Original article

Čo se týka doručování správnych rozhodnutí, platí 3-dňová, ne 18-dňová, lhůta od uložení zásilky na pošte. To znamená, že když i nový pokus o doručení zůstane bezvýsledný, doručovatel uloží písemnost na pošte a adresáta o tem vhodným způsobem uvědomí. Když si adresát nevyzdvihne písemnost do troch dní od uložení, poslední den této lehoty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvedel.

V správnem konaní neplatí klasická 18-dňová lhůta na uložení zásilky, ale jen 3-dňová. V upovedomení o uložení zásilky by mal být teda datum o 3 dni nedřív, do kterého si může adresát zásilku vyzvednout na pošte. Když si ji do 3 dní nevyzdvihne, platí fikcia, že rozhodnutie bylo doručené.

Takže když se účastníkem doručovalo predvolanie a pošta při druhem pokuse upovedomila účastníka kde a kdy si může zásilku převzít, přičemž v upovedomení určila 18- , ne 3-dňovú lhůtu, bude otázne či se také doručení předvolání považuje za platné, nebo je tu vada doručení.

Správny poriadok určuje len, že doručovatel uvědomí adresáta o tem, že má zásilku na pošte, ale neurčuje že má doručovatel poučit i o lhůtě na prevzatie zásilky.

Účinky doručení v případě pochybenia orgánu pošty jsou teda otázne. Zrejme je tu nesúlad poštového poriadku se správnym poriadkem. Správny orgán může argumentovat tím, že neznalost zákona nikoho neospravedlňuje, přičemž procesný postup ze strany doručovatela tu byl dodržaný.

Na druhej strane však v důsledku pochybenia poštového doručovatela, který nesprávne poučil adresáta, dochádza k premeškaniu procesných lhůt v správnem konaní.

Mimo uvedené lehoty vyvoláva pochybnosti i druhý pokus o doručení, nakolik když doručovatel není úspešný při prvém pokuse o doručení, vhodným způsobem uvědomí adresáta, že písemnost přijde znovu doručit v určený den a hodinu. Když tento postup doručovatela nebyl zachovaný, nemožno uplatnit fikciu doručení.

doručení zásilek

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.