Doručení zásilky veřejnou vyhláškou pro Jana Miertuša

Datum: 02.01.2013 Kategorie: Úřední deska Autor: piloun malozubý

Úřad práce sociálních věcí a rodiny v Banské Štiavnici ve smyslu § 26 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších změn a doplňků požádal Městský úřad v Banské Štiavnici o doručení zásilky pro MUDr. Jana Miertuša veřejnou vyhláškou. [1]

Doručení veřejnou vyhláškou se provede t když, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Správní orgán zveřejňuje písemnost současně jjjjjjiným způsobem v místě obvyklým, zejména v místním tisku, rozhlase nebo na dočasné úřední desce správního orgánu na místě, kterého se řízení týká.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.