Od pondělí je účinná novela zákona o veřejných zakázkách, která měla urychlit čerpání fondů. Některá ustanovení novely však pořádně zkomplikují život zadavatelem.

Ne nadarmo se říká dvakrát měř a jednou řež. Novela chtěla pomoct, místo toho způsobí problémy.

Problematické místa jsou zejména v § 38 (poskytování vysvětlení), § 41 otevírání nabídek, § 136 žádost o nápravu, § 138 řízení o námitkách a § 149 odst. 1 písm l) ak) – ve kterém zákon umožňuje uložit nové velmi vysoké sankce!!

Kolik trvá nákup auta

Ptáte se o kolik se zkracuje nákup běžného auta za 13 000 eur?

Pokud jste v roce 2008 potřebovali koupit takové auto, koupili jste ho i za jeden den. Stačil průzkum trhu.

V roce 2012 soutěž trvala nejméně 44 dnů včetně podpisu smlouvy (včetně elektronické aukce).

Po novém bude trvat minimálně 60 dní (bohužel jen hypoteticky v nejideálnějším případě). Reálné 9-10 týdnů.

Tomu se říká urychlení veřejných zakázek.

Doručování

První vážný problém může způsobit snaha o vyřešení způsobu doručení přes nové ustanovení § 16 odst.. 5 s odkazem na obecný předpis o správním řízení. Tento odkaz má jednu chybičku. Zatímco doposud jsem dokázal vlastní úpravou doručování zajistit doručení přes fikci doručení dle potřeby (většinou první až třetí den ode dne prvního doručení zásilky poštou nebo kurýrem), nyní může dojít ke zpoždění doručení právnické osobě io 22 dní (18 dní bude zásilka ležet na poště , pak mi ji pošta pošle zpět a až třetí den od vrácení této zásilky bude počítat za okamžik doručení).

Toto své třítýdenní natahování času může právnická osoba uskutečnit hned několikrát za sebou.

Otevírání nabídek

Další časová komplikace je ukryta v § 41 – otevírání nabídek. Zatímco podle původního zákona mohlo proběhnout vyhodnocení splnění podmínek účasti a vyhodnocení kritérií kontinuální – bez časového skluzu, nyní se v novele objevila novinka.

Po novém bude nabídka rozdělena na dvě části (část „ostatní“, kde se bude prokazovat splnění podmínek účasti a část „Kritéria“ kde bude nabídka uchazeče např. cena za předmět zakázky).

I kdyby zadavatelem nevyloučil žádného uchazeče pro nesplnění podmínek účasti v části „Ostatní“, musí počkat s otevřením nabídek v části „Kritéria“ dokud neuplynou různé povinné lhůty.

To Čo trvalo týden bude trvat alespoň 2 týdny. I to jen za předpokladu, že všichni prokáží splnění podmínek účasti přes čestné prohlášení a zadavatelem nebude muset žádat o vysvětlení nebo vylučovat pro nesplnění podmínek účasti.

Ne to Čo je v zákoně ps ano, ale to Čo se myslelo

V zákoně byla chyba, řešili jsme to výkladem a judikaturou ÚVO. Při opravě chyby novelou se stala chyba.

Pokud dělám elektronickou dražbu zásadně neinformuje o nabídkách a počtech ostatních uchazečů. Proto je otevírání nabídek při elektronické dražbě neveřejné.

Zákon je však po novele nekompromisní a já jsem povinen tyto informace ještě před uskutečněním elektronické dražby všem uchazečům poslat. Doposud to bylo „výkladem“ až po aukci. Pokud budu dodržovat zákon, tak zmaří aukci, protože budou mít informace o sobě io svých cenových nabídkách. Jenže bych na toto ustanovení zákona použil původní funkční výklad.

Kdo zachrání státní rozpočet

K již tak složité a náročné části otevírání nabídek přibylo množství administrativních povinností. Jejich nesplnění je odměněno trestem ve výši 2% smluvní ceny pokud je podepsána smlouva nebo 20 000 eur za každých 15 pracovních dní prodlení povinnosti odeslat na ÚVO požadované informace!!

Ten kdo si nedá pozor může, povinnému (zadavateli, zadavateli nebo osobě podle § 7) vyrobit sekeru za desítky nebo stovky tisíc eur během jedné soutěže. Už vím kdo zachrání deficitní rozpočet.

Zřizuje si ÚVO poštovní úřad?

Díky této nové povinnosti by se mělo na Úřad pro veřejné zakázky zasílat ke každému podprahové, podlimitních a nadlimitních zadávacího minimálně pět různých informací. Pokud dobře počítám tak 6800 tedrů ročně * 5 je 34 tisíc listů nebo emailů (ještě se neví jak!). To je 154,54 listů nebo emailů na den. Čstejný byrokratický šimel se může „hypoteticky“ vztahovat i na zakázky s nízkou hodnotou, pokud se doručují sdělení o vyloučení nebo o zadání zakázky.

Na Úřadě pro veřejné zakázky se už určitě těší, jak budou s doručováním informacemi pracovat.

Čo říci na závěr.

Od včera mám o pár šedivých vlasů více. Prý mi to sekne.

Jen nevím, jestli ty vlasy nebo ÚVO tu pokutu.

Autor je právník a odborně způsobilá osoba na veřejné zakázky.

Starší článek autora Tender na trolejbusy – konkurence bez šance na úspěch

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.