Poslat článek emailem

Obsah zprávy: Ahoj,
viz si tento zajímavý článek: http://www.webnoviny.sk/nabozenstvo/papezske-pozehnania- na-pergamene-sa/775606-clanok.html

Papežské požehnání na pergamenu se dají získat v češtině


Autor: SITA, včera 15:04

Cena pergamenu s poštovným je přibližně 25 – 40 eur, peníze jdou na charitu.

image Papež František Foto: SITA, AP

BRATISLAVA 8. ledna (ČTK) – Úřad apoštolské charity (Elemosineria Apostolica) ve Vatikánu začal opět oficiálně vydávat papežské požehnání na pergamenu ve slovenském jazyce. Tato možnost byla několik měsíců nedostupná, protože tento úřad Svatého stolce nebyl schopen vyhovět velkému množství žádostí o požehnání, které přicházely v posledním období, a také velkému množství jazyků, ve kterých věřící žádali vystavit papežské požehnání. Proto už více než rok byly papežské požehnání na pergamenu vydávány pouze v sedmi světových jazycích. Od 1. ledna se Úřad rozhodl přidat do seznamu těchto sedmi jazyků i češtinu a češtinu. Všechny podstatné informace lze nalézt v devíti jazycích včetně slovenského na stránce www.elemosineria.va.
Papežské požehnání na pergamenu je možné získat přímo v Úřadu, nebo prostřednictvím listu či faxu (ne elektronickou poštou), vyplněním a odesláním formuláře dostupného v češtině na výše uvedené internetové stránce. V žádosti je třeba uvést několik náležitosti, jejichž seznam je k dispozici na webstránce. Čas potřebný k doručení pergamenu je jeden až dva měsíce ode dne žádosti. Apoštolské požehnání se dá získat při příležitostech, jako jsou křest, první svaté přijímání, svátost biřmování, manželství, kněžská svěcení a jjiné.
Úřad apoštolské charity je jednou z institucí Svaté stolice, která má za úkol jménem Svatého otce pomáhat chudým osobám. Tento způsob pochází stránkově z prvních století církve a byl bezprostřední úlohou jáhnů. Později byla tato úloha prováděná jedním nebo více příbuznými papeže, bez nějaké hierarchické nebo prelát hodnosti, která byla udělena až později. V jedné bule papeže Inocence III. (1198 – 1216) se mluví o Almužník jako o již existující funkci. První papež, který zřídil Úřad apoštolské charity, byl blahoslavený Gregor X. (1271 – 1276), který také ustanovil kompetence Almužník. I Alexander V. Bulo z roku 1409 upravil formality a normy tohoto Úřadu apoštolské charity, který vždy plnil určené činnosti díky velkému zájmu Římských velekněží. Almužník Jeho Svatosti má hodnost arcibiskupa, je součástí papežské rodiny a jako takový má účast na liturgických slavnostech a oficiálních audiencích Svatého Otce.
Papež Lev XIII., Aby usnadnil shromažďování finančních prostředků na charitativní cíle, které byly svěřeny Úřadu apoštolské charity, delegoval Almužník fakulty na udělování apoštolského požehnání na pergamenu. Tyto musí kvůli autenticitě obsahovat podpis samotného Almužník a suchou pečet jeho úřadu. Ohledně tohoto je třeba zdůraznit, že udělování papežského požehnání je bezplatné a že peněžitá částka se týká pouze nákladů za pergamen, za jeho přípravu a jeho zásilku. Veškeré příjmy, které dostává Úřad apoštolské charity jako příspěvek za vydání pergamenů požehnání, jsou určeny výhradně na charitu, kterou tento Úřad vykonává pro nuzné, kteří každý den ve svých potřebách napínají ruku k nástupci sv. Petra. Cena pergamenu s poštovným je přibližně 25 – 40 eur. Současným Almužník Jeho Svatosti je arcibiskup Konrad Krajewski.
SITA


Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.