2. 1. 2009 – TASR [1] Přidejte názor [2]

Pokud spotřebitel doma zjistí, že zakoupené zboží není během záruční doby bezchybný, má právo zboží reklamovat ve smyslu Občanského zákoníku.

Bratislava 2. ledna (TASR) – Pokud spotřebitel doma zjistí, že zakoupené zboží není během záruční doby bezchybný, má právo zboží reklamovat ve smyslu Občanského zákoníku. Reklamaci může spotřebitel uplatnit v prodejně prodávajícího po předložení dokladu o koupi a záručního listu, pokud byl vystaven. Podle loni schváleného zákona účinnost uplatnění reklamace při koupi zboží platí od 1. listopadu 2008.

Občanský zákoník stanoví délku záruční doby, a to např.. 24 měsíců u prodaného zboží a při zhotovení věci na zakázku. Tato doba je 3 měsíce při opravě a úpravě věci a 12 měsíců při prodeji použitěch věcí.

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na chybu, kvůli které byla sjednána nižší cena. „Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka,“ upozornila Slovenská obchodní inspekce (SOI).

Při odstranitelné chybě má spotřebitel prá ve, aby byla bezplatně a včas odstraněna. Při neodstranitelné chybě, která brání užívání věci, může občan žádat výměnu věci nebo odstoupí od smlouvy. Kupující se při smlouvě rozhodne, zda si uplatní právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Pokud se dodatečně objeví chyba zboží, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny, ale může od smlouvy i odstoupit .

Na základě rozhodnutí spotřebitele o právu, které si uplatní při reklamaci, prodávající musí okamžitě určit způsob vyřízení reklamace. Ve složitěch případech tento způsob musí zvolit do tří pracovních dnů a při náročném technickém zhodnocení stavu výrobku do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Zamítnutí reklamace uplatněné během 12 měsíců od koupě se provede na základě odborného posouzení. Pokud zákazník reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a obchodník ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, musí v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k posouzení. „Pokud ho pošle, náklady na zaslání výrobku určené osobě k posouzení nese vždy obchodník,“ připomněla SOI.

Výsledkem vyřízení reklamace je předání výrobku, výměna zboží, vrácení kupní ceny, nyní již v eurech, vyplacení přiměřené slevy z ceny, písemná výzva spotřebitele na převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí. Povinností prodávajícího je o vyřízení reklamace vydat písemný doklad do 30 dnů od jejího uplatnění.

References

  1. ^ TASR (openiazoch.zoznam.sk)
  2. ^ Přidejte názor (openiazoch.zoznam.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.