1lampy Se schváleným projektem rekonstrukce veřejného osvětlení přijde i racionalizace nákladů na elektrickou energii Ještě v roce 2010 se Město Turzovka ucházelo na Ministerstvu hospodářství ČR prostřednictvím Slovenské inovační a energetické agentury o nenávratné finanční prostředky (NFP) z eurofondů na projekt „Rekonstrukcí veřejného osvětlení v městských částech ke kvalitě bydlení v Turzovce“. V závěru loňského roku byla samosprávě doručena potěšující zpráva – rozhodnutí o schválení žádosti o NFP ve výši 249.859, – eur. Tato částka představuje částku 95% celkových nákladů na projekt. Zbývajících 5% bude financovat Město z vlastních zdrojů. Smlouvu o poskytnutí NFP v souladu s přijatými pokyny rozhodnutí představitelé města podepsali těsně před vánočními svátky av těchto dnech se již připravují podklady pro vyhlášení soutěže na dodání zboží a stavebních prací souvisejících s projektem t když, aby se v jarních měsících mohla stavba začít realizovat. Cílem projektu je zajištění kvalitního a hospodárného veřejného osvětlení jako veřejně-prospěšné služby pro obyvatele a návštěvníky města, úspora elektrické energie potřebné na provoz veřejného osvětlení, dosažení spolehlivého provozu soustavy veřejného osvětlení, nižší produkce emisí a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách. V rámci projektu budou vyměněny technicky zastaralé, energeticky neefektivní svítidla a bude zaveden nový systém řízení a regulace veřejného osvětlení, čímž bude docíleno finanční šetření. Nová svítidla budou mít životnost více než 15 let s účinností optického systému více než 92%. Svítidla pro silniční komunikace zajistí systémovou, pohledově a technickou jednotnost z estetického, ale především provozního hlediska. Během rekonstrukce bude vyměněných původních 6 ks starých rozvaděčů za nové a bude vyměněných 104 ks původních svítidel za 103 ks nových svítidel a na základě světelně technických výpočtů bude soustava doplněna o dalších 77 ks nových svítidel, to znamená celkem 180 ks nových svítidel umístěných na 180 ks podpěrných bodech. Předkládán projekt počítá s dosaženou roční úsporou energie 42 tis. kWh, což představuje úsporu energie za období 5-ti let 763 GJ. Město Turzovka do podání žádosti o NFP zajišťovalo provoz a údržbu veřejného osvětlení z vlastních rozpočtových zdrojů, v čem bude pokračovat i po realizaci tohoto projektu ovšem s tím rozdílem, že dojde ke snížení nákladů na provoz az ušetřených financí může v budoucnu přistoupit k rekonstrukci dalších částí veřejného osvětlení, které nejsou obsaženy v této fázi rekonstrukce.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.