálních kritiků.

Ti, kteří ocení nové oblečení, lepší bydlení, a žádoucí pracovní podmínky zřídka píší letáky, prostě chodí do práce a utrácejí své peníze. Nepochybně došlo ke standardizaci výroby. Avš když, jak zvýšit produktivitu dělníků, a jak jejich mzdy rostly, byla tato normalizace zanechal pro ty, kteří přicházejí – irští přistěhovalci, například – a různorodost začala být ekonomická možnost.

To ukazuje na podstatu kapitalismu jako síly sociální transformace. Zpočátku, cenová konkurence rozšiřuje trh. Nové skupiny získají přístup ke zboží, které není dosud k dispozici, a to buď proto, že ceny jsou příliš vysoké spíše, nebo proto, že výrobky ani neexistují.

Účastí na výrobním procesu se pracovníci přidali k tvorbě bohatství s jjjjjjinými lidmi. Výrobci jsou kupující, krok za krokem, jak se výstup na jednotku vstupu zvyšuje v důsledku specializace výroby, bohatství všech účastníků se zvyšuje. První rozšíření kupní síly se rozšiřuje jako výsledek zvyšování produktivity.

Model T Henryho Forda – „k dispozici v libovolné barvě, pokud budete chtít černý“ – byl vyroben když dispozici pro masy. Ale jako každé bohatství které vzrostlo v důsledku kapitalistických metod výroby a redistribuce bohatství (pokrývá to v podstatě stejný proces), velké množství lidí chtělo nějakou jinou barvu. Ford nepochopil tento fenomén moderního kapitalismu, a jeho odpor ke změně – v tomto případě zvyšování kvality a výběru – vedl k vítězství General Motors v roce 1920. GM nabídl více značek a více voleb v rámci těchto značek. Vláda GM dlouho netrvala. Firma zkrachovala v roce 2009. Dostala záchranný kruh od vlády aby ji udrželi nad vodou – a oklamali vlastníků akcií. Firma se zmenšila ve Spojených státech, ale zaznamenává obrovský v Číně. Menší, počítačově-specializované továrny nahradila staré továrny. Staré továrny jsou prázdné. Nemohou konkurovat.

Žijeme na prahu nové éry výroby: 3D výroby. Budeme mít továrny na našich stolech.

Hromadná výroba snižuje náklady. Výroba zpočátku je centralizovaná. Éra továrny nahradí éru po domácku tkaných. Nastoupí ekonomika expanze. To je první fáze: zákon rostoucích výnosů z centralizace.

To však není posledním krokem. Zákon o snižující se návratnosti převezme kontrolu. Éru indistriálnych kolosů a ekonomiky expanze se nahrazuje ve prospěch místní produkce.

ZÁVĚR

Mohl bych použít tuto analýzu na příkladu historie urbanizace: z vesnic do měst-do velkých měst-a zpět na předměstí.

Ekonomika expancionizmu prosperuje z centralizace. Dnes je upřednostňována decentralizace: ve výrobě, v oblasti vzdělávání, v rozvoji měst, ve finančnictví, v politice, a dokonce i ve vojenských záležitostech. Hnutí odporu jsou dnes na pochodu. Malý nemusí být krásným, ale jistě bude efektivním.
Pro ty z nás, kteří se děsí centralizace více než čehokoliv jiného třeba říci, že naše lodě od centra vzdalují. Žádná loď se nevrátí do centra. Její vzorem je Titanic.

Gary North

http://www.marketoracle.Čo.uk/Article34754.html [2]

Gary North nám položil na stůl plné menu. Přípitek-předkrm-polévka-hlavní chod-desert a aperitiv. Jádrem centralizace, lidově řečeno NWO, je ekonomika expanze kterou známe jako pyramidovou hru. Pokud nedostanete nových členů do systému systém krachne. Na této bázi fungují akciové trhy, trhy s deriváty a swapy. Nejprve přišla armáda pak „podnikatelé“. Tento systém ale vyvolává okamžitý odpor. Postupem času vypracovali mnohem sofistikovanější formu, která má několik vrstev podobně jako cibule. Tyto vrstvy jsou vytvářeny nadnárodními organizacemi jako je OSN, WTO, NATO, Světová banka, IMF, nevládní organizace. Na zamaskování podstaty se vypracovali doktríny šíření svobody, demokracie a volného trhu. Celý proces začíná „zpovědí ekonomického vraha“ když nejprve přijdou úplatky pro politiků kteří dobrovolně výměnou jejich dobrý život zaprodal občanů země korporační upírem. Pokud to nezabere tak přijde na řadu atentát, státní převrat, barevná revoluce. Pak to funguje tak jak je to v knize „The blood Bankers,“ když západní korporace vysají karjiny do morku kosti a zanechají poušt. Michael Parente tento proces v jedné z jeho přednášek nazval „globalizace chudoby“ – Globalization of powerty. Pokud to nezabere přijde na řadu operace falešná vlajka a napochodoval armáda. Oběti této politiky jsou na obou stranách. Vojensky pokořena krajina, ale i země původu, jejíž daňoví poplatníci financují tyto loupežné výpravy. Afghánistán a Taliban je příkladem za všechny. V roce 2007 měly Halliburton-Dick Cheney-jednání s Talibanem v Texasu. Cheney jim položil na stůl ultimátum: Vy nás necháte volně a zdarma transportovat ropu a plyn přes vaše území a my vás necháme hrát vaši hru. Taliban to odmítl a žádal poplatky za transport. Zbytek příběhu známe.

Dojdu se ještě při jedné věci. Jako pan North vzpomíná, že když pochodovala noha britským vojáka na cizím území, tak v Británii následovaly 25% slevy. Totéž mělo následovat po dobytí Iráku a Afghánistánu: cena ropy měla padnout čímž se snažili klepnout po prstech Putinovi a OPEC. Přivezen lup ale likvidoval domácí výrobu a lidé neměli peníze. Tak přišel pan Keynes s geniálním plánem nechat lidi žít na dluh. Dát jim kreditní karty aby korporace mohly lupu zbavit. Zabili několik much jednou ranou: prodali zboží, vydělali na úrocích z půjček, tlačením nekrytěch peněz způsobují inflaci, takže znehodnocují úspory a navíc holota zaplatí vojenskou výpravu přes státní rozpočet. Tímto stylem se ekonomická moc koncentrovala do rukou 1%.

Lék je jednoduchý: Zavednie povinnosti pro korporace zaregistrovat dceřinou společnost v zemi přes kterou bude platit daně z byznysu v zemi. A zavézt progresivní dovozní clo.

www.thedyinggod.cem www.terrorismandilluminati.cem [3] [4]

Juraj Smrk
Share / Bookmark pošli na vybrali.sme.sk Facebook [5]
V případě, že chcete přispět na chod dolezite.sk můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 420 208 3850/8360 mBank , variabilní symbol: 4444. Do účelu platby můžete uvést Vaše jméno, které bude zveřejněno s poděkováním. Vybrané finanční prostředky budou použity na zkvalitňování a chod dolezite.sk. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na dulezite zavináč dolezite.sk

Napište nám. Pošlete nám email s Vaším dotazem, návrhem nebo připomínkou na adresu dulezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článek je důležitý nebo zajímavý? Pošlete ho přes e-mail [6] nebo ho ukažte přátelům na Facebooku [7] . Rozšiřujte informace, nato jsou přece tu!

Pavel. wulohini7 [8] | ip: 85.160.12 [ 9] | 2012-06-14 (21:19)
Tohle se vůbec nedá číst. Obrovský článek malým písmem, bez jakéhokoliv členění av jednem odstavci.

VCR. qepivyna70 [10] | ip: 217.112.1 | 2012-06-14 (23:11)
v ČR to již brzy začne.
Vláda zastrašuje vlastní policii:

Již jim lepí!

[11]

Pandemonium. darujete36 [12] | ip: 188.123.1 | 2012-06-15 (00:05)
Souhlasím s Pavlem, ale když se nejprve podívám, kdo je autorem článku, mnohokrát mě už ani zmiňovaná forma nezajímá … [13]

ji. tehajita6 [14] | ip: 188.246.1 [ 15] | 2012-06-15 (01:05)
tenhle web se opravdu nedá číst. nejen že to písmo je neskutečně malé, ale i ty obrázky a celkový design. já tedy alespon pouzivam Adblock + takže nevidím reklamy, a písmo jsem zde Měl pomoci ctrl + zvětšení, takže velikost mi ani tak nevadila, ale zase mi vadilo ty handmade obrázky. nakonec jsem pomoci Adblock + vypnu i zobrazování VŠECH obrazku a konecne se na to da trochu dívat. ale zase jak vidim, jak je clanek dlouhy, tak stránku zavírej, nebudu si kvuli par clankum bratr dovolenou. skoda

diskusia / forum Přidej příspěvek do fóra
Prosím diskutujících, aby nepoužívali vulgarismy a dodržovali kulturu diskuse . Děkuji. (Admin)

-Velká Bankovní lež 2012-06-14 (08:39) | Ekonomika
Na kříži španělského bankovního sektoru nesou spoluvinu banky a politici. A doplácet na ni budou obcemi, tvrdí ředitel portugalského deníku Jornal de Negócios. [16] [17 ]
-Španělska žádost o 100 miliard € pomoci 2012-06-12 (10: Proč?Proč?

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.