Original article

OBJEDNÁVKY

Zboží lze objednat elektronickou objednávkou, e-mailem, telefonicky.

DODACÍ LHŮTY A DODACÍ PODMÍNKY

V případě požadavku na zaslání zboží kontaktujte

Zboží skladem dodáváme do 5ti pracovních dnů

Zboží dodáváme na dobírku službou PPL v souladu s jejich platným sazebníkem. (Motor s příslušenstvím a akumulátorem cca 170, – Kč)

POŠKOZENÍ ZÁSILKY

Obchodní balík: Pro uplatnění škody vzniklé dopravou, je zákazník povinen zboží při obdržení ihned zkontrolovat a sepsat s dopravcem reklamační protokol).

PPL balík: Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít is touto vadou bez obav s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit odesílateli do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

Firma Ecotech si vyhrazuje právo podle vlastní úvahy odmítnout poskytování služeb, případně i zrušit objednávky, a to v případě, že zákazník svým chováním nebo jednáním poruší příslušné právní předpisy nebo svým chováním nebo jednáním poškodí zájmy firmy Ecotech.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme na dobírku.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Na dodávané zboží poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců a na kapacitu akumulátorů 6 měsíců, pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak (například u výprodejem).

Záruční doba výrobku začíná dnem vyexpedování výrobku ze skladu (tj. datem shodným s daňovým plněním uvedeným na faktuře, případně na dodacím listu).

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží, na které se vztahuje záruka. V záruční době má kupující právo na bezplatné odstranění vad výrobku.

Záruční doba může být u jednotlivých druhů zboží prodloužena za příplatek.

Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobené přírodními živly, poškozením při dopravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, opotřebení přiměřené době a způsobu používání výrobku, neoprávněným zásahem do elektrické nebo mechanické části výrobku, nedodržením předepsaných parametrů pro provozování.

Reklamované zboží je třeba doručit na vlastní náklady v originálním balení s vyznačenou dobou záruky s kompletním příslušenstvím (kabely, návody, konektory apod.) s přesným popisem reklamované závady, s kopií faktury a to zásadně na adresu Ecotech Soběraz 36, 507 13 Železnice .

Zboží je přijato s výhradou možnosti zamítnutí záruky.

Zboží, které bude do reklamace dodAno nekompletní, nemusí být vyreklamování, nebo může být vyrovnaný manipulační poplatek 500,-Kč. Poplatek 300,-Kč / h za diagnostiku závady může být účtován z následujících důvodů: závada bude způsobena uživatelem, závada se neprojeví, nebude přesně specifikována závada.

V případě, že nebude zjištěna žádná závada nebo reklamace nebude uznána, budou účtovány náklady spojené s vrácením zboží zákazníkovi.

V některých případech, kdy oprava vyžaduje zaslání zboží k výrobci nebo zaslání náhradních dílů od výrobce, může oprava trvat déle – i několik měsíců. Vždy se však řídíme příslušným ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku.

Záruku na konstrukční vady poskytujeme po dobu 24. měsíců

Záruka se nevztahuje na:

běžná mechanická opotřebení

závady způsobené nesprávnou manipulací

závady způsobené neodbornou montáží a instalací

závady způsobené nedodržením technologického postupu montáže a instalace uvedeném v přiloženém návodu

na zkraty a přepólování na elektrickém zařízení

na poškození elektrokola při přestavbě zadního kola na přední, kterou si zákazník dělá sám

zvlášñ pozornost je třeba věnovat akumulátorem, které je třeba ihned po dojetí dobít – ponechání baterie v nenabitém stavu může již po několika dnech způsobit její absolutní znehodnocení, v lepším případě podstatné snížení životnosti a ztrátu kapacity.

Zvláštní pozornost je také třeba věnovat veškerým elektronickým prvkům, které musí být zabezpečeny proti vniknutí vody za deště.

Při případné reklamaci musí být dodán zpět prodejci celý kit tak jak byl u prodejce zakoupen. Nelze reklamovat pouze jednotlivé komponenty.

VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Vrácení zboží se řídí Občanským zákoníkem

Zboží musí být dopraveno na výše uvedenou adresu spolu s kopií faktury a písemným odůvodněním žádosti o vrácení.

Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené av originálním balení.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah internetové prezentace firmy Ecotech včetně textu, profilu, loga, ikon, obrázků, návodů, prospektů a dalšího softwaru je ve vlastnictví firmy Ecotech a je chráněn českými a popř. mezinárodními právními předpisy o ochraně autorských práv. Firma Ecotech má výhradní právo na výběr, uspořádání a seskupení veškerého obsahu. I taková kompilace podléhá ochraně podle příslušných Slovensku a mezinárodních právních předpisů. Veškerý použitý software je ve vlastnictví firmy Ecotech nebo dodavatelů příslušného softwaru a je chráněn českými a mezinárodními právními předpisy. Obsah celého webu spolu s příslušným softwarem může být využíván na prodej výhradně firmou Ecotech

Jakékoliv jiné použití celého webu včetně její reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu, republikaci, vystavování a provozování je bez písemného souhlasu firmy Ecotech zakázano.

POZNÁMKY

Prodejce není v žádném případě odpovědný za přímé, nepřímé či následné poškození, ztrátu času nebo další ztráty způsobené kupujícímu v souvislosti s nákupum, instalací, provozem nebo poruchou výrobku.

Vyhrazujeme si právo případných změn obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Kupující svým podpisem a převzetím zboží od doručitele potvrzuje a souhlasí s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.


zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.