Maturita ze slovenského jazyka a literatury čeká 54 449 studentů. Test a sloh z předmětu slovenský jazyk a slovenská literatura by mělo absolvovat 2 230 žáků ze škol s vyučovacím jazykem maďarským a 31 žáků ze středních škol s vyučovacím jazykem ukrajinsnež.

Písemná část maturitní zkoušky se skládá z externí části – státem zadaných jednotných testů a interní části – slohové práce na centrální zadané téma. Zajišťuje jejich Národní institut certifikovaných měření vzdělávání (NÚCEM).

V rámci externí části ze slovenského jazyka a literatury čeká maturanty 90-minutový test, který obsahuje 40 úloh s výběrem odpovědi a 24 úkolů s krátkou odpovědí. Po testech následuje slohová práce, na kterou budou mít 150 minut. Témata budou opět vylosované a vyhlášené prostřednictvím živého vysílání ve Slovenském rozhlase – Rádio Slovensko a zveřejněno na internetových stránkách ministerstva školství (www.minedu.sk), Národního ústavu certifikovaných měření vzdělávání (www.nucem.sk), ÚIPŠ – školních výpočetních středisek (www . svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk.

Při letošních maturity se při celkovém hodnocení klade větší důraz na úspěšnost studentů při externím testu i písemné práci. Při jazycích, které mají externí část i písemnou práci, se nyní bude přihlížet k jejich výsledky iv případě, pokud žák zvládne ústní zkoušku na trojku nebo lepší. Musí dosáhnout buď více než 25 procent z písemné práce nebo více než 33 procent z externího testu, pokud chce úspěšně odmaturovat.

V případě, že maturant dostane z ústní zkoušky čtyřku, na to, aby úspěšně odmaturoval, bude potřebovat více než 33 procent z externího testu a současně i více než 25 procent ze slohové práce. Pokud maturant neuspěje v písemné zkoušce, může jít na ústní maturitu a písemnou zkoušku si bude muset zopakovat.

Písemné maturity pokračují ve středu 13. března písemnou zkouškou z cizího jazyka a 14. března písemně prověří jejich znalosti z matematiky. Písemky z maďarského, zda ukrajinského jazyka a literatury následují 15. března. Náhradní termín písemných maturit je naplánován na 16. – 19. dubna 2013. Školy dostanou výsledky žáků nejpozději 10 dnů před začátkem ústní části maturitní zkoušky, před odjezdem žáků na akademický týden.

Distribuci maturitních testů provázejí osvědčené bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úniku otázek. Zásilky nepůjdou přímo do škol, ale na 40 distribučních míst, kde si jejich ředitelé škol v den zkoušky vyzvednou. Dalším bezpečnostním opatřením jsou ochranné prvky na testech a jejich jednoznačná identifikace, na základě čehož umí NÚCEM přesně určit, komu a kdy byly testy doručeny. Ústní forma interní části maturity studentů čeká od 20. května do 7. června 2013.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.