Dámy a pánové,

Poslanecký návrh novely zákona 108/2000 Sb, který se včera objevil na stránce portály právních předpisů na stránce https://lt.justice.gů.sk/Default.aspx [1] . Jak vidno někteří pánové a paní poslankyně jsou velmi aktivní a navrhují další úpravy na ochranu spotřebitele, které jsou dokonce nad standardem poslední úpravy SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ z 25. října 2011 a které v případě schválení v navrhovaném znění budou svým způsobem diskriminovat těch internetových obchodníků, kteří chtějí podnikat čestně a poctivě.

Návrh novely chce rozšířit lhůtu vrácení zboží zákazníkem ze současných 7 pracovních dnů na 14 pracovních dnů přesto, že Směrnice evropského parlamentu požaduje 14 kalendářních dní. A zároveň novela navrhuje v takových případech dát zákazníkovi právo odmítnout vrátit obchodníkovi zboží, dokud obchodník nevrátí zákazníkovi peníze.

Zajímavé je zejména ustanovení, že nejprve je třeba vrátit peníze, až pak se zabývat tím, v jakém stavu je vlastně zboží, které zákazník vrátí. Lhůta pro takové vrácení zboží od zákazníka není stanovena, stejně jako dalších x věcí, které nahrají spekulantům a podvodníkům.