pravna_pytajtesa pravna_odpovede

V posledním období mám problém s doručováním pošty. Nebyla mi doručena pošta od banky, faktura od vodáren, upomínky od SZP, tak další pošta.

mrzuté je, že dodavatelé mou námitku o nedoručení jejich písemností odmítají av případě plynaře to došlo tak Daleko, že mě odpojili jako neplatiče.

Rozhovor s doručovatelem nepomáhá a podle České pošty oni za nedoručení obyčejné zásilky neručí. Mně však vznikají náklady, které jsem nezavinil. Víte mi říct právní stav, kdo za Čo ručí?

Doručování pošty upravuje zákon č.. 507/2001 Z.z. o poštovních službách. Podle tohoto zákona se poštovní služby poskytují na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a odesílatelem, která se uzavírá faktickým předáním poštovní zásilky k přepravě. Touto smlouvou se provozovatel zavazuje odesílateli, že dodá vybranou poštovní zásilku nebo platbu poukázanou adresátovi podle poštovních podmínek a odesílatel se zavazuje zaplatit poštovní sazbu podle tarifu. Vlastníkem poštovní zásilky a poukázané hotovostní platby je odesílatel, a to až do dodání adresátovi.

Z uvedeného vyplývá, že posláním dopisu vzniká právní vztah mezi odesílatelem a poštou. Vy jako adresát nejste vlastníkem listovní zásilky a ani nemáte známo, že Vám je poštovní zásilka zasílána. Z toho důvodu nemohou na základě nedoručené poštovní zásilky nastat právní účinky spojené s doručením poštovní zásilky. Upozorňuji, že v některých případech však může být ve smlouvě s poskytovatelem služby / prodejcem zboží, nebo v zákoně uvedené ustanovení, že v případě nedoručení poštovní zásilky na adresu ve smlouvě uvedené nastává tzv.. fikce doručení. Fikce doručení je právní institut na základě kterého se i nedoručená zásilka považuje za doručenou a to uplynutím jistého dne uvedeného ve smlouvě nebo v zákoně. Také bych rád upozornil na to, že smluvní ustanovení o fikci doručení by mohlo být v rozporu s některými ustanoveními o ochraně spotřebitele, avšak zda je tomu tak záleží na konkrétním posouzení daného smluvního ustanovení.

Ve Vašem případě doporučuji kromě dohody s doručovatelem a oznámení na poštu o pravidelném nedoručovaní poštovních zásilek, si prostudovat smlouvy s dodavateli služeb nebo energií (plynárny) a zjistit, zda nastává v případě nedoručení poštovní zásilky fikce doručení.

Upozorňuji ale i na to, že zejména v případě některých smluvních vztahů s poskytovateli služby / dodavateli energii Vám pravděpodobně vznikla povinnost v pravidelných časových intervalech platit určité finanční odnos a to bez ohledu na to, zda Vám bylo doručeno vyúčtování.

Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři BNT.

Autor odpovědi nepřebírá odpovědnost za správnost a komplexnost odpovědi, protože jeho informace o problému jsou omezené formulací otázky.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.