Original article

Při nevhodne zvolenej veľkosti Vám zboží radi vymeníme. Prvá výmena je zadarmo, dopravu k Vám teda hradíme my.

Postup pri výmene / vrátení zboží do 14 dní:

1) Nepoužitý zboží vložte do pôvodnej krabice spolu s kópiou faktúry a nálepkami (pokud boli  súčastí balenia).
2) Krabicu vhodne zabalte, aby při přeprave nedošlo k jej poškodeniu nebo poškodeniu jej obsahu. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, igelitová taška či väčšia krabica. (Neprelepujte prosím přímo krabicu, aby nebyla znehodnotená)
3) Zabalený zboží odošlite na adresu: Footshop s.r.o., Bubenská 1, 170 00 Praha 7 ČR.
V žiadnem případě neposielajte zboží na dobírku! V tem případě nebude zboží prevzatý!
4) Na e-mail info@footshop.cz nás informujte, že zboží zasielate zpět. V e-maile prosím uveďte číslo objednávky a veľkost, za akú chcete zboží vyměnit, případně číslo účtu, když chcete zboží vrátit.

Po prijatí topánok vykonáme kontrolu zboží a budeme Vás e-emailem informovať
o očakávanem termínu vybavenia.

Doba výmeny zboží je závislá na aktuálnych skladových zásobách. Když máme zboží na sklade, požadovanú veľkost zasielame obratem. Když zboží vedieme s dostupností „do 7 dní“, výmena zvykne být vybavená približne za týžden.

O odeslání zboží zpět k Vám budete též informovaní e-emailem.

Aké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátiť?

1) Zboží je nutné vrátit do 14 dní od jeho převzetí.

2) Zboží musí být nenosený a schopný Dalšího predaja.

3) Zboží musí být zabalený do pôvodného obalu, který nesmie být znehodnotený. (Napríklad prelepením lepiacou páskou, pro účel dopravy.)

4) Zboží nesmie být z Vašej strany akokoľvek poškodený nebo znehodnotený.

Ve vlastnem záujme doporučujeme balík poistit ve výšce ceny zboží. (Tuto službu Vám ponúknu na pošte při odesílání balíku). Když bude balík stratený nebo znehodnotený při přeprave, budete môct balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak zpět svoje peníze.

Ze všetkého najdřív je nutné si prečítat reklamačný poriadok, v kterém jsou uvedené všechny práva a povinnosti prodávajícího a kupujúceho.

Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, akonáhle se vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní zboží může způsobit prehĺbenie vady a následné znehodnotenie zboží, které může být důvodem zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na zboží je 24 měsíců a začína plynút dňem převzetí zboží.

3. Záručnú dobu není možné zamieňat se životností zboží, tj dobou, po kterou při správnem používaní a správnem ošetrovaní, včetně údržby může zboží vzhledem k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržat.

4. V případě, že kupujúci po prevzatí zboží zistí, že zboží není v zhode s objednaným zbožíem nebo když zboží vykazuje vadu, musí bezodkladne o této skutočnosti informovat predajcu e-emailem nebo telefonicky, a to najnedřív do 5 dní od převzetí zboží.

5. Když se vyskytne u zakúpeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Závadou se rozumí zmena vlastností zboží, která je zapríčinená použitím nevhodného nebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie nebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nemožno považovat zmenu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záručnej doby v důsledku jeho opotřebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej nebo nevhodnej údržby, v důsledku prirodzených zmien materiálů, z kterých je zboží vyrobený, v důsledku jakéhokoli poškodenia užívateľem či tretí osobou, nebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia se považuje za riadne uplatnenú, když je reklamovaný zboží kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložit reklamovaný zboží vyčistený, zbavený všech nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnost Footshop s.r.o., prevádzkujúca e-shop www.footshop.cz, je oprávnená odmietnut prevzatie zboží k reklamačnému vybaveniu, který nebude spĺňat vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia včetně odstránenia chyby bude vybavená bez zbytečného odkladu, najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia. Pověřený pracovník může v odůvodnených případech se zákazníkem dohodnút lhůtu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním zboží spolu s vyplneným reklamačným listem a kópiou dokladu o nákupu zboží (faktúry) na adresu: Footshop s.r.o., Bubenská 1, 170 00 Praha 7 ČR.

Postup při reklamácii zboží:

1) Reklamovaný zboží očistite (pozri bod č 8 v reklamačnem poriadku).
2) Očistený reklamovaný zboží zabalte t když, aby při přeprave nedošlo k jeho Dalšímu poškodeniu. Pro tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to být pôvodná krabica).
K topánkam priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list, který je na stiahnutie TU.
3) Reklamovaný zboží odošlite Slovenskou poštou na adresu: Footshop s.r.o., Bubenská 1, 170 00 Praha 7 ČR. (Doporučujeme zásilku poistit ve výšce ceny topánok.) V žiadnem případě neposielajte zboží na dobírku! V tem případě nebude prevzatý!

Akonáhle nám reklamovaný zboží dorazí, budete o tem informovaný/á prostřednictvím
e-mailu a též začína plynút lhůta 30 dní na vybavenie reklamácie (případně po dohode lhůta delší). O všech podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslání zboží distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opät informovaný/á prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.