Original article

03. 11. 2017 | Ing. Eva Mihalíková[1]

Při účtovaní DPH v rámci slovenských a zahraničných dodavatelů a odběratele rozšlišujeme pojmy:

  • daňová povinnosť
  • odpočet dane

O daňovej povinnosti účtujeme v súvislosti s vystavenými faktúrami, přičemž vznik daňovej povinnosti je vymedzený v § 19 – 21 zákona o DPH.

Na druhej strane o odpočte dane účtujeme v súvislosti s prijatými faktúrami, presné podmínky odpočtu DPH stanovuje § 49 – 51 zákona o DPH.

Prijaté zahraničné faktúry v rámci EÚ

  • dodavatel s prideleným IČ DPH v členskem štáte – faktúra s 0% DPH
  • dodavatel bez prideleného IČ DPH v členskem štáte – faktúra bez DPH 
  • dodavatel s prideleným IČ DPH v členskem štáte – faktúra se sadzbou DPH v členskem štáte
Při prijatěch faktúrach v rámci EÚ je dôležitým pojmem vznik daňovej povinnosti a místo nadobudnutia zboží. Podle zákona o DPH je miestem nadobudnutia zboží při přeprave zboží z iného členského štátu na územie SR, místo kde doprava končí a teda je to SR, přičemž osobou, která je povinná platit daň je osoba, která zboží nadobudne, tj. tá která prijme faktúru s nadobudnutím zboží z EÚ. 

Vznik daňovej povinnosti:

  • 15. den kalendárneho měsíca následujícího po kalendárnem měsíci , v kterém došlo k nadobudnutiu zboží nebo
  • den vyhotovenia faktúry když byla vyhotovená dřív jak uplynie 15 dní kalendárneho měsíca, následujícího po měsíci v kterém došlo k dodaniu zboží 

POZN: Když teda dojde k dodaniu zboží napríklad v auguste a do 15. septembra slovenský odberatel neobdrží faktúru od zahraničného dodavatela, musí tento zboží zdanit v daňovem priznaní za septemer nakolik mu vznikla daňová povinnost 15.septembra. Do kontrolného výkazu se faktúra neuvedie, nakolik ji odberatel nemá k dispozícii a uvedie ji až po jej obdržaní. 

1. Firma TRIP s.r.o. platitel DPH obdrží pfaktúru za dodanie zboží od rakúskeho dodavatela, který má pridelené IČ DPH v Rakúsku.

Inzercia ∇

Základ dane a dopočítaná daň se uvedie na riadkoch 7 a 8, súčasne i nárok na odpočet dane na riadku 21. V kontrolnem výkaze se faktúra uvedie v časti B1.

V opačnem případě když odberatel obdrží faktúru za zboží dřív jak byl dodaný, dojde k vzniku daňovej povinnosti až po jeho dodaní a konkrétne opät po uplynutí 15 dní kalendárneho měsíca následujícíeho po kalendárnem měsíci, v kterém byl zboží dodaný. 

Nadobudnutie služby v rámci EÚ

V případě nadobudnutia služby vzniká daňová povinnost dňem dodání služby.

2. Firma Goway s.r.o. je registrovaná osoba podle § 7a zákona o DPH, v měsíci október obdržala faktúru za reklamu na facebooku s 0% DPH v sume 100 eur. Faktúru zaúčtuje takto: 

Základ dane a dopočítaná DPH uvedie v riadkoch 7 a 8 daňového priznania, kontrolný výkaz osoba registrovaná podle § 7a nepodáva. 

Prijaté zahraničné faktúry se zahraničnou sadzbou DPH

Když slovenský odberatel obdrží od zahraničného dodavatela faktúru se zahraničnou sadzbou DPH na vysporiadanie má několik možností:

a) Najjednoduchší způsob je požiadat dodavatela o opravu sazby DPH (0%) a opätovné zaslání faktúry

c) Má možnost požiadat o vrátenie zahraničnej DPH když je jej výška víc jak 50 EUR.

3. Firma TRIP s.r.o. obdržala od českého dodavatela faktúru za zboží s vyčíslením 21% sazby DPH. Faktúru firma TRIP zaúčtuje nasledovne: 

References

  1. ^ Ing. Eva Mihalíková (www.ako-uctovat.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.