Vláda Ivety Radičové se hrdí přívlastky „transparentní a vláda zákona“. Jak však transparentnost a dodržování zákona o veřejných zakázkách v režii této vlády a její ministra zemědělství a rozvoje venkova vypadá v praxi?

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova ČR 1. února 2012 oznámilo, že na webovém portálu Zemědělské platební agentury byly zveřejněny výzvy k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 na opatření „Modernizace farem“ a „Přidávání hodnoty zemědělských produktů a produktů lesního hospodářství“. Podle medializovaných prohlášení ministra zemědělství je tato výzva určena v první řadě pro malé zemědělce. Jejím cílem je zazmluvnit asi 600 projektů a podle bodovacích kritérií by měly být také zvýhodněni ekologičtí zemědělci, zemědělci s malým počtem zaměstnanců, jakož i ti, kteří vytvoří jedno nebo dvě pracovní místa. Do tohoto momentu by bylo vše v pořádku, až na to, že ještě více mohly být zvýhodněny projekty, které zajistí vytvoření více než dvou pracovních míst.

Problém je tedy v něčem úplně jiném. Čas, který určilo MPRV ČR pro podávání žádostí krajským pracovištím PPA plyne pouze do 29. února 2012. Jelikož výzva je alespoň v deklarované rovině připravena pro malé farmáře, je každému zřejmé s výjimkou ministra zemědělství, že tyto subjekty potřebují většinou více času na přípravu projektů, protože si projekty nechávají vypracovat poradenským firmám a zároveň potřebují více času na samotné rozhodnutí do čeho budou v rámci výzvy investovat. Navíc, pokud chce soukromá osoba (bez ohledu na právní formu – společnost, nezisková organizace, živnostník) získat nenávratný finanční příspěvek na pořízení zboží (služby, stavební práce) do výšky max. 50%, přičemž hodnota pořízeného zboží nebo služeb je více než 10 000 euro bez DPH (resp. 20 000 euro při stavebních pracích), je tato osoba povinna postupovat při zadávání takové zakázky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – postup zadávání podprahových zakázek.

Zemědělci, kteří musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách podprahovou metodou, a to nejen malí, nejsou absolutně schopni tuto lhůtu stihnout vzhledem k zákonem předepsané lhůty.

Ty jsou přibližně následující:

1. odeslání žádosti o přidělení autentifikačních prostředků do věstníku poštou a její vyřízení trvá cca 10 dní (při vycestování do Bratislavy a vstřícnosti zaměstnanců úřadu to může trvat 2-3 dny);

2. na přípravu oznámení a zadávací dokumentace (závisí na připravenosti osoby povinné a odborně způsobilé osoby) je třeba počítat s lhůtou 5 -7 dní;

3. odeslání výzvy k podání nabídek a podání nabídek – zákonná lhůta 20 dní

4. vyhodnocení podmínek účasti a nabídek (může být iv den podání nabídek, avšak jde o ideální stav. Po novele zákona o veřejných zakázkách účinné od 1.4.2011 je nutné téměř v každé soutěži zasílat žádosti o vysvětlení, které prodlouží vyhodnocení nabídek min. o 10 dnů), při které je zákonná lhůta 5 pracovních dnů na odeslání vysvětlení od doručení žádosti o vysvětlení;

5. podpis smlouvy nejdříve v 16-tý den od odeslání vyhodnocení nabídek (zákonná lhůta), případné podání žádosti o nápravu (námitek) podstatně prodlouží termín uzavření smluv.

Na vysvětlení v současné době je téměř nemožné vyhodnotit nabídky v den podání nabídek, protože uchazeči často předkládají nabídky nesprávně připravené – obyčejné kopie místo originálů a pod. Pohnutky jsou různé, např.. snaha šetřit náklady – pokud nedám nabídku s nejnižší cenou, tak nebudu reflektovat na žádost o vysvětlení a nedodá úředně ověřené kopie a pod. Zadavatel zašle žádost o vysvětlení (1-2 dny na doručení uchazeči), lhůta 5 pracovních dnů začne běžet až převzetím listu (dodejka) a ne vždy je možné žádost doručit (probrat) v den doručení. Následně běží lhůta 5 pracovních dnů (zdůrazňuji pracovních dnů!) Na ODESLÁNÍ vysvětlení, což znamená, že vysvětlení je v lhůta i když odpověď přijde 10 dnů od odeslání poptávky. Až následně je možné soutěž dokončit a odeslat oznámení, odkdy běží lhůta 16 dní na uzavření smlouvy! 16 dní je ideální stav za předpokladu, že nikdo z uchazečů nepodá žádost o nápravu (do 10 dnů od doručení oznámení o vyhodnocení podmínek účasti / nabídek). Podání žádosti o nápravu může oddálit podpis smlouvy o dalších 14-20 dní. Případné podání námitek oddálí uzavření smlouvy o další měsíce.

„Ideální scénář“ nastává tehdy, pokud má zemědělec kódy do věstníku, má připravenou soutěž, 1-2 nabídky, žádné vysvětlování , žádné žádosti o nápravu. Představuje to 20 dní na …. + 16 dní na podpis smlouvy = 36 dní

Reálný scénář“ můžeme z hlediska časové náročnosti shrnout následovně: 7 dní (kódy) + 5 dní (příprava soutěže) + 20 dní (doručení nabídek) + 3 dny (vyhodnocení nabídek) + 10 dní (vysvětlování) + 16 dní (uzavření smlouvy) = 61 dní (bez žádosti o nápravu)

Kladu si proto otázku, komu a čemu má tato výzva sloužit? V úvahu přicházejí jen dvě vysvětlení, a to populistické prezentování vstřícnosti ministra zemědělství pomoci před volbami malým zemědělcům nebo se rozehrává jiná alternativa, při níž má vyvolená skupina podnikatelů předem připravené projekty. Znamenalo by to, že byla předem informována o detailech výzvy , čímž získala výhodu před ostatními podnikateli. Ačkoliv jsou to jen moje domněnky, musím tu zároveň připomenout, že předkladatelé žádostí, kteří jsou povinni postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, nemohou zákonem stanovené termíny splnit. A to i přes veřejnému prohlášení ministra, že stačí podat žádost a v případě, že žadatel bude vyhodnocen jako úspěšný, doloží ostatní potvrzení. Znamená to tedy, že buď ministr zemědělství nezná zákon o veřejných zakázkách nebo mu je jedno, že ho nabádá pro naplnění svých cílů porušovat. Ukazuje se tedy, že tato výzva nepomůže malým zemědělcům, protože pro krátkost času jejich reálné stihne podat žádost pouze několik.

Pokud pan ministr Simon tak velmi toužil pomoci malým zemědělcům, mohl na nich myslet mnohem dříve, ne měsíc před volbami. Měl na to 18 měsíců. Na otázku, jak tuto dobu, po kterou zastával funkci ministra, skutečně využil na práci ve prospěch resortu, zemědělců a všech daňových poplatníků si musí odpovědět každý sám.

Korunu zbabranej výzvě nasadil Dodatek č.. 1. zveřejněn na webové stránce MPRV ČR 15. února 2012, kterým se jen 14 dní před podáváním žádostí z měnily pravidla hry uprostřed zveřejněné výzvy.

Proto vyzývám ministra Simona, pokud chce skutečně pomoci malým zemědělcům, aby zveřejněnou výzvu zrušil a vypsal novou s časem podávání žádostí minimálně 90 dní t když, jak je to standardní a transparentní.

Starší článek autora Živůčišná výroba, ano či ne?

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.