Original article

Nárok na takzvanou vratku mají všichni odběratelé zemného plynu v tarifnem pásme D1, D2 a D3. Celkově jde o 1,4 milióna domácností. Vláda nepodporí domácnosti s vysokým odběrem plynu, kterých spotřeba spadá do kategórie D4. Ve vyhláške se Dále uvádí, že podmínkou na získání vratky je platná zmluva se Státním SPP nebo s některým z alternatívnych dodavatelů. Příspěvek se poskytne osobitne za každé odberné místo, do kterého se vykonala dodávka plynu.

Musí Jít o takovou domácnost, která měla k 1. novembru 2015 uzavřenou se svojím dodavatelem plynu platnou smlouvu o dodávce plynu. Vyhláška ministerstva hospodárstva stanovila 14 pásem vratiek v závislosti od spotřeby. Čím domácnost utratí plynu víc, tím vyšší dostane vratku. Úrovne vratiek jsou dvakrát po 10 eur, 14 eur, 18 eur, 22 eur, 28 eur, 37 eur, 45 eur, 55 eur, 65 eur, 80 eur, 100 eur, 125 a 165 eur.

To, kolik eur se domácnosti vráti zpět na platbách za plyn, bude záviset od celkové roční spotřeby plynu. Sumu, kterou získa domácnost na přelomu januára a februára, vypočítal rezort hospodárstva z údajů, které má k dispozícii od dodavatela. Výška vratky se bude pohybovat od 10 eur do nejvíc 165 eur. Slovenské domácnosti, které s pomocou plynu pripravujú teplú vodu nebo kúria, dostanou zpět 6 percent z roční platby za plyn. V kategórii D2 jde celkově o 350-tisíc domácností, které dostanou vratku ve výšce od 10 do 45 eur. V skupine D3 je to 380-tisíc domácností, kterým se na kúrení vráti od 55 do 165 eur.

Šeky prídu do schránky, preplatí ich pošta

Panelákem, kterých ročná spotřeba není vyššia jak 2110 kWh, pošle ministerstvo paušálnu vratku 10 eur. Obyvatelia bytoviek, kteří na plyne jen varia, však platí za plyn nepřímo v podobe účtů za teplo teplárňam, které většinou nakupujú plyn. Najpočetnejšiu skupinou je přitem práve tarifné pásmo D1, co predstavuje 680-tisíc domácností. Vratka se však bude týkat v případě panelákových domácností s centrálnym kúrením jen plynu na varene. Vláda nenašla způsob, aby vrátila Lidem v bytovkách i peníze za plyn na kúrenie, takže Lidí plynem nekúria přímo, ale platí za teplo.

Peníze se budou vyplácat prostřednictvím poštových poukážok, kterých distribúciu má zabezpečit Slovenská pošta. Na tyto účely si ze Státního rozpočtu polepší o jeden milión eur. Má Jít o najjednoduchší způsob, takže při bankovem prevode by museli domácnosti žiadat o citlivé údaje v podobe čísla účtu. Ne všichni obyvatelia přitem mají bankové konto.

Na to, aby domácnost získala vratku, nemusí udělat hodně. Po doručení listu od ministerstva hospodárstva, súčastí kterého bude i poštová poukážka, si vratku jednoduše nechá preplatit v kterékoli z pobočiek Slovenskej pošty. Na to, aby si Lidí tyto peníze vyzdvihli, budou mít 60 dní, co má být dostatok času i pro odcestovaných Lidi v zahraničí. Na vyplacení šeku je potřebné preukázat se dokladem totožnosti. Peníze budou vydané i manželovi či manželke, opatrovníkovi adresáta poukazu nebo splnomocnenej o­sobe.

Vratky za plyn můžou se sebou priniest i situácie, když listy s poštovou poukážkou můžou „zastihnúť“ nebožtíků. „Čo se týka odběratele, kteří zomreli po 1. novembri 2015, blízkym osobám zosnulého doporučujeme kontaktovat v prvém rade príslušného dodavatela plynu, s kterým byla uzatvorená zmluva o dodávce plynu, a požiadat o prepis zmluvy na odbernem místě na žijúcu osobu. Taktéž ministerstvu hospodárstva je potřebné predložit doklady průkazujúce prechod nároku na příspěvek na ďalšiu osobu. Takýmto dokladem je napríklad osvedčenie o dedičstve,“ spresňuje mluvčí rezortu Miriam Žiaková.

Vratku možno i zdediť

Pokud jde o odběratele, kteří zomreli před 1. novembrem 2015 a před týmto termínem nedošlo k prepisu zmluvy na žijúcu osobu, pozostalým nebude možné vyplatit příspěvek. V tomto případě totiž není možné určit oprávnenú osobu na vyplacení štátnej dotácie. Nárok na vratku mají podle ministerstva i domácnosti, které k 1. novembru 2015 neuhradili všechny platby za plyn. Vyplacení Státního príspevku totiž nemá žádný vliv na závazky odběratele vůči dodavatelůi. V případě, že dodavatel vypovedal neplatičovi smlouvu k 1. novembru 2015, domácnost už vratku nezíska.

Vratky za plyn jsou posledním z opatrení prvního vládneho balíčka, které budou stát daňových poplatníků 48 miliónů eur. K vyplácení podpory se vládny Smer odhodlal na základe údajne dobrého hospodárenia Státního SPP. Jedným z důvodem můžou být též klesajúce ceny plynu na svetových trhů, které se premietli do levnějších dodávek plynu pro domácnosti a malé podniky. Regulátor upravoval cenník s plynem v roku 2015 dvakrát. Prvé snížení o symbolické jedno percento predstavil regulačný úrad v januári, následne v septembri oznámil pokles o Další takřka 4 percentá. NBS však v roku 2015 predpovedala cenový pokles o 7 percent. Štát místo razantnejšieho zníženia cen plynu prišiel s vratkami za plyn ve výšce 6 percent Začiatkem tohto roka zlevnil plyn o Dalších 3,6 percenta. Za roky 2015 a 2016 tak došlo podle premiéra Roberta Fica k poklesu cen plynu o 14,6 percenta.

  odber plynu v kWh za rok odber plynu v kWh za rok orientačná platba za plyn výška vratky
  od do    
D1 0 2110 do 13 eur/mes. 10 eur
D2 2111 3300 13 až 17 eur/mes. 10 eur
  3301 4700 18 až 22 eur/mes. 14 eur
  4701 6100 23 až 27 eur/mes. 18 eur
  6101 7500 28 až 32 eur/mes. 22 eur
  7501 11000 33 až 45 eur/mes. 28 eur
  11001 13500 46 až 54 eur/mes. 37 eur
  13501 17935 55 až 70 eur/mes. 45 eur
D3 17936 20000 71 až 77 eur/mes. 55 eur
  20001 25000 78 až 95 eur/mes. 65 eur
  25001 31000 96 až 116 eur/mes. 80 eur
  31001 40000 117 až 147 eur/mes. 100 eur
  40001 52000 148 až 189 eur/mes. 125 eur
  52001 68575 190 až 247 eur/mes. 165 eur
D4 68576   od 248 eur/mes. 0 eur

Vyhláška, ktorou se ustanovuje způsob poskytnutí a výška Státního príspevku odběratelei plynu v domácnosti.

Podle premiéra tak vláda splnila sľub o zlacnení plynu. Podle kritiků z radů opozície jsou vratky za plyn predvolebným ťahem, jak získat priazeň voličů. Peníze mohli být podle nich použité napríklad na financovanie dotačnej politiky baní a obnoviteľných zdrojů energie, co by se odzrkadlilo i v nižších cenách pro spotřebitela. Rovnako podle opozície nejde ani o sociálne opatrenie, takže výška vratky se odvíja jen od sazby, v které domácnost odoberá plyn, a v skutočnosti nebere ohled na finančnú situáciu rodiny. Práve nízkopříjmové skupiny často kúria tuhými palivami.

Čítajte viac

Otázky a odpovede

Musím o vratku osobne požiadať?
Na tento účel není potřebné nahlasovat dodavatelůi plynu osobitne odpočet. Ministerstvo hospodárstva pošle list spolu s poštovým poukazem automaticky všetkým odběratelům plynu v domácnostiach se spotřebou v kategórii D1, D2 a D3. Poštový poukaz dostane domácnost na adresu trvalého bydliště.

Dostanem vratku i v případě, že sem zmenil trvalé bydlisko?
Když se trvalé bydlisko uvedené na doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovem poukaze, ale jméno a příjmení ano, Slovenská pošta vyplatí poukaz adresátovi. Ten k svému podpisu pripojí poznámku „osobne“.

Kdo rozhoduje o výšce vratky?
Výška príspevku se vypočíta z celkové spotřeby plynu za posledních 12 měsíců. Údaje o spotřebe poskytne dodavatel plynu, kterých platnost overí prevádzkovatel distribučnej sítě. Výška vratky tvorí 6 percent z roční platby za plyn v rozpätí od 10 do 165 eur. Odběratelé v tarifnem pásme D1 dostanou paušálnu vratku ve výšce 10 eur.

Čo mám dělat, když mi nedoručili poštový poukaz?
Poštové poukazy se budou zasílat v průběhu tohto a budouceho týdne v abecednem poradí. Může se preto stat, že některým odběratelům bude poštová zásilka doručená dřív a jjjjjiným nedřív. V případě, když vám nebyl šek doručený ani po této lhůtě, obráťte se na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.

Dostanem vratku i vtedy, když na mojem odbernem místě nemám žiadnu spotřebu plynu?
V případě vykázanej nulovej spotřeby plynu má domácnost nárok na vyplacení minimálnej výšky Státního príspevku v hodnote 10 eur. V případě nulovej spotřeby na místě, kde není známa spotřeba za posledních 12 měsíců, ale za kratší obdobie, se výška vratky stanoví v minimálnej výšce zodpovedajícej príslušnému tarifnému pásmu.

Může se vratka započítat s nedoplatkem u môjho dodavatela?
Nie, štátny příspěvek se vyplatí ze Státního rozpočtu přímo příjemci, a preto není možné tento příspěvek započítat s nedoplatkem za dodávku plynu od dodavatela plynu. Z rovnakého důvodu není možné tento příspěvek započítat ani s preddavkem za platby za dodávku plynu.

Kdo může převzít poštový poukaz?
Na vyplacení poštového poukazu je potřebné preukázat se platným dokladem totožnosti. Slovenská pošta vyplatí příspěvek i osobe, kterou adresát splnomocnil, či opatrovníkovi adresáta v případě, že byl pozbavený právnej způsobilosti. Příspěvek můžou převzít i osoby, které bývajú s adresátem v spoločnej domácnosti.

Dostanem vratku, když sem prešiel z kategórie maloodber do kategórie domácnost nebo naopak?
Dôležitý je datum takejto zmeny. Když ste k 1. novembru 2015 boli odběratelům plynu v domácnosti se spotřebou v kategórii D1 až D3, máte nárok na štátny příspěvek. V případě, že ste boli k 1. novembru 2015 odběratelům plynu v kategórii maloodber, nespĺňate kritériá na vyplacení Státního príspevku, který je určený jen pro odběratele plynu v domácnosti.

Jak se vypočíta výška vratky v případě, že sem zmenil dodavatela?
Při výmere vratky se posudzuje spotřeba plynu za posledních 12 měsíců, končiac 1. novembrem 2015. V případě zmeny dodavatela plynu na odbernem místě bude výška vratky vypočítaná z údajů, které poskytne prevádzkovatel distribučnej sítě, do které je odberné místo pripojené.

Mají nárok na vyplacení Státního príspevku i dedičia?
Pokud jde o odběratele, kteří zomreli po 1. novembri 2015, bude poštový poukaz zaslaný na jméno a adresu zosnulého odběratele. V takomto případě můžou pozostalí dostat vratku po predložení osvedčenia o dedičstve. Pokud jde o odběratele, kteří zomreli před 1. novembrem 2015 a nedošlo před týmto termínem k prepisu zmluvy na odbernem místě na žijúcu osobu, nebude možné vyplatit štátny příspěvek.

ZDROJ: SPP

doručení zásilek – Správy Google

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.