Architektonická soutěž na řešení úpravy vnější fasády objektu:

Umělecká agentura
Art P Centrum
Příspěvková organizace města Partizánske
Makarenkova 214 / 2
Dům kultury
Partizánske

Popis:
Objekt se nachází v centrální městské zóně, uzavírá severní část náměstí SNP. Hlavní přístupové schodiště je součástí veřejného prostranství, je využívAno pro různé kulturní a společenské akce pořádané na náměstí. Objekt se skládá ze dvou částí navzájem propojených oboustranným vnitřním dvouramenným schodištěm. Přední část se užívá pro administrativně-provozní potřeby uživatele. Nachází se zde i sociálně – hygienické vybavení celého provozu. Druhá část slouží jako divadelní sál. Je užší a kolmo napojena na čelní objekt. V zadní části je technické vybavení pro provoz sály. Objekt byl postaven na začátku 60-těch let.

Předmět řešení:
Návrh bude řešit stavební úpravy čelní fasády a obou bočních stěn objektu. Zpracovatel může upravit počet oken i jejich rozměry t když, aby byly zachovány provozní požadavky uživatele objektu (jednotlivé prostory objektu musí zůstat plně funkční) musí zachovat historickou hmotovou a architektonickou podstatu stavby.

Požadavky na zpracování:
Zpracovatel musí respektovat kulturně-společenský význam objektu a jeho umístění v centru města, tak jeho architektonický výraz typický pro období socialistického realismu. Je součástí historického prostředí, dokumentující dobovou architekturu a také tzv.. „Baťovské urbanistickou strukturu“.
Návrh bude obsahovat pohledové řešení jednotlivých fasád a jejich celkové barevné řešení, včetně návrhu použitěch materiálů. Může být vypracován i variantně. Stávající travertinové obklady požadujeme zachovat. Řešitel zohlední stavebně – technické požadavky, které vyplynou z připravovaného řešení zateplení střech a zohlední požadavky na jejich odvodnění.
Návrh bude obsahovat měřítko zpracování. Konkrétní způsob provedení se neurčuje.
Součástí návrhu bude i finanční přepočet na celou navrženou stavební úpravu.

Cíl:
Zvýšení estetické hodnoty objektu, snížení tepelných ztrát a zajištění většího komfortu užívání obou částí domu kultury.

Odměna:
Vybraný návrh bude oceněn finanční odměnou ve výši 500, – eur.

Termín doručení soutěžních návrhů: do 31. května 2012 (do 14.00 hod..)

Soutěžní návrhy je třeba doručit v elektronické podobě na CD av tištěné formě, osobně na Městský úřad v Partizánskem, I.poschodie, č.p. 42 (kont. osoba: Ing. Arch.. Anna Hudecová, 038/53 63 042) nebo na adresu:

Městský úřad, Náměstí SNP č.. 212/4, 958 01 Praha
Na obálku uveďte: „Architektonická soutěž – fasáda objektu Domu kultury v Partizánskem – neotvírat“

Dem kultury v Partizánskom

Dem kultury v Partizánskom

Dem kultury v Partizánskom

Dem kultury v Partizánskom


aktualizované 17.5.2012-webmaster-

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.