převzít Nedávno jsem se zabýval celkem zajímavou oblastí, o níž se příliš mnoho nepíše, a to veřejnými zakázkami v mezinárodních organizacích. Stejně jako jiné subjekty veřejného práva v České republice, i mezinárodní organizace využívají tuto formu na uzavření nejvýhodnější smlouvy. I přesto, že množství organizací využívá vlastní služby k zajištění fungování veřejných zakázek, základní principy jsou všude stejné, a to:

  1. Registrace / někdy je třeba, aby šlo o společnost členského státu organizace (není specifikovAno o jaký druh osídlení jde [1] )
  2. Zaslání nabídky s potřebnou dokumentací
  3. Výběr nejlepší nabídky / vítěze

Množství organizací přidružených k OSN využívá k zajištění těchto věcí služby UN Global Marketplace se sídlem v Kodani (Dánsko) na fungování, kterého se blíže zaměříme. S obratem přibližně 14 miliard dolarů jde o zajímavý trh pro potenciální (i Slovenskou) společnosti. Výhodou je, že tento portál umožňuje po registraci přístup asi k 20 organizacím [2] bez potřeby dodatečné registrace nebo zasílání dokumentů konkrétní specializované organizací.

První nezbytnou podmínkou je jak jsem již zmiňoval registrace společnosti vyplněním formuláře na webové stránce v sekci „registration.“ [3] Následně Vám bude zaslán e-mail s přihlašovacími údaji as požadavkem o vyplnění registračního formuláře a poskytnutí potřebné dokumentace (např. obrat za poslední rok, atd..). Vyplněním a zasláním potřebných dokumentů je přihlašovací proces ukončen a jste oprávněn zasílat nabídky do jednotlivých tendrů. Úspěšnou registrací nevzniká žádný nárok, ani nelze předpokládat, že služby nebo výrobky společnosti budou vybrány a použity. V případě zájmu může společnost kontaktovat UN Global Marketplace se žádostí o zařazení do mailing listu, čehož prostřednictvím jejího budou zasílány nejnovější informace.

Po úspěšné registraci je třeba získat informace o otevřených tendrech . Všechny tyto lze nalézt v sekci „notices“ spolu s uvedením cílové země a přehledným vyhledáváním. Každá nabídka obsahuje kontaktní adresu spolu s popisem požadované služby nebo zboží. Mírnou nevýhodou může být, že ne všechny nabídky jsou publikovány v anglickém jazyce. V rámci jednotlivých nabídek jsou také uváděny UNSPSC kódy, které označují druh zboží a služby (např. 95122100 – budovy určené pro ubytování, atd..). [4] Po vyjmutí tendru, o který máte zájem je nezbytné vypracování nabídky, která musí být odeslána na uvedenou adresu ve formě, kterou vyžaduje konkrétní organizace. Příkladem lze uvést IAEA (angl. International Atomic Energy Association), která všechny požadavky na předkládání nabídek upravuje v dokumentu s názvem General Instructions for Bidders , [5] konkrétně v druhé části Submission of the Proposal . Ve většině případů tyto najdete i přímo v popisu tendru na UN Global Marketplace. Pokud si nejste některou částí jstejný potřebné informace jsou uvedeny také v tomto dokumentu.

Po odeslání Vaší nabídky a po uplynutí lhůty pro předložení začíná poslední fáze, a to výběr nejlepší nabídky (prohlášení vítěze) , který se zveřejní v sekci „notices“ na webové stránce . [6] Výběr konkrétní společnosti je interním procesem, který probíhá uvnitř konkrétní organizace. Po zveřejnění výsledků následuje podpis smlouvy . Ve většině případů podpisu nepředcházel žádné bližší jednání o smlouvě. Vítěz dostane finální smlouvu, kde se po podpisu očekává dodání zboží nebo poskytnutí služby. Až do tohoto okamžiku neexistuje žádný vztah mezi vítězem a předmětnou organizací. Např. v rámci MAAE je znění smlouvy dispozici na internetové stránce pod názvem General Conditions of Contract , [ 7] kde jsou uvedeny všechny práva a povinnosti stran (vzhledem k předmětu smlouvy mohou být doplněny), odpovědnost, vypovězení smlouvy, atd.. Podpisem smlouvy a provedením předmětu smlouvy se celý proces končí. Jak vidno průběh veřejných zakázek v mezinárodních organizacích je princípovo totožný s veřejnými zakázkami na Slovensku. I přes vyšší konkurenci jako na našem trhu minimálně za zkoušku a zkušenost přihlášení se určitě stojí. Více informací o zakázkách lze nalézt i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, které ve stručnosti rozebírá i postup v jjiných mezinárodních organizacích. [8]

Za zmínku stojí i iniciativa High-Level Committee on Management Procurement Network (HLCM PN) na projektu, jehož cílem je zlepšení efektivity veřejných zakázek OSN tak na mezinárodní i národní úrovni ; vytvoření jednotné struktury a harmonizace předmětných pravidel. Výsledky práce pracovní skupiny jsou pravidelné zveřejňovány na webové stránce UN Global Marketplace. [9]

Zdroje:

General Instructions for Bidders (MAAE)

General Conditions of Contract (MAAE)

www.mzv.sk [1]

www .ungm.org / Index.aspx [2]

Autor: RICHARD Bednařík


[1] Takovou požadavek má např.. CTBTO

[2] Které organizace využívají služby UN Global Marketplace lze nalézt přímo na internetové stránce v sekci „about,“ https:/ / www.ungm.org / Info / About.aspx [3 ]

[4] Všechna označení zboží a služeb lze nalézt na: https://www.ungm.org/Info/Unspsc . aspx [5]

[5] General Instructions for Bidders, dostupné na http://www.iaea.org/About/Business / iaeaforbidders.pdf [6]

[7] General Conditions of Contract, dostupné na: http://www.iaea.org/About/ business / iaeaterms.pdf [8]

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.